Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Integrace handicapovaných dětí I Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Trendy 2007 Audiozáznam Ano
Integrace handicapovaných dětí II Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Trendy 2007 Audiozáznam Ano
Integrace je když ... anonymní dílo 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace je když ... V Bystročicích mají šanci anonymní dílo 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace je když-, zkušenosti jedné školy Podešva, Libor 2003 Monografie a sborník Ne
Integrace je tvořivý proces, nejde sama od sebe Filípková, Lenka, Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Integrace mentálně postižených a duševně nemocných do společnosti pomocí trhu práce v České republice [rukopis] Rubenová, Lucie 2009 Bakalářská práce Ano
Integrace mládeže z dětského domova do společnosti [rukopis] Kajňáková, Zuzana 2009 Bakalářská práce Ano
Integrace mladých osob s postižením na trhu práce z transnacionálního pohledu Pipeková, Jarmila 2006 Článek v periodikách Ne
Integrace na základní škole pohledem rodičů intaktních dětí Seidlová, Petra 2016 Diplomová práce Ano
Integrace na základní škole se zaměřením na nevidomé žáky Polášková, Petra 2010 Diplomová práce Ano
Integrace nadaných Mertin, Václav 2007 Článek v periodikách Ne
Integrace není jen opečovávání : říká ředitelka speciálních škol, do kterých chodí klienti ústavu sociální péče Štainigl, Petr, Peteříková, Milena, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Integrace nevidomého dítěte v mateřské škole Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ano
Integrace osob se zrakovým postižením na trh práce – projekt "Jak uspět na trhu práce" [rukopis] Pojslová, Klára 2011 Diplomová práce Ano
Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory Skálová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Integrace postižených dětí na základních školách Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Pod Kůži 2007 Audiozáznam Ano
Integrace postižených dětí v praxi - Jitka Cibulová - Vokatá Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2010 Audiozáznam Ano
Integrace různě postižených dětí Český rozhlas - Brno - Otázky a odpovědi 2011 Audiozáznam Ano
Integrace slepých dětí v Japonsku - Robert Mikoláš Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zápisník zahraničních zpravodajů 2009 Audiozáznam Ano
Integrace sluchově postiženého dítěte do běžné základní školy Motejzíková, Jitka 2004 Článek v periodikách Ne
Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole Janotová, Naděžda, Svobodová, Karla 1998 Monografie a sborník Ne
Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na sportovním gymnáziu v pohledu asistenta pedagoga Růžková, Ilona 2016 Diplomová práce Ano
Integrace tělesně a mentálně handicapovaných v praxi Český rozhlas - Brno - Otázky a odpovědi 2011 Audiozáznam Ano
Integrace žáka s downovým syndromem v základní škole běžného typu Sladká, Markéta 2012 Bakalářská práce Ano
Integrace žáka s kochleárním implantátem do běžné základní školy Kučerová, Vendula 2015 Bakalářská práce Ano
Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy Zemánková, Drahomíra 2011 Diplomová práce Ano
Integrace žáka s tělesným postižením v základní škole Pšenicová, Kateřina 2009 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s mentálním postižením do základní školy Jelínková, Marie 2010 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s postižením do základní školy z pohledu asistenta pedagoga Popková, Marie 2013 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy Kudláček, Martin, Ješina, Ondřej 2008 Monografie a sborník Ne
Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy Kudláček, Martin, Ješina, Ondřej, Štěrbová, Dana 2008 Článek v periodikách Ano
Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy [2] Kudláček, Martin 2008 Článek v periodikách Ne
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole Vymazalová, Milada 2011 Diplomová práce Ano
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách zapojených do projektu VIP - Kariéra Kucharská, Anna 2007 Článek v periodikách Ne
Integrace žáků se specifickou poruchou učení Kocurová, Marie 2001 Monografie a sborník Ne
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Integrace žáků se specifickými poruchami učení - od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům : závěrečná zpráva rezortního projektu MŠMT Mertin, Václav, Kucharská, Anna 2007 Monografie a sborník Ne
Integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižení Konečná, Hana 2016 Diplomová práce Ano
Integrace zdravotně postiženého žáka v systému základního školství : závěrečná práce "Studium pro ředitele škol a školských zařízení" : období od září 2005 do května 2006 Holá, Soňa 2008 Monografie a sborník Ne
Integrace zdravotně postižených dětí Český rozhlas – HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků : sborník příspěvků z kurzu Pokračující kurz pro učitele vzdělávající integrované zrakově postižené dítě na ZŠ v Olomouckém kraji Stoklasová, Veronika 2007 Monografie a sborník Ne
Integrace zrakově postiženého žáka do základní školy Růžičková-Stoklasová, Veronika 2006 Monografie a sborník Ne
Integrace, inkluze, deinstitucionalizace - co je skutečně základní? Michalík, Jan 1996 Článek v periodikách Ne
Integrace/inkluze dětí s poruchou autistického spektra do mateřské školy Muzikantová, Tereza 2016 Diplomová práce Ano
Integrace/Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy Velebová, Martina 2015 Bakalářská práce Ano
Integrace/inkluze žáků s Aspergerovým syndromem na základní škole z pohledu rodičů Vrožina, Jan 2016 Diplomová práce Ano
Integrace: nestačí jen chtít vyhovět Uzlová, Iva, Švancar, Radmil 2007 Článek v periodikách Ne
Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální Vítková, Marie, Mühlpachr, Pavel, Nováková, Zita, Bartoňová, Miroslava, Přinosilová, Dagmar, Opatřilová, Dagmar, Heroutová, Markéta, Klenková, Jiřina, Sobotková, Alena, Bazalová, Barbora, Zámečniková, Dana, Květoňová-Švecová, Lea, Hamadová, Petra, Güttnerová, Dagmar, Pipeková, Jarmila, Procházková, Lucie, Procházková, Marie, Štěpánková, Lenka, Vojtová, Věra, Kachlík, Petr 2004 Monografie a sborník Ne
Integrované tábory : základní informace pro začínající organizátory anonymní dílo 1992 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS