Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Se psem ve škole Jedelská, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Sebepojetí rodiny dítěte s Downovým syndromem v inkluzivní společnosti Koláriková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Šedá integrace dětem neprospívá Svoboda, Zdeněk, Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ne
Segregační aspekty „proromských“ politik Hůle, Daniel 2007 Článek v periodikách Ne
Škola pro všechny - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Jiří Langer Univerzita Pardubice - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Výzkumy Ano
Škola pro všechny, aneb, Integrace je když- Michalík, Jan 2002 Monografie a sborník Ne
Školní asistent : projekt ZŠ Na Valech v Plané Pelán, Miroslav 2006 Článek v periodikách Ne
Školní jízdní řád pro lehce mentálně postižené Brychnáčová, Eva, Zahradníková, Jana, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Školská inkluze v Anglii - politika a praxe Šiška, Jan 2003 Článek v periodikách Ne
Školská integrace dětí s postižením Michalík, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Školská integrace dětí se zdravotním postižením na základních školách v České republice : výzkumná zpráva Michalík, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jeřábková, Kateřina 2013 Monografie a sborník Ne
Školy jsou pro všechny děti Smékalová, Etel 1996 Článek v periodikách Ne
Skupinová integrace mimořádně nadaných žáků do běžné třídy se segregací na předměty matematika a český jazyk, psaní na základní škole Vlková, Libuše 2008 Článek v periodikách Ne
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Smluvní vztahy v sociálních službách Michalík, Jan 2008 Monografie a sborník Ano
Sociálna patológia, deviácia alebo anómia? Ondrejkovič, Peter 2009 Článek v periodikách Ne
Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice : sborník k projektu EXTRA 1995 "Sociální pedagogika a její funkce v integraci postižených" Pipeková, Jarmila, Vítková, Marie 1996 Monografie a sborník Ne
Sociální aspekty integrace handicapovaných do společnosti Šestáková, Irena 2006 Monografie a sborník Ne
Sociální ekonomika : sborník materiálů z mezinárodní konference projektu Hefaistos ... : Praha 7.-8. června 2006 Vanický, Josef, Truhlářová, Zuzana 2006 Monografie a sborník Ne
Sociální služby Český rozhlas – HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Sociální služby - průzkum očekávání poskytovatelů a uživatelů Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2005 Výzkumy Ano
Sociální status tělesně postižených dětí integrovaných v běžných třídách základních škol [rukopis] Mikauš, Ondřej 2004 Bakalářská práce Ne
Sociální vyloučení a sociální politika Sirovátka, Tomáš 2006 Monografie a sborník Ne
Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda Mareš, Petr, Rákoczyová, Miroslava, Sirovátka, Tomáš 2006 Monografie a sborník Ne
Somatopedie: učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravotně postižené mládeže Kábele, František, Kollárová, E., Kracík, J., Kočí, J., 1993 Monografie a sborník Ne
Současný vzdělávací model přijímá inkluzivní opatření opatrně a pomalu Český rozhlas – Studio STOP 2010 Audiozáznam Ano
Současným trendem je inkluze handicapovaných : jde o dobré řešení? Svoboda, Pavel 2010 Článek v periodikách Ne
Soužití různých žáků vede k vytvoření normálních vztahů, aneb, Základem dobrého školního klimatu je kvalitní komunikace Kendíková, Jitka, Musil, Jan, Habart, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Speciálně pedagogické centrum Skuteč Rybenská, Eva Není znám Monografie a sborník Ano
Speciální pedagogové k transformaci praktických škol Pejša, Roman 2010 Článek v periodikách Ne
Speciální pedagogové připravili návrh změny koncepce základního školství Pilař, Jiří, Drbout, Stanislav, Bernardová, Marcela 2011 Článek v periodikách Ne
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - sedmý rok realizace výzkumného projektu Vítková, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Speciální škola v Rakovníku Česká televize - Klíč 2005 Videozáznam Ano
Speciální školství: luxus, nebo ponížení? : několik necitlivých poznámek k úplné inkluzi Sengerová, Barbora 2012 Článek v periodikách Ne
Speciální třídy základních škol : zpráva a šetření Michalík, Jan, Růžička, Michal 2005 Článek v periodikách Ne
Speciální vzdělávací potřeby našich škol Pilař, Jiří 2007 Článek v periodikách Ne
Speciální vzdělávací potřeby: spor o realizaci ve školách Průcha, Jan 2013 Článek v periodikách Ne
Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia Horňák, Ladislav 2012 Článek v periodikách Ne
Specifika profesní přípravy a pedagogická podpora integrovaných studentů s těžkým postižením zraku Urbanová, Alena 2010 Diplomová práce Ano
Špecifiká sociálnej integrácie detí predškolského veku Kročanová, Ľubica 2011 Článek v periodikách Ne
Specifika ve vzdělávání a rodinné výchově romských dětí Pavlíčková, Radka 2007 Článek v periodikách Ne
Společně v zážitkové pedagogice: Integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím společných zážitků Kudláček, Martin, Valenta, Tomáš, Magerová, Lucie 2004 Článek v periodikách Ne
Spolupráce rodiny a školy u integrovaných dětí s mentálním postižením Dolníčková, Jana 2016 Diplomová práce Ano
Spolužáci s handicapem Vrbová, Lenka 2007 Článek v periodikách Ne
Staré pověsti české a moravské Holá, Lída 2012 Monografie a sborník Ne
Starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím : integrácia edukácie, zdravotníctva a sociálnej práce Repková, Kvetoslava 2005 Článek v periodikách Ne
Stěhování ZŠ Legerova Česká televize - Z Metropole 2011 Videozáznam Ano
Strastiplná cesta k diagnóze Hálová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ne
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v romských lokalitách Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách 2011 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS