Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
I. konference k problematice integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských, základních a středních škol a školských zařízení : sborník Jansová, Drahomíra 2003 Monografie a sborník Ne
Inclusion of children with physical disabilities in physical education, recreation and sport Kudláček, Martin 2008 Monografie a sborník Ne
Individuální vzdělávací plán Jucovičová, Drahomíra, Budíková, Jaroslava 2006 Článek v periodikách Ne
Individuální vzdělávací plán studenta anonymní dílo 1996 Článek v periodikách Ne
Informační materiál pro pedagogické pracovníky k integraci žáků se zdravotním postižením Čadová, Eva 2009 Monografie a sborník Ne
Inkluze Česká televize, Škrdlant, Tomáš 2018 Videozáznam Ano
Inkluze bez naplnění nutných podmínek je hazard Mertin, Václav, Švancar, Radmil 2013 Článek v periodikách Ano
Inkluze dětí se zdravotním postižením - Klára Dočekalová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Inkluze za každou cenu není nejšťastnějším řešením, doplatí na ni žáci základních škol i škol praktických Šedivá, Olga 2012 Článek v periodikách Ne
Inkluzi nelze dělat chaoticky a cestou striktních nařízení : rozhovor s Gordonem Breiem, ředitelem Mateřské a Základní školy Lidická v Brně Breie, Gordon, Šedivá, Olga 2012 Článek v periodikách Ne
Inkluzivní a kognitivní edukace: sborník přednášek Feuerstein, Reuven, Engels, Peetjie, Lebeer, Jo, Štech, Stanislav, Feuerstein, Rafi, Buckley, Sue, Falik, Louis H., Kozulin, Alex, Haug, Peder, Ianes, Dario, Pokorná, Věra, Kafková, Naděžda, Pokorná, Marta, Ustohalová, Miluše, Roth, Maria, Vojtová, Věra, Málková, Gabriela, Sonnesyn, Guvor, Vaughan, Mark, Hájková, Vanda, Janssens, Albert, Hansen, Andreas, Smreková, Mária, Arvay, Fruzsina, Dzúrová, Dagmar, Gatica, Fernando González, Espinoza, Chetty, Pérez, Teresa, Morales, Alejandra, Atier, Paulette, Arévalo, Rita, Hol, Katinka, Engels-Geurts, Netty, Kinard, James T., Hejný, Milan, Ben-Hur, Meir, Jirotková, Darina, Kratochvílová, Jana, Májová, Ludmila, Katborg, Marianne, Clasen, Stine, Tébar Belmonte, Lorenzo, Rýdlová, Dagmar, Grešlová, Klára, Kaslová, Dagmar, Cabanová, Vlasta, Skotáková, Hana, Kováčová, Barbora, Alsenoy, Susan van, Werner, Sidsel, Hastein, Hallvard, Pino-Pasternak, Deborah, Whitebread, David, Krastina, Elfrida, Berzina, Zenija, Kraukle, Sandra, Zake, Daiga, Horázná, Marie, Stará, Miloslava 2006 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní nebo exkluzivní vzdělávání? - Pavla Baxová a Lenka Ficová Český rozhlas - Rádio Česko - Jak jinak 2012 Audiozáznam Ano
Inkluzivní škola [elektronický zdroj] : informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému META (firma) 2009 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání dětí se zdravotním postižením v kontextu vybrané základní školy Jakubová, Nikola 2014 Bakalářská práce Ano
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Klenková, Jiřina 2011 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole Havel, Jiří, Filová, Hana 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání vnímáme jako synonymum kvalitního školství : rozhovor s Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Šimáčková Laurenčíková, Klára, Šteigrová, Leona G. 2012 Článek v periodikách Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Inspirace z Walesu : asistenti ve školách Doidge, Emma, Korábová, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR Trbola, Robert, Rákoczyová, Miroslava 2011 Monografie a sborník Ne
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti [elektronický zdroj] Masarykova Univerzita (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Integrace - ano, či ne? Tomanová, Martina 2006 Článek v periodikách Ne
Integrace - jiná cesta : sborník příspěvků ze semináře : Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci (instituce), Kudláček, Martin, Vyskočil, Tomáš 2008 Monografie a sborník Ne
Integrace - znamení doby: sborník z odborné konference Jesenský, Ján 1998 Monografie a sborník Ne
Integrace a inkluze romských žáků : rovnost, nebo rozdílnost? Švancar, Radmil 2012 Článek v periodikách Ne
Integrace a její dopad na psychiku dítěte s dětskou mozkovou obrnou Himmerová, Lenka 2009 Diplomová práce Ano
Integrace autistických dětí - Tomáš Musil, Martin Polenský a Pavel Hrubeš Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Integrace autistů a mentálně postižených dětí - Šárka Málková Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2007 Audiozáznam Ano
Integrace českých romských studentů do torontských škol Šiška, Jan, Clair, Paul St. 2000 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí migrantů - Zuzana Vodňanská a Sandra Gembčíková Český rozhlas - Rádio Wave - Klystýr 2010 Audiozáznam Ano
Integrace dětí s Downovým syndromem — Výstava Naše cesta Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Integrace dětí s handicapem Česká televize - Sama doma, Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Integrace dětí s poruchami učení a autismem - Vladimíra Kopřivová Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Tandem 2008 Audiozáznam Ano
Integrace dětí s postižením Michalík, Jan 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí s postižením Straková, Jana 2006 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí s postižením - Zuzana Jelenová Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Integrace dětí s tělesným handicapem Dohnalová, Hana 2007 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí se sluchovým postižením do běžné mateřské školy Jungwirthová, Iva 2012 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí se zdravotním postižením do škol [rukopis] Šmilauerová, Barbora 2010 Bakalářská práce Ne
Integrace dětí se zdravotním postižením v základní škole Hodulíková, Jana 2010 Diplomová práce Ano
Integrace dětí se zrakovým postižením - Petr Čulík a Hana Kurandová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Z jiného pohledu 2007 Audiozáznam Ano
Integrace dětí z dětských domovů - Kateřina Kosová Český rozhlas - Radio Wave - Rentgen 2009 Audiozáznam Ano
Integrace dítěte s Downovým syndromem do běžné mateřské školy Juřičková, Libuše 2012 Bakalářská práce Ano
Integrace dítěte s Downovým syndromem na základní škole Žaludová, Radoslava 2010 Bakalářská práce Ano
Integrace dítěte s narušenou komunikační schopností Chylíková, Ivona 2010 Bakalářská práce Ano
Integrace dítěte se sluchovým postižením do běžné základní školy Péčová, Martina, Pacáková, Zdeňka, Šedivá, Eliška, Motejzíková, Jitka, Kmínková, Jaroslava, Pičmannová, Jana, Čížková, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
Integrace doopravdy? Michalík, Jan 1997 Článek v periodikách Ne
Integrace handicapovaných dětí - Lenka Ficová a Bořivoj Ziegler Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Integrace handicapovaných dětí do škol - Jana Matoušová a Jiří Jankovský Český rozhlas 6 - Hovory o vztazích 2011 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS