Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
A secure base : clinical applications of attachment theory Bowlby, John 2005 Výzkumy Ne
Attachment a rizikové chování u adolescentů Herentin, Vojtěch 2016 Diplomová práce Ano
Attachment Across the Life Cycle Parkes, Colin Murray, Stevenson - Hinde, Joan, Marris, Peter 1991 Monografie a sborník Ne
Bezpečná výchova : budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi Brisch, Karl Heinz 2012 Monografie a sborník Ne
Bezpečná vzťahová väzba : attechment v tehotenstve a v prvých rokoch života : edukačný program pre rodičov SAFE® Brisch, Karl Heinz 2011 Monografie a sborník Ne
Caring for Orphaned, Abandoned and Maltreated Children Bowlby, J. 2009 Výzkumy Ano
Chování novorozence a jeho psychosociální potřeby Šulová, Lenka, Fait, Tomáš 2015 Článek v periodikách Ano
Čítanka pro rodiče: naděje na uzdravení: zajímavé čtení s mnoha praktickými radami o tom, jak pečovat o děti, které na začátku života prožily těžké časy Vrtbovská, Petra, Pávková, Petra, Winnette, Petra 2012 Monografie a sborník Ne
Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci Štefánková, Zuzana 2011 Disertační práce Ano
Citová vazba k rodičům u adolescentů s poruchami chování Chatrná, Michala 2006 Diplomová práce Ano
Co natropí rané trauma v mozku Koucká, Pavla 2009 Článek v periodikách Ne
Co to je attachment?: v pěti bodech pro rodiče, pěstouny a odborné pracovníky v oboru péče o děti Winnette, Petra, Vrtbovská, Petra 2018 Monografie a sborník Ne
Dítě a sociálně handicapovaný rodič Majerová, Pavlína 2013 Bakalářská práce Ne
Dítě potřebuje splynout s matčinou náručí Walantová, Karen, Labusová, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Dyspraxie Zelinková, Olga 2007 Článek v periodikách Ano
Early adolescent outcomes for institutionally-deprived and non-deprived adoptees. I: disinhibited attachment Rutter, Michael, Colvert, Emma, Kreppner, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Facilitating Developmental Attachment Hughes, Daniel A. 1997 Monografie a sborník Ne
Handbook of attachment : theory, research, and clinical applications Cassidy, Jude, Shaver, Phillip R. 2008 Monografie a sborník Ne
Human attachment Colin, Virginia L. 1996 Výzkumy Ne
Jsem traktor nebo dělo? : vnitřní realita "šílených" dětí Pöthe, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Kontaktní rodičovství : rozumná cesta k pochopení a výchově dětí Sears, William, Sears, Martha 2012 Monografie a sborník Ne
Léčba poruch attachmentu — Institut NATAMA Česká televize - Klíč, Winnette, Petra, Vrtbovská Petra 2012 Videozáznam Ano
Možnosti chirurgické léčby komplikovaných dětských pneumonií Mojžíšová, Mahulena, Kokešová, Alena, Konopásková, Kateřina, Vyhnánek, Martin, Svobodová, Tamara, Blažek, Daniel, Kynčl, Martin, Chromčák, F. 2011 Článek v periodikách Ano
Nádej na uzdravenie : sprievodca pre rodičov v oblasti traumy a pripútania ATTACh (sdružení) 2012 Monografie a sborník Ne
Nechtěné děti Šulová, Lenka, Fait, Tomáš 2009 Článek v periodikách Ano
O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí : attachment, poruchy attachmentu a léčení Vrtbovská, Petra S., Winnette, Petra 2010 Monografie a sborník Ne
Od předškolní výchovy k předškolnímu vzdělávání a zpátky k předškolní výchově: cesta od nedokonalé zmenšeniny dospělého k autonomní osobnosti Opravilová, Eva, Kropáčková, Jana 2016 Článek v periodikách Ano
Odloučení : kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem Bowlby, John 2012 Monografie a sborník Ne
Parazitární onemocnění kůže a vlasů u dětí Polášková, Stanislava 2011 Článek v periodikách Ano
Podpora raného kontaktu jako nepodkročitelná norma – chiméra, či realita budoucnosti? Mrowetz, Michaela, Peremská, Marcela 2013 Článek v periodikách Ano
Porod je první krok k odpoutání dítěte Kramulová, Daniela, Cajthamlová, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ne
Poruchy vztahové vazby : od teorie k terapii Brisch, Karl Heinz 2011 Monografie a sborník Ne
Pozor! Jak se nezbláznit po porodu, aneb, Jak po narození dítěte získat zpět svou postavu, fyzické a duševní zdraví a obnovit sexuální život Wider, Jennifer 2009 Monografie a sborník Ne
Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment) Kulíšek, Petr 2000 Článek v periodikách Ne
Proč se dospívající sebepoškozují? Ryšánková, Magdalena 2008 Článek v periodikách Ano
Profil slovenských dětí s "dyslexií" z pohledu jejich čtenářských schopností Mikulajová, Marína, Velecká, Alena 2012 Článek v periodikách Ano
Raný vztah matky s dítětem Břicháček, Václav 1999 Článek v periodikách Ne
Rebuilding Attachments with Traumatized Children: Healing from Losses, Violence, Abuse, and Neglect Kagan, Richard 2010 Monografie a sborník Ne
Rizikové a protektivní faktory v rodině, které predikují užívání alkoholu u dětí a dospívajících = Risk and protective family factors predicting alcohol use among children and adolescents Čablová, Lenka, Miovský, Michal 2013 Článek v periodikách Ne
Shadow girl [elektronický zdroj] : a memoir of attachment Abramson, Deb 2002 Monografie a sborník Ne
Sociální sítě - kde žijí a jak chybují mladí Máca, Roman 2013 Monografie a sborník Ano
Souvislost postojů k rozvodu s vnímaným rodičovským konfliktem, kooperací mezi rodiči a vztahem k otci Horská, Eliška 2013 Diplomová práce Ano
Strachy dětí vyrůstajících v ústavní péči Hloušková, Marie 2009 Bakalářská práce Ano
Symbióza a autonomie : traumata z narušeného systému rodinných vazeb Ruppert, Franz 2011 Výzkumy Ne
The making and breaking of affectional bonds Bowlby, John, Bowlby, Richard 2005 Výzkumy Ne
Úvod do Pesso Boyden System Psychomotor: PBSP jako terapeutický systém v kontextu neurobiologie a teorie attachmentu Pesso, Albert, Boyden-Pesso, Diane, Vrtbovská, Petra, Winnette, Petra 2009 Monografie a sborník Ne
Vazba : teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem Bowlby, John 2010 Monografie a sborník Ne
Vnímání konfliktu mezi rodiči a školní zátěž dospívajících Kotková, Martina 2012 Diplomová práce Ano
Vplyv attachmentu na dôveru a agresivitu v období neskorej adolescencie a mladej dospelosti Kirchnerová, Linda 2014 Diplomová práce Ano
Vzťahová väzba : ku koreňom lásky a úzkosti Hašto, Jozef 2005 Výzkumy Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS