Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Akutní léčba deprese u bipolární afektivní poruchy Přikryl, Radovan 2011 Článek v periodikách Ano
Antidepresiva v léčbě bipolární deprese = Antidepressants in the treatment of bipolar depression Novák, Tomáš, Bareš, Martin 2009 Článek v periodikách Ano
Aripiprazol v léčbě bipolární afektivní poruchy = aripiprazol in a treatment of bipolar affective disorder Filipovský, David 2009 Článek v periodikách Ne
Atypická antipsychotika a diabetes mellitus Zeman, Miroslav, Jirák, Roman 2012 Článek v periodikách Ano
Atypická antipsychotika v augmentaci antidepresiv v léčbě depresivní poruchy = atypical antipsychotics in the augmentation of antidepressants in the treatment of depressive disorder Bareš, Martin 2009 Článek v periodikách Ano
Bipolární porucha Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Bipolární porucha Goetz, Michal, Mohaplová, Markéta, Kulišťák, Petr, Bahník, Štěpán, Benešová, Miroslava, Bezdíček, Ondřej, Blahna, Karel, Brožek, L'uba, Blahová-Dušánková, Jana, Bolceková, Eva, Čermák, Jan, Čermáková, Radka, Červinková, Monika, Fajnerová, Iveta, Gaál, Laco, Grajcar, Igor, Hummel, Michal, Hummelová, Zuzana, Javůrková, Alena, Chlupáč, Martin, Klapetek, Anna, Krámská, Lenka, Krámský, David, Krejčířová, Dana, Luchavová, L'ubica, Malíková, Hana, Matěj, Radoslav, Niikolai, Tomáš, Nondek, Michal, Obereignerů, Radek, Ondřej, Lukáš, Preiss, Marek, Raudenská, Jaroslava, Rausová, Petra, Rodríguez M., Mabel V., Rohan, Zdeněk, Rohanová, Martina, Rubínová, Eva, Rusina, Robert, Smetánková, Veronika, Suchy, Yana, Šivicová, Gabriela, Šplíchal, Jan, Viktorinová, Michaela, Vyhnálek, Martin, Weichet, Jiří 2017 Monografie a sborník Ne
Bipolární porucha II - epidemiologie, diagnostika a léčba = Bipolar II disorder - epidemiology, diagnosis and treatment Novák, Tomáš 2010 Článek v periodikách Ne
Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů Drtílková, Ivana 2011 Článek v periodikách Ano
Co může psychiatrie, aneb vymizení příznaků nemoci nezaručuje kvalitní život = The power of psychiatry, or disappearance of symptoms does not guarantee quality life Paličková, Michaela 2009 Článek v periodikách Ne
Nová schválená indikace ziprasidonu v léčbě bipolární poruchy u dětí a mladistvých Drtílková, Ivana 2011 Článek v periodikách Ne
Ode zdi ke zdi aneb Bipolárka Hanka Honzák, Radkin 2010 Článek v periodikách Ne
qEEG biomarkery bipolárních pacientů v remisi a potomků bipolárních rodičů Goetz, Michal, Brunovský, Martin, Horáček, Jiří, Viktorinová, Michaela, Novák, Tomáš, Bravermanová, Anna, Höschl, Cyril 2016 Článek v periodikách Ano
Schizofrenie v dětském a adolescentním věku Hrdlička, Michal 2005 Článek v periodikách Ano
Shoda mezi rodiči a dětmi v hodnocení příznaků úzkosti, poruchy nálady a spánku u dětí rodičů s bipolární poruchou Novák, Tomáš, Šebela, Antonín, Goetz, Michal 2017 Článek v periodikách Ne
Smíšená epizoda u bipolární afektivní poruchy a její léčba = mixed episode in bipolar affective disorder and its treatment Látalová, Klára, Praško, Ján, Kubínek, Radim, Herman, Erik, Doubek, Pavel 2009 Článek v periodikách Ne
Současné trendy v akutní léčbě manické epizody bipolární afektivní poruchy Přikryl, Radovan 2011 Článek v periodikách Ne
Strategie léčby bipolární afektivní poruchy = Treatment strategy for bipolar affective disorder Janatka, Jiří, Morávek, Stanislav, Tichý, Vlastimil 2009 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS