Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Zlínské Centrum Slunečnice vzdělává a připravuje na zaměstnání desítky postižených lidí Český rozhlas 2013 Audiozáznam Ano
Zpět do společnosti Šimek, Milan 2006 Monografie a sborník Ne
Zpráva o stavu romských komunit v České republice 2004 ; Koncepce romské integrace Rada vlády pro záležitosti romské komunity (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižené dítě Keblová, Alena 2001 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižení a nebezpečí bezhlavé integrace Šmrhová, Iva, Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ano
Zrakové postižení očima žáků běžné základní školy Suková, Andrea 2015 Diplomová práce Ano
Ztráta bydlení a možnost reintegrace do společnosti: sociální vyloučení Mikeszová, Martina 2011 Článek v periodikách Ne
Zvláštní škola a její vzdělávací program Cibochová, Alžběta, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Zvyšování kompetencí učitelů 1. stupně základní školy pro zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školní tělesné výchovy Ješina, Ondřej, Miklánková, Ludmila, Vyhlídal, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS