Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Na psychiatrii přibývá pacientů s úzkostí a depresí Hollý, Martin, Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne
Nadané dítě v současné škole Mazáčová, Nataša 2006 Článek v periodikách Ne
Nadměrné obavy o zdraví : rady pro klienta a jeho rodinu Praško, Ján 2004 Monografie a sborník Ne
Nejčastější duševní onemocnění [Psychické problémy v rodině] Kulhánek, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Některé charakteristiky suicidálního jednání u dětí a adolescentů Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Nenávidím Vánoce Kramulová, Daniela, Krombholz, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Nepanikař. Nebuď sám. Napiš někomu blízkému. Cestu z deprese může ukázat nová aplikace pro mobily Česká televize - ČT 24, Kamenská, Veronika 2019 Článek v periodikách Ano
No one saw my pain : why teens kill themselves Slaby, Andrew Edmund, Garfinkel, Lili Frank 1994 Výzkumy Ne
Novinky v elektrokonvulzivní terapii = News in electroconvulsive therapy Hosák, Ladislav 2010 Článek v periodikách Ne
Patologická disociace - je, či není? Pastucha, Petr, Praško, Ján, Cinculová, Andrea 2011 Článek v periodikách Ne
Péče o duševně nemocné u nás a v zahraničí Český rozhlas 6 - Studio STOP 2004 Audiozáznam Ano
Pociťovaný vztah k očekávanému dítěti a jeho vybrané souvislosti Kolínková, Lucie 2015 Diplomová práce Ano
Podzimní deprese - MUDr. Radkin Honzák Český rozhlas Region - Středočeský kraj - Ordinace, Honzák, Radkin 2008 Audiozáznam Ano
Poporodní deprese Nicolson, Paula, Kubátová, Jaroslava 2001 Monografie a sborník Ne
Poporodní deprese - MUDr. Miloš Rýc Česká televize - Sama doma 2006 Videozáznam Ano
Poruchy funkcií, depresia a kvalita života u pacientek s karcinómom prsníka Kubincová, Anna, Chylová, Martina, Hézselyová, Viktória 2011 Článek v periodikách Ne
Poruchy nálady [Psychické problémy dítěte] Kulhánek, Jan, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství Praško, Ján 2012 Článek v periodikách Ne
Pozor! Jak se nezbláznit po porodu, aneb, Jak po narození dítěte získat zpět svou postavu, fyzické a duševní zdraví a obnovit sexuální život Wider, Jennifer 2009 Monografie a sborník Ne
Práce v hliněném poli — Kruhový tanec — Mateřské centrum Zvoneček a Spolek MeToDěJ — Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Prášky problémy neřeší Česká televize - Rodina a já 2009 Videozáznam Ano
Pravda o drogách Řekni ne drogám - Řekni ano životu 2010 Videozáznam Ano
Prieskum suicidálneho správania v období dospievania Chylová, Martina, Breznoščáková, Dagmar, Kovaničová, Milana 2011 Článek v periodikách Ne
Princip kaktusu : teorie hroší kůže Ulmicher, Andreas 2008 Monografie a sborník Ne
Problémy s úzkostí a strachem [Psychické problémy dítěte] Malá, Eva, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Psychiatrické obtíže - MUDr. Dana Kamarádová Český rozhlas - Olomouc - Apatyka 2013 Audiozáznam Ano
Psychické poruchy ako rizikový faktor v suicidálnom procese Komadová, Katarína 2009 Článek v periodikách Ne
Psychofarmaka v těhotenství a jejich dopad na neurobehaviorální vývoj dítěte Goetz, Michal, Šebela, Antonín, Hanka, Jan, Mohr, Pavel 2017 Článek v periodikách Ano
Psycholog, nebo psychiatr? Česká televize – Události, komentáře 2010 Videozáznam Ano
Psychologické aspekty rozvodovosti - vliv na děti Dančáková, Tereza 2010 Diplomová práce Ano
Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů Hrachovinová, Tamara, Csémy, Ladislav, Chudobová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Psychosomatika - Radkin Honzák Český rozhlas 2 - Praha - Noční Mikrofórum, Honzák, Radkin 2015 Audiozáznam Ano
Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits Blatný, Marek, Kepák, Tomáš, Vlčková, Irena, Štěrba, Jaroslav, Jelínek, Martin, Tóthová, Kristína, Pilát, Milan, Hrstková, Hana, Slezáčková, Alena, Sobotková, Veronika, Bartošová, Kateřina 2011 Článek v periodikách Ne
Rakovina změnila můj pohled na život Řebíčková, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Relationships factor into adolescent turmoil CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2011 Výzkumy Ne
Response to first antiepileptic drug trial predicts health outcome in epilepsy Perruca, P., Hesdorffer, D.C., Gilliam, F.G. 2011 Článek v periodikách Ano
Risk management and post-marketing surveillance of CNS drugs Balster, Robert L., Johanson, Chris E., Walsh, Sharon L. 2009 Monografie a sborník Ne
Rodiče po rozvodu – přehled literatury o porozvodové adaptaci = Parrents in aftermath of divorce – review of writings on post-divorce adaptation Pavlát, Josef 2013 Článek v periodikách Ne
Rodinné konstelace v rámci skupinové Gestaltterapie na oddělení a v denním stacionáři pro neurotické pacienty Mílek, Petr 2013 Článek v periodikách Ano
Rodinné koreláty depresivity v adolescenci Krch, František David 2006 Článek v periodikách Ano
S autorkou aplikace Nepanikař Český rozhlas, Kamenská, Veronika 2019 Článek v periodikách Ano
Sdružení Práh — Hmatové modelování Česká televize – Klíč 2012 Videozáznam Ano
Semantic polarities and psychopathologies in the family : permitted and forbidden stories Ugazio, Valeria 2013 Monografie a sborník Ne
Sexuální funkce při léčbě depresivní poruchy agomelatinem Žourková, Alexandra, Holanová, Marta, Novotná, Jana 2012 Článek v periodikách Ano
Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů Fráňová, Lenka, Lukavský, Jiří, Preiss, Marek 2006 Článek v periodikách Ne
Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým proměnným Fráňová, Lenka, Preiss, Marek 2008 Článek v periodikách Ne
Slohová a komunikační výchova se zřetelem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami Minářová, Eva 2009 Článek v periodikách Ne
Slzy po porodu : jak překonat depresivní nálady Geisel, Elisabeth 2004 Monografie a sborník Ne
Smích a dobrá nálada jsou prvním krůčkem k uzdravení Melíšková, Daniela 2008 Článek v periodikách Ano
Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba = mixed episode in bipolar affective disorder and its treatment Látalová, Klára, Praško, Ján, Kubínek, Radim, Herman, Erik, Doubek, Pavel 2009 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS