Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dokument neodpovídá na otázku: Jak konkrétně stanovených cílů docílit Kovalčík, Martin, Hůle, Daniel, Bajer, Pavel 2010 Článek v periodikách Ano
Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá ukrajinským dětem - Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2008 Audiozáznam Ano
Boxem proti chudobě - Jan Balog Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Česká ghetta Česká televize - Pološero 2013 Videozáznam Ano
Český systém péče o ohrožené děti čekají změny Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Výzvy přítomnosti 2011 Audiozáznam Ano
Chudoba - záležitost nás všech Univerzita Hradec Králové (instituce) 2010 Monografie a sborník Ne
Chudoba v České republice v datech : (šetření sociální situace domácností) : dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR Mareš, Petr 2004 Monografie a sborník Ne
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí Sirovátka, Tomáš, Mareš, Petr 2006 Článek v periodikách Ne
Co je pádný důvod dítě umístit do ústavu? - František Schulmann Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Co není důvod pro nařízení ústavní výchovy? - Zuzana Baudyšová (Naše dítě) a Dana Kuchtová Český rozhlas - Rádio Česko - Domácí událost 2011 Audiozáznam Ano
Death without weeping : the violence of everyday life in Brazil Scheper-Hughes, Nancy 1992 Výzkumy Ne
Děti chudých Němců krmí a obléká charita Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zblízka 2012 Audiozáznam Ano
Dětí v nouzi - Václav Keprt Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2008 Audiozáznam Ano
Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Zukal, Jiří 2010 Článek v periodikách Ne
Hosté na zemi Maclová, Aneta, Macl, Petr 2010 Monografie a sborník Ne
Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti [elektronický zdroj] Masarykova Univerzita (instituce) Není znám Monografie a sborník Ano
Jak rozumět sociálnímu vyloučení? Sidiropulu Janků, Kateřina 2007 Článek v periodikách Ne
Konference sociálních pracovníků : Ostrava 2010 Info Press 2010 Monografie a sborník Ne
Mami, proč nemáme peníze? Wilková, Scarlett 2008 Článek v periodikách Ne
Monitorování chudoby v České republice : úvodní studie Sirovátka, Tomáš 2002 Monografie a sborník Ne
Národní akční plán sociálního začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2005 Monografie a sborník Ne
Národní akční plány boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení členských zemí Evropské unie Kotýnková, Magdalena, Laňka, Štěpán 2002 Monografie a sborník Ne
Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování : na léta 2008-2010 : Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2009 Monografie a sborník Ne
Nešpor(n)oviny Nešpor, Karel 2010 Článek v periodikách Ne
O chudobě v české a slovenské společnosti : sborník z konference s mezinárodní účastí [Brno 10.-11. dubna 1995] Mareš, Petr 1995 Monografie a sborník Ne
Pětinu lidstva ohrožuje chudoba na životě Chmelař, Pavel 2005 Článek v periodikách Ne
Plzeň vybavuje sociálně slabé žáky školními pomůckami / Město pomáhá žákům Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Pomoc v hmotné mouzi - kdo na ni dosáhne? Beck, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana : studie k ochranným funkcím životního minima Vavrečková, Jana, Michalička, Ludvík, Severová, Simona 1999 Monografie a sborník Ne
Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) : dílčí zpráva v rámci projektu "Monitorování chudoby" Trbola, Robert, Sirovátka, Tomáš 2002 Monografie a sborník Ano
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC Hora, Ondřej, Kofroň, Pavel, Sirovátka, Tomáš 2008 Monografie a sborník Ne
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU : (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby) Sirovátka, Tomáš 2005 Monografie a sborník Ne
Psychologický kontext spokojenosti s vlastním tělem u VŠ studentů Hrachovinová, Tamara, Csémy, Ladislav, Chudobová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Rodina z perspektivy dětí - chudoba jako objektivní a subjektivní problém : (sborník z česko-německo-rakouské konference) : Praha 25.-26.5.2004 Národní centrum pro rodinu 2004 Monografie a sborník Ne
Sborník přednášek ze XIV. konference Společnosti sociálních pracovníků České republiky Sociální vyloučení a chudoba : Brno, 16. a 17. října 2003 Společnost sociálních pracovníků ČR 2004 Monografie a sborník Ne
Školní pomůcky pro chudé / Plzeň rozdává pomůcky chudým předškolákům Česká televize - Události v regionech [Praha] 2012 Videozáznam Ano
Slyšíte nás? Gomba, Pavla 2003 Monografie a sborník Ne
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin Sirovátka, Tomáš 2004 Monografie a sborník Ne
Sociální ochrana chudých v České republice Kotýnková, Magdalena 2007 Monografie a sborník Ne
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v romských lokalitách Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách 2011 Článek v periodikách Ne
Unequal childhoods : young children’s lives in poor countries Penn, Helen 2005 Výzkumy Ne
Výchova ke zdravým stravovacím návykům [rukopis] Chudobová, Nikola 2006 Rigorózní práce Ne
Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady : (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Jahoda, Robert, Kofroň, Pavel, Šimíková, Ivana 2008 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS