Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou : mezinárodní pracovní konference Olomouc, květen 2007 : sborník referátů Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Dorozumívání s hluchoslepými - přehled komunikačních systémů a technik Langrová, Iveta 1998 Článek v periodikách Ne
Edukace hluchoslepého dítěte raného věku Ludíková, Libuše 2001 Monografie a sborník Ne
Elektronické orientační pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením Macháčková, Irena 2007 Článek v periodikách Ano
Eliška : příběh hluchoslepé holčičky Jarníková, Ivana 2005 Monografie a sborník Ne
Evropská konference o hluchoslepotě anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Hermann-Gocht-Haus Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Hluchoslepí Česká televize - Jeden společný svět 2010 Videozáznam Ano
Hluchoslepí a možnosti integrace Jakeš, J. 1998 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí a znakový jazyk Souralová, E. 2001 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí lidé Česká televize - Televizní klub neslyšících 2009 Videozáznam Ano
Hluchoslepí mezi námi Soukup, Pavel, Lavičková, Blanka 2010 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí studenti v Olomouci poprvé ukončili střední školu Česká televize - Týden v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepota a doteková abeceda Titzl, Boris 1994 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní Souralová, Eva, Štolcarová, Marcela,, Štěrbová, Dana, Bilíková, Adéla,, Jakeš, Jan, Langer, Jiří, Rosulková, Petra 2006 Monografie a sborník Ne
Jak pomoci hluchoslepým Český rozhlas - Radio Wave 2011 Audiozáznam Ano
Jak psi pomáhají hluchoslepým? Česká televize - Televizní klub neslyšících 2012 Videozáznam Ano
Jak žijí hluchoslepí Rečková, Ivana 2005 Článek v periodikách Ne
Komunikace dětí s hluchoslepotou Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Komunikační systémy osob s hluchoslepotou Kubálková, Barbora 2012 Diplomová práce Ano
Konference o hluchoslepotě Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Lidé dvojího handicapu, aneb Sdružení hluchoslepých Lorm Česká televize - Televizní klub neslyšících 2007 Videozáznam Ano
Možnosti rané péče u dětí s hluchoslepotou se zaměřením na komunikaci matky s dítětem Žáková, Kateřina 2016 Bakalářská práce Ano
Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ne
Neslyšící a hluchoslepí - Ota Pačesová, Martin Novák a Jaroslav Winter Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2008 Audiozáznam Ano
Perspektivy rehabilitace hluchoslepých Kowalík, Stanislaw, Bańka, Augustyn 2000 Monografie a sborník Ne
Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou Štěrbová, Dana 2007 Monografie a sborník Ne
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Rodiny s postiženými dětmi: "tak trochu jiné" rodiny? Štěrbová, Dana 2013 Monografie a sborník Ne
Sdružení KUUROSEKEAT Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou : (příručka pro rodiče a odborníky) Štěrbová, Dana 2006 Monografie a sborník Ne
Simultánní přepis mluveného slova Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Sluchové postižení: úvod do surdopedie Horáková, Radka 2012 Monografie a sborník Ne
Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole [elektronický zdroj] : studenti se senzorickým postižením Zezulková, Eva, Krhutová, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Svět ticha a tmy? Štěrbová, Dana 2011 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk u nás Zimermanová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Ujměte se mě : výchova hluchoslepých dětí Cardinaux, Verena 1999 Monografie a sborník Ne
Vnímání světa u malých dětí s hluchoslepotou, možnosti jejich smyslového, sociálního a psychického rozvoje Korčáková, Blanka 2010 Bakalářská práce Ano
Vzdělávání hluchoslepých Ludíková, Libuše, Souralová, Eva 2000 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání hluchoslepých Sinecká, Jitka 2002 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání hluchoslepých dětí — Jak žijí mladí hluchoslepí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2005 Videozáznam Ano
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku : zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencis, Teacher Education College Bazalová, Barbora, Fialová, Ilona 2008 Článek v periodikách Ne
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1998 Legislativní dokumenty Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS