Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Koncepce integrace cizinců a situace v jednotlivých oblastech Svoboda, Arnošt 2008 Článek v periodikách Ne
Konflikty mezi rodiči a dětmi: současné teorie Lacinová, Lenka 2011 Článek v periodikách Ne
Kontrapunkty integrace zdravotně postižených Jesenský, Ján, Černá, Marie 1995 Monografie a sborník Ne
Kuchařky pro práci s dětmi neexistují Jára, Martin 2007 Článek v periodikách Ne
Kurs integrace dětí se speciálními potřebami : příručka UNESCO pro vzdělávání učitelů Khailová, Ladislava 1997 Monografie a sborník Ne
Kvalita života a problém pracovní kompetence u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením - Jan Michalík Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Michalík, Jan 2007 Výzkumy Ano
Kvalita života dětí s onemocněním spinální svalové atrofie Kočová,. Helena 2014 Disertační práce Ano
Kvalita života dětí s vícečetným postižením a kochleární implantát Potměšil, Miloň 2003 Článek v periodikách Ne
Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Lidé s postižením mají žít spolu s ostatními Uzlová, Iva, Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Lidé s těžkým a vícečetným postižením ohroženi diskriminací napříč Evropou Šiška, Jan, Hádková, Kateřina 2010 Článek v periodikách Ne
Liga lidských práv – projekt Férová škola Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Linka důvěry : učíme děti, co dělat ve chvílích nejhorších Otradovcová, Jaroslava, Hobzová, Hana 2013 Článek v periodikách Ne
Lze měřit inkluzi ve škole? Tannenbergerová, Monika 2012 Článek v periodikách Ano
Mám strach, že se mé dítě ve školce bojí : co když tam strádá? Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Mám ve třídě "příliš" chytré dítě Těthalová, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
Máme mnoho společného : integrace tělesně a mentálně postižených žáků, příležitost a odpovědnost Kubíče, Jiří, Kubíčová, Zdeňka 1997 Monografie a sborník Ne
Máme otevřeno - Dana Benešová - Trčková Český rozhlas - Regina - Bez bariér 2013 Audiozáznam Ano
Máme ve školce dítě s postižením Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Manuál kulturních antropologů Lábusová, Adéla 2008 Monografie a sborník Ne
Manuál sociální a terénní práce v SIM Budová, Aneta 2008 Monografie a sborník Ne
Manuál speciálních pedagogů SIM Holubová, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
Manuál včasné péče Růžičková, Johana, Mikulková, Gabriela, Jirásková, Pavla 2008 Monografie a sborník Ne
Mateřská škola rodinného typu uprostřed velkoměsta? : funguje to Grulichová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ne
Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi s třídou pro děti tělesně postižené a oslabené Račanská, Iva 2007 Bakalářská práce Ano
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace Šimíková, Ivana, Vašečka, Imrich 2004 Monografie a sborník Ne
Mentálně postižené děti v normální třídě? Šturma, Jaroslav, Krejčířová, Dana 1996 Článek v periodikách Ne
Mentálně postižení v naší obci?! Lampová, Monika, Kramulová, Daniela 2012 Článek v periodikách Ne
Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika 2012 Monografie a sborník Ano
Metody výuky romských žáků Balvín, Jaroslav 2007 Monografie a sborník Ne
Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Bubleová, Věduna 2002 Monografie a sborník Ano
Miluji vlaková hlášení. Na každé stanici je to jiné : chlapci neslouží zrak. Zato je hudebně nadaný a touží mít vlastní rádio Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Mluvme česky Dobiáš, Dalibor 2010 Monografie a sborník Ne
Modely mentální retardace Lečbych, Martin 2005 Článek v periodikách Ne
Modifikace pohybových aktivit pro participaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin 2009 Článek v periodikách Ne
Módní přehlídka občanského sdružení Smíšek Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Moje dítě je moc chytré! : co s tím? Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Moudrý učitel rozlišuje žákův školní výkon a kvalitu jeho povahy Šturma, Jan, Dvořák, Václav 2006 Článek v periodikách Ne
Možnosti a meze integrace handicapovaných dětí v běžné mateřské škole [rukopis] Vavříková, Markéta 2000 Rigorózní práce Ne
Možnosti edukace nadaných dětí Dočkal, Vladimír 2006 Článek v periodikách Ne
Možnosti integrace dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku Novotná, Vladimíra 2008 Diplomová práce Ano
Možnosti volnočasových aktivit pro žáky s mentálním postižením na Uherskohradišťsku Warchilová, Adéla 2015 Diplomová práce Ano
Možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v neúplných školách Sedláková, Markéta 2010 Diplomová práce Ano
MŠ se speciální péčí - V.lasta Gregorová a David Dvořák Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Multikulturní výchova a neslyšící děti Kosinová, Barbora 2008 Článek v periodikách Ano
Multikulturní výchova v mateřských školách pomáhá k adaptaci cizinců Procházková, Irena 2013 Článek v periodikách Ne
Mýty a pravda o autismu Skalíková, Lucie 2007 Článek v periodikách Ne
Na cestě za češtinou: inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka Andrášová, Hana, Podepřelová, A. 2008 Monografie a sborník Ne
Nachází se česká speciální pedagogika na rozcestí? Titzl, Boris 2011 Článek v periodikách Ne
Nadace Leontinka Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Z jiného pohledu 2007 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS