Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dokument neodpovídá na otázku: Jak konkrétně stanovených cílů docílit Kovalčík, Martin, Hůle, Daniel, Bajer, Pavel 2010 Článek v periodikách Ano
"Děti potřebují láskyplnou důslednost" Michalová, Zdeňka, Těthalová, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
"Klubíčko" - postižené dítě v rodině - PhDr. Hana Havlíčková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
"Z ústavu do života" : (podpora rozvoje sociálních a komunikačních dovedností dětí) Kitzbergerová, Michaela, Erazímová, Lucie 2005 Monografie a sborník Ne
20 let společnosti DUHA Česká televize – Klíč 2012 Videozáznam Ano
A stejně jsi adoptovanej! Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Aby handicapované děti se zdravými spojovala i hra ... Kjellberg, Naďa 2009 Článek v periodikách Ne
Adam a Eva v Českém ráji: učebnice češtiny pro cizince-začátečníky Froulíková, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách [elektronický zdroj] Šimáček, Martin 2008 Monografie a sborník Ne
Ahoj, Šimone! Přichystalová, Jarmila 1997 Článek v periodikách Ne
Akce Cihla Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Akce Cihla pokračuje Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Aktuálne problémy ľudí s mentálnym postihnutím Radková, Libuša 2009 Monografie a sborník Ne
Aktuální pohled na integraci dětí se sluchovým postižením : zpráva z výzkumného projektu Langer, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Americký sen jménem integrace Jungwirth, Matěj 2012 Článek v periodikách Ne
Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2009 Výzkumy Ano
Analýza podpůrných opatření u žáka s narušenou komunikační schopností integrovaného v běžné základní škole Nytrová, Iva 2012 Bakalářská práce Ano
Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením v Chrudimském regionu Málková, Alena 2010 Diplomová práce Ano
Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách Opatřilová, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků Pitnerová, Pavla 2009 Rigorózní práce Ano
Analýza procesu integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole [rukopis] Bartová, Erika 2010 Bakalářská práce Ano
Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením Charvátová, Ivana 2015 Diplomová práce Ano
Analýza situací, v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností soukromoprávních subjektů) Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2008 Výzkumy Ano
Animační skupiny : pravidla a možnosti jejich využití Kelarová, Kateřina 2008 Monografie a sborník Ne
Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově Ješina, Ondřej, Kudláček, Martin, Kudláček, Michal 2009 Článek v periodikách Ne
Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ Běhounková, Leona 2010 Článek v periodikách Ne
Arteterapeutické techniky a jejich možná integrace do muzikoterapeutické praxe Miškovská, Kateřina, Pejřimovská, Jitka, Procházková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Asistence pedagoga : statistika a hodnocení služby Motejzíková, Jitka 2011 Článek v periodikách Ne
Asistence ve školách a nároky škol na asistenty Fiedlerová, Lenka 2005 Článek v periodikách Ne
Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství Rábová, Zuzana 2012 Diplomová práce Ano
Asistent pedagoga v tělesné výchově Jiskrová, Markéta, Daďová, Klára, Cahlíková, Marie 2019 Článek v periodikách Ne
Asistent pedagoga ve školách pro sluchově postižené v České republice [rukopis] Vojtová, Markéta 2011 Bakalářská práce Ano
Asistenty pedagoga má čtvrtina škol, jdou na ně miliony korun Šťástková, Zlata 2012 Článek v periodikách Ne
Aspekty integrace lidí se zrakovým postižením v zrcadle historie spolkové činnosti : rigorózní práce : Praha, 2004 Mužáková, Monika 2006 Rigorózní práce Ne
Aspergerův syndrom Český rozhlas – HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Autismus ve školách : svět s pootevřenými dveřmi Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Avarde: Vejdi sem Tulia, Petr 2010 Článek v periodikách Ne
Bariéra?! Zastavení druhé - o vzdělání - Gymnázium Jana Palacha Kovář, Martin 1996 Článek v periodikách Ne
Baví mě pronikat do světa dětské fantazie Pospíšilová, Zuzana, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Benefiční módní přehlídka občanského sdružení Smíšek Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
BezBAR Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Běžecké lyžování nevidomých Kvasničková, Kateřina, Jílek, Martin 2012 Článek v periodikách Ne
Bilingvální metoda ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku Kučerová, Klára 2009 Diplomová práce Ano
Boj proti sociálnímu vyloučení : sociální pomoc v Belgii, České republice, Nizozemí a Norsku Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce), Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (instituce) 1999 Monografie a sborník Ne
Bojíme se sexuální odlišnosti? Jůza, Štěpán 2002 Článek v periodikách Ne
Budou rodiče platit za etnicky "čistou" školu? Kartous, Bohumil 2008 Článek v periodikách Ano
Bydlení nanečisto Bromová, Martina 2009 Článek v periodikách Ne
Celiakie Česká televize - Klíč 2009 Videozáznam Ano
Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS