Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Cesty k samostatnějšímu a méně závislému životu Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Chov a výcvik psů pro postižené Český rozhlas - HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Chráněné bydlení Český rozhlas – HandyCamping 2004 Audiozáznam Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Člověk s mentálním postižením a rodičovství Bednářová, Iva 2011 Bakalářská práce Ano
Co bude, až tu nebudeme?: ptají se rodiče dětí s mentálním postižením Dočkálková, Xenie, Švancar, Radmil 2018 Článek v periodikách Ne
Co dělá asistent pedagoga Berka, Vít 2006 Článek v periodikách Ano
Co dělá forenzní psycholog? - Hedvika Boukalová Český rozhlas 2 - Praha - Kontakt Dvojky, Boukalová, Hedvika 2014 Audiozáznam Ano
Co je to autismus? Český rozhlas 2011 Audiozáznam Ano
Co je vlastně asistenční pes? : Japan chin a spol. v životě zdravotně postižených Frančeová-Abrahamová, Eva, Hutařová, Ivana 2005 Monografie a sborník Ne
Co můžeme ve škole udělat pro nadané děti Dočkal, Vladimír 2006 Článek v periodikách Ne
Co s sebou nese začleňování dětí s dysfunkcemi do běžných tříd? Česká televize - Rodina & škola 2006 Videozáznam Ano
Danielka — Honzík Česká televize - Klíč 2013 Videozáznam Ano
Dárcovství v době krize Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Dejte nám šanci! Chvátalová, Helena 2006 Článek v periodikách Ne
Dětem postiženým autismem výrazně pomáhají asistenční psi Český rozhlas 2013 Audiozáznam Ano
Determinanty inkluzivního prostředí na vybraných základních školách v regionu Vysočina Chybová, Kateřina 2009 Diplomová práce Ano
Děti s poruchami chování zřejmě přijdou o asistenta Česká televize - Události v regionech [Ostrava] 2012 Videozáznam Ano
Dítě s handicapem v MŠ Uzlová, Iva 2011 Článek v periodikách Ne
Dítě se sluchovou vadou v běžné mateřské škole Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Do Teplic se sjeli vodící psi z celé republiky na celostátní soustředění Český rozhlas Sever - Informace ze severu Čech 2012 Audiozáznam Ano
Dobročinný bazar Asistence na podporu tranzitního programu Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Dobrovolníci u škol mají ochránit děti na přechodech : projekt fungoval loni v Sokolově a byl úspěšný. O podobné věci uvažuje město Chodov anonymní dílo 2009 Článek v periodikách Ne
Doma je doma - Zdeněk Škromach a Iveta Pešková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Doporučení pro rodiče [Děti s tělesným postižením] Kočová, Helena, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Dotyk někdy stačí ... Svoboda, Josef, Tichá, Andrea 2012 Článek v periodikách Ne
Downův syndrom - Eva Matějíčková a Jana Balatková — Osobní asistent - Magda Poláková a Klára Hlavinková Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Downův syndrom : nikdy se nesmíříte Tomková, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Duly - Naďa Baliharová a Dita Poustecká Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty 2013 Audiozáznam Ano
Dva kohouti ve třídě?: pro spolupráci s asistentem pedagoga je klíčová komunikace Švancar, Radmil 2018 Článek v periodikách Ne
Edukace a výchova dítěte s mentálním postižením [rukopis] : bakalářská práce Šoukal, Jiří 2007 Bakalářská práce Ano
Edukační aspekty canisterapie Petrů, Gabriela, Karásková, Vlasta 2008 Monografie a sborník Ne
Etický kodex služby Asistence pro děti se zrakovým postižením Okamžik (sdružení) 2009 Výzkumy Ano
Faktory ovlivňující proces integrace žáků se sluchovým postižením Vindišová, Hana 2014 Diplomová práce Ano
Gottwaldovy kojenecké ústavy končí, nahradí je pěstouni a asistenti Frouzová, Kateřina 2011 Článek v periodikách Ne
Helppes a výcvik asistenčních psů - Zuzana Daušová Česká televize - Sama doma 2015 Videozáznam Ano
I vlídné slovo má léčivou moc Cimický, Jan, Jirásek, Robert 2012 Článek v periodikách Ano
Informovanost pedagogických asistentů o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí Brzák, Teodor 2018 Bakalářská práce Ano
Inkluze Česká televize, Škrdlant, Tomáš 2018 Videozáznam Ano
Inspirace z Walesu : asistenti ve školách Doidge, Emma, Korábová, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Integrace dětí s Downovým syndromem — Výstava Naše cesta Česká televize - Klíč 2014 Videozáznam Ano
Integrace dětí s postižením Straková, Jana 2006 Článek v periodikách Ne
Integrace postižených dětí do běžných tříd má i své klady, ale i zápory Skálová, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na sportovním gymnáziu v pohledu asistenta pedagoga Růžková, Ilona 2016 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s mentálním postižením do základní školy Jelínková, Marie 2010 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s postižením do základní školy z pohledu asistenta pedagoga Popková, Marie 2013 Diplomová práce Ano
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole Vymazalová, Milada 2011 Diplomová práce Ano
Integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižení Konečná, Hana 2016 Diplomová práce Ano
Integrace/inkluze dětí s poruchou autistického spektra do mateřské školy Muzikantová, Tereza 2016 Diplomová práce Ano
Jak dostat do škol asistenty pedagoga Skoupá, Anna 2008 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS