Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nové komunitní centrum pro děti v Hrušově Česká televize - Události v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
O nás - pro nás, aneb, Deník školáka Dvořák, Dušan, Csémy, Ladislav, Benešová, Dagmar 1997 Monografie a sborník Ne
O rodičích uživatelů drog Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F 2011 Audiozáznam Ano
O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky, rizika zvyšující užívání drog, léčba, problémové situace Hajný, Martin 2001 Monografie a sborník Ne
Občanské sdružení Sananim Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Obecná rada neexistuje Preslová, Ilona 1998 Článek v periodikách Ne
Očkování - MUDr. Luděk Rožnovský — Skolióza u dětí - Markéta Strnadová — Bereš? Zemřeš! - Gabriela Holčáková a Tomáš Kužel Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Odbornice na drogy je proti legalizaci marihuany Preslová, Ilona 2002 Článek v periodikách Ano
Ohrožené děti Provazníková, Hana, Vaníčková, Eva 1998 Monografie a sborník Ne
Oslavované i proklínané halucinogeny Miovský, Michal 2007 Článek v periodikách Ne
Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe Pančocha, Karel 2008 Článek v periodikách Ne
Péče o pleť a léčba akné Vohradníková, Olga 2006 Článek v periodikách Ano
Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství Preslová, Ilona, Velemínský, Miloš, Žižková, Blanka 2008 Monografie a sborník Ne
Pěstouni pro děti s drogově závislými rodiči Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zblízka 2012 Audiozáznam Ano
Pití alkoholu a užívání jiných drog mezi mládeží v evropských zemích Csémy, Ladislav, Nováková, Dagmar 1998 Článek v periodikách Ne
Podané ruce - prevence drogové závislosti - Radovan Voříšek Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Podle čeho poznat kvalitní protidrogový program? Pilař, Jiří, Masáková, Václava, Presl, Jiří 2005 Článek v periodikách Ano
Pravda o drogách Řekni ne drogám - Řekni ano životu 2010 Videozáznam Ano
Přehled drog a jejich účinků Popov, Petr 1994 Monografie a sborník Ne
Prevalence antisociálního chování českých adolescentů z městských oblastí Blatný, Marek 2006 Článek v periodikách Ne
Prevcentrum a práce streetworkera - Lenka Staníková Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2009 Audiozáznam Ano
Prevence a léčba problémů způsobených alkoholem a tabákem u dětí a dospívajících - dobré možnosti existují Nešpor, Karel 2009 Článek v periodikách Ne
Prevence drogových závislostí mládeže v České republice [rukopis] Kalinová, Markéta 2007 Bakalářská práce Ano
Prevence je nejlepší léčba Český rozhlas - České Budějovice - Host U Tří lvů 2009 Audiozáznam Ano
Prevence kriminality a drogové závislosti u dětí - Josef Farmačka, Petr Kop a Ondřej Stanke Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2005 Audiozáznam Ano
Prevence kriminality v nabídce sdružení PRAK Carbolová, Eva, Carbolová, Kamila, Straková, Jana 2006 Článek v periodikách Ne
Prevence negativních jevů ve společnosti [elektronický zdroj] : studijní text pro distanční studium Forýtková, Dana 2007 Multimediální nosič Ne
Prevence problémů působených návykovými látkami Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Pernicová, Hana 1999 Monografie a sborník Ne
Prevence proti drogám? : jedině pomocí vrstevníků! Prinz, Jiří 2007 Článek v periodikách Ano
Prevence proti návykovým látkám v praxi - Vladimíra Petrešová Český rozhlas - Ostrava - Křížem krajem 2010 Audiozáznam Ano
Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé: vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese Popov, Petr, Csémy, Ladislav, Sovinová, Hana, Čupka, Josef, Králíková, Eva, Frouzová, Magdalena, Nešpor, Karel, Večeřová-Procházková, Alena, Větrovec, Martin, Vedralová, Jarmila 2013 Monografie a sborník Ano
Prevence rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Zapletalová, Jana, Novák, Petr, Barták, Miroslav, Bártík, Pavel, Budinská, Martina, Čablová, Lenka, Černý, Milan, Doležalová, Pavla, Gabrhelík, Roman, Holická, Naďa, Charvát, Miroslav, Jindrová, Martina, Jurystová, Lucie, Kolář, Michal, Kolářová-Majtnerová, Sylva, Kubů, Pavel, Macková, Lenka, Martanová, Veronika, Nevoralová, Monika, Orosová, Ol'ga, Pilař, Jiří, Slavíková, Ivana, Širůčková, Michaela, Štech, Stanislav, Šťastná, Lenka, Václavková, Barbora, Veselá, Michaela 2015 Monografie a sborník Ne
Prevence závislostí Marádová, Eva 2006 Monografie a sborník Ne
Prevence závislosti na tabáku Králíková, E. 2006 Článek v periodikách Ne
Prevence zneužívání návykových látek ve světle výzkumu - František Pelka Institut dětí a mládeže (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) 1997 Výzkumy Ano
Primář Popov: Pevně doufám, že se metadonový program brzy rozšíří Lidové noviny, Popov, Petr 1998 Článek v periodikách Ne
Primární prevence 2 : sborník pro školní metodiky prevence Technická univerzita v Liberci (instituce) 2002 Monografie a sborník Ne
Primární prevence je jen jedna : certifikáty nerozlišují mezi oblastmi drog a kriminality Doubrava, Lukáš 2007 Článek v periodikách Ne
Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Šucha, Matúš, Miovský, Michal, Presslerová, Pavla, Masáková, Václava, Petriščová, Alena, Miovský, Michal 2010 Monografie a sborník Ne
Primární prevence s peer programem na základních školách olomouckého okresu Záboj, Antonín 1998 Článek v periodikách Ne
Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : sborník přednášek pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů Univerzita J.E. Purkyně (instituce) 1998 Monografie a sborník Ne
Přínosy a rizika moderní kombinované hormonální antikoncepce Fait, Tomáš, Nouzová, Kamila, Sýkorová, P., Fanta, Michael, Skřenková, Jana 2005 Článek v periodikách Ano
Problematika HIV/AIDS v dětství a adolescenci Zjevíková, Alena, Matlerová, Šárka, Martinková, Irena 2012 Článek v periodikách Ano
Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí : časná a krátká intervence Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Pernicová, Hana 1998 Monografie a sborník Ne
Problémy školních dětí - MUDr. Eva Nosková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2009 Audiozáznam Ano
Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let Šucha, Matúš, Šťastná, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Proč a koho léčit Řehák, Vratislav 2009 Článek v periodikách Ne
Proč se z dětí stávají závislí? - Michal Miovský Český rozhlas Plus - Hovory 2014 Audiozáznam Ano
Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi Miovský, Michal, Aujezká, Anna, Burešová, Iva, Čablová, Lenka, Červenková, Eva, Exnerová, Markéta, Fialová, Helena, Gabrhelík, Roman, Hašan, Pavol, Hrichová, Kristýna, Charvát, Miroslav, Jurystová, Lucie, Kaufová, Tereza, Kolářová, Pavlína, Kubišová, Petra, Macková, Lenka, Maierová, Eva, Melánová, Kateřina, Martanová, Veronika, Nejedlá, Marie, Rodryčová, Markéta, Skácelová, Lenka, Smutná, Kateřina, Širůčková, Michaela, Škarohlídová, Jitka, Udatná, Jana, Veselá, Michaela, Vondráčková, Eliška, Zaplatilová, Kateřina, Zapletalová, Jana, Žaloudíková, Iva 2015 Monografie a sborník Ne
Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení Nešpor, Karel, Sovinová, Hana, Csémy, Ladislav 1998 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS