Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Projekt Sociální služby pro dospívající s PAS v olomouckém kraji Hlavatá, Romana 2014 Bakalářská práce Ano
Projevy autismu - Markéta Berešová Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2015 Audiozáznam Ano
Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč Straussová, Romana, Knotková, Monika 2011 Monografie a sborník Ne
První pobytové zařízení pro autisty v ČR Česká televize 2009 Videozáznam Ano
Psychický vývoj dětí s perinatální zátěží Ptáček, Radek, Goetz, Michal, Marková, Daniela, Michálková-Grézlová, Tereza 2017 Článek v periodikách Ano
Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku Sobotková, Daniela, Dittrichová, Jaroslava 2013 Článek v periodikách Ano
Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra ve speciálně pedagogických centrech Opekarová, Olga 2006 Monografie a sborník Ne
Psychopedie: teoretické základy a metodika Valenta, Milan, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Dosedlová, J., Jurkovičová, P. Kozáková, Z., Vítková, Marie, Mužáková, M., 2013 Monografie a sborník Ne
Půlstoletí školky pro děti s mentálním postižením Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Quasi-autistic Patterns Following Severe Early Global Privation Rutter, Michael, Andersen-Wood, Lucie, Beckett, Celia 1999 Článek v periodikách Ano
Raná diagnostika dětského autizmu Masopustová, Zuzana, Lacinová, Lenka 2006 Článek v periodikách Ano
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Resilience v rodinách dětí s autismem Strnadová, Iva 2007 Článek v periodikách Ano
Říkali mi, že z toho vyroste : kluk s Aspergerovým syndromem dnes navštěvuje normální školu Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Rodina dítěte s autismem a společnost Śumpelová, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Role osobního asistenta ve speciálně pedagogické péči u jedinců s těžkým kombinovaným postižením Kuchařová, Ivana 2010 Diplomová práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u bilingválně vzdělávaného chlapce s autismem Palánová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
S rukama na uších Makovcová, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Sama bych se v nebi bála-- : příběh dítěte s Aspergerovým syndromem v náhradní rodině Janáková, Ludmila 2012 Monografie a sborník Ne
Sausen Sládková o dětech, které mají Aspergerův syndrom Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol 2012 Audiozáznam Ano
Screening a diagnostika dětského autismu v raném dětství Dudová, Iva, Beranová, Štěpánka, Hrdlička, Michal 2013 Článek v periodikách Ano
Sdružení Máme otevřeno Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Sdružení na podporu lidí s mentálním handicapem Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči = Semantic-pragmatic disorder in children with language impairment Buntová, Dana, Mikulajová, Marína 2012 Článek v periodikách Ne
Setkání rodin s dětmi trpícími autismem Česká televize - Události v regionech [Brno] 2012 Videozáznam Ano
Sexuality and relationship education for children and adolescents with autism spectrum disorders Hartman, Davida 2014 Monografie a sborník Ne
Sexuality and severe autism : a practical guide for parents, caregivers and health educators Reynolds, Kate E. 2014 Monografie a sborník Ne
Sheffield v USA: léčebný program pro děti i dospělé s autismem Česká televize – Klíč 2010 Videozáznam Ano
Sheldon Cooper : osvěta v atraktivním balení Štarková, Petra 2011 Článek v periodikách Ne
Šikana dětí s poruchami autistického spektra Dubin, Nick 2009 Monografie a sborník Ne
Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jeřábková, Kateřina 2013 Monografie a sborník Ne
Školy pro mentálně postižené - obecně - PhDr. Jana Zapletalová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Škrtání budoucnosti : malá lamentace nad ničením služby, která mi změnila život Třešňák, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Skupinové nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem Bělohlávková, Lucie 2011 Článek v periodikách Ne
Skupinové terapeuticko-edukační programy pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra Havelka, David 2015 Diplomová práce Ano
Sladění péče a profesního života: podnikat nebo se nechat zaměstnat? Pešlová, Radka, Žáčková, Lenka 2014 Monografie a sborník Ano
Sloni jako terapeuti pomáhají autistům Česká televize - Prizma 2011 Videozáznam Ano
Sluneční domov pro autisty Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Somatopedie: učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravotně postižené mládeže Kábele, František, Kollárová, E., Kracík, J., Kočí, J., 1993 Monografie a sborník Ne
Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra Bártová, Lenka 2014 Diplomová práce Ano
Specifika dětských operací - MUDr. Dagmar Štěpánková — Život s handicapem – výchova slepých dětí Česká televize - Sama doma 2010 Videozáznam Ano
Specifika komunikace u dětí s kombinovaným postižením Hrůzová, Noemi 2010 Diplomová práce Ano
Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2006 Monografie a sborník Ne
Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2007 Monografie a sborník Ne
Spor o terapii pevným objetím Thorová, Kateřina, Prekopová, Jiřina, Šturma, Jaroslav, Vybíral, Zbyněk, Baudyšová, Zuzana, Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ano
Spot Apla Praha Jiří Diviš 2009 Videozáznam Ano
Stereotypie u dítěte s Aspergerovým syndromem Slabihoudková, Lucie 2013 Bakalářská práce Ano
Strastiplná cesta k diagnóze Hálová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ne
Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami : příručka pro učitele i rodiče Schopler, Eric, Reichler, Robert Jay, Lansing, Margaret 1998 Monografie a sborník Ne
Střední vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Čadilová, Věra, Žampachová, Zuzana 2009 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS