Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Češi o adopci Romů nestojí, cizinci ano Holecová, Simona 2004 Článek v periodikách Ne
České matky prodávají své děti cizincům / Čí je to dítě? Česká televize - 168 hodin 2012 Videozáznam Ano
Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice Vyškovská, Magdaléna 2016 Monografie a sborník Ne
Cizinecké právo Čižinský, Pavel 2012 Monografie a sborník Ne
Dítě - cizinec v české škole [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Druhy pobytů na území České republiky [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Inkluze Česká televize, Škrdlant, Tomáš 2018 Videozáznam Ano
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Ještě moc nerozumím, promiňte ..., aneb, Cizinci v našich školách Vávrová, Petra 2013 Článek v periodikách Ne
K právu pojišťovny odmítnout pojistit novorozené dítě cizince Langmeier, Jan 2011 Článek v periodikách Ne
Kde hledat pomoc [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Krizové situace v rodině cizinců [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Manuál dobrých praxí: bezpečnost, prevence a krizová intervence Agentura pro sociální začlěňování, Tesař, Jakub, Krebs, Michal 2014 Monografie a sborník Ano
Metodika pro práci s cizinci žijícími v České republice, kteří jsou ohroženi domácím násilím Levová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Na co mají u nás nárok cizinci s dítětem [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2017 Článek v periodikách Ano
Nejsi na to sám aneb První krůčky arteterapie s dětmi cizinci Hanyšová, Jitka 2012 Článek v periodikách Ano
Péče o děti - cizince bez doprovodu [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Postavení a postoje dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v České republice Sokačová, Linda 2013 Výzkumy Ano
Právo cizince na rodinný život podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Herboczková, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Příběh ze života dítěte [Cizinci v ČR] Mikulková, Gabriela, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Problémy pro děti [Cizinci v ČR] Mikulková, Gabriela, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Problémy pro rodinu [Cizinci v ČR] Mikulková, Gabriela, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy: závěrečná zpráva projektu Pacíková, Lucie, Klepková, Judita, Krejčíř, Petr, Tollarová, Blanka, Vaněčková, Jitka, Holubová, Kateřina, Koropecká, Markéta, Matysová, Barbora, Oplíštilová, Barbora, Železná, Lada, Rakušanová, Františka 2010 Výzkumy Ano
Rodinné kodexy Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír, Veselá, Renata 2010 Monografie a sborník Ne
Tipy na související literaturu a další zdroje informací [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Vliv vzdělávacích aktivit vybraných NNO v ČR na proces začleňování dětí cizinců do české společnosti Tučková, Karolína 2014 Diplomová práce Ano
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1999 Legislativní dokumenty Ano
Zaměstnávání cizinců v České republice [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Zdravotní péče a pojištění cizinců v České republice [Cizinci v ČR] Tesař, Jakub a Sirius 2015 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS