Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Tam, kde postižení není překážkou Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ano
A welfare state fit for purpose Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Adam a Eva v Českém ráji: učebnice češtiny pro cizince-začátečníky Froulíková, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Akce Cihla Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Akce Cihla pokračuje Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Analýza diagnostických nástrojů užívaných vůči žákům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí s přihlédnutím k romským dětem, žákyním a žákům Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených 2009 Výzkumy Ano
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu Girglová, Veronika 2011 Rigorózní práce Ano
Analýza podpůrných opatření u žáka s narušenou komunikační schopností integrovaného v běžné základní škole Nytrová, Iva 2012 Bakalářská práce Ano
Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání Opatřilová, Dagmar 2009 Monografie a sborník Ne
Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ Běhounková, Leona 2010 Článek v periodikách Ne
Asistent pedagoga Kendíková, Jitka 2017 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga jako jeden z činitelů výchovně-vzdělávacího procesu v systému základního školství Rábová, Zuzana 2012 Diplomová práce Ano
Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání Palounková, Zuzana 2017 Monografie a sborník Ne
Asistent pedagoga v tělesné výchově Jiskrová, Markéta, Daďová, Klára, Cahlíková, Marie 2019 Článek v periodikách Ne
Audismus Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Baví mě pronikat do světa dětské fantazie Pospíšilová, Zuzana, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Benefiční módní přehlídka občanského sdružení Smíšek Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne
Centrum integrace dětí a mládeže Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Centrum Vilík pomáhá se začleňováním romských dětí Český rozhlas Sever - Informace ze severu Čech 2011 Audiozáznam Ano
Česky v Česku: pro studenty se znalostí ruštiny Nývltová, Dana, Pinková, Jitka 2008 Monografie a sborník Ne
Česky vesele a hezky Dousková, Jana, Štenclová, Kateřina, Froňková, Lenka 2005 Monografie a sborník Ne
Česky, prosím Cvejnová, Jitka 2008 Monografie a sborník Ne
Čeština nás baví: hry pro výuku češtiny na I. stupni ZŠ Víška, Václav, Nováková, Lucie 2005 Monografie a sborník Ne
Čeština pro cizince Hronová, Karla, Turzíková, Milada 1998 Monografie a sborník Ne
Čeština pro cizince: desetiminutovky: udržujte se v kondici - rychlá cvičení na cesty i pro volný čas Andrášová, Hana, Podepřelová, A. 2008 Monografie a sborník Ne
Čeština pro děti cizinců: metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin Hrubá, Jitka 2004 Monografie a sborník Ne
Čeština pro malé cizince Lejnarová, Ilona, Kotyková, Světlana, Kinkalová, Jiřina 2004 Monografie a sborník Ne
Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice Vyškovská, Magdaléna 2016 Monografie a sborník Ne
Cizinecké právo Čižinský, Pavel 2012 Monografie a sborník Ne
Co bude, až tu nebudeme?: ptají se rodiče dětí s mentálním postižením Dočkálková, Xenie, Švancar, Radmil 2018 Článek v periodikách Ne
Co by bylo, kdyby všechny děti chodily do stejné školy? anonymní dílo 2013 Článek v periodikách Ano
Czech Express Holá, Lída 2008 Monografie a sborník Ne
Dárcovství vajíček - MUDr. David Rumpík — Vojtova metoda - Markéta Strnadová — Výběr bot pro děti - Veronika Nohel — Autismus - Olga Rosenbergerová, Přemysl Mikoláš a dcera Lada Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Dejte nám šanci! Chvátalová, Helena 2006 Článek v periodikách Ne
Denotace inkluzivního vzdělávání s odkazem pro vzdělávací praxi v České republice Hájková, Vanda, Strnadová, Iva 2013 Článek v periodikách Ne
Determinanty inkluzivního prostředí na vybraných základních školách v regionu Vysočina Chybová, Kateřina 2009 Diplomová práce Ano
Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD Michalová, Zdeňka 2015 Monografie a sborník Ne
Děti s postižením na ZŠ Michalík, Jan, Růžička, Michal, Kozáková, Zdeňka 2003 Článek v periodikách Ne
Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků Opatřilová, Dagmar 2008 Článek v periodikách Ne
Dítě s handicapem je pro učitele velká výzva Květoňová-Švecová, Lea, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Dítě s mentálním postižením ve škole Bendová, Petra, Zikl, Pavel 2011 Monografie a sborník Ne
Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole Müller, Oldřich 2001 Monografie a sborník Ne
Domino: český jazyk pro malé cizince Škodová, Svatava 2010 Multimediální nosič Ne
Dramatická výchova pro sociálně znevýhodněné romské žáky Coufal, Miroslav 2008 Článek v periodikách Ne
Dramatická výchova pro žáky se sociálním znevýhodněním Coufal, Miroslav 2007 Článek v periodikách Ne
Easy Czech: elementary Štindl, Ondřej 2008 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS