Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Rodina je pro mě hlavním bodem ve vesmíru : rozhovor s arteterapeutem Pavlem Koptou Kopta, Pavel, Kšajt, František 2012 Článek v periodikách Ne
Rodinná koláž jako podpůrný nástroj v práci s rodinou v terapeutické komunitě drogově závislých Korbářová, Milena 2009 Článek v periodikách Ne
Rodiny mají v terapii svou barvu i vůni : rozhovor s rodinným terapeutem Zdeňkem Riegerem Rieger, Zdeněk, Kšajt, František 2011 Článek v periodikách Ne
Rozhovor : s Janou Vatrálovou Vatrálová, Jana, Ďaďan, Daniel 2005 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s arteterapeutem Janem Kulhánkem Kulhánek, Jan, Staňková, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s Chun-Shan (Sandie) Yi Yi, Chun-Shan, Elisová, Johana 2006 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s Gabriele Hoppe: využití arteterapie v biosyntéze Hoppe, Gabriele, Hanzlová, Andrea 2010 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s Jitkou Dvořákovou Dvořáková, Jitka, Huptych, Miroslav 2008 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s Jitkou Pejřimovskou Pejřimovská, Jitka, Lipský, Matěj 2010 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s MUDr. Jiřím Krombholzem Krombholz, Jiří, Huptych, Miroslav 2009 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s Pavlou Doležalovou Doležalová, Pavla, Huptych, Miroslav 2009 Článek v periodikách Ne
Rozhovor s PhDr. Helenou Strnadlovou Strnadlová, Helena, Elisová, Johana 2007 Článek v periodikách Ne
Rozhovor se Zdeňkem Šimanovským Šimanovský, Zdeněk, Koukl, Jonáš 2010 Článek v periodikách Ne
S barvami na prstech : rozhovor s arteterapeutem Evženem Peroutem Perout, Evžen, Kšajt, František 2012 Článek v periodikách Ne
Sdílení mých zkušeností s prací s dětmi "u hliněného pole" Henry d’Aulnois, Sixtine 2010 Článek v periodikách Ne
Seberozvoj matky dítěte se zdravotním postižením a arteterapie [rukopis] Cihlová, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Setkání myslí: vzájemnost v psychoanalýze Aron, Lewis 2006 Monografie a sborník Ne
Skazkoterapie a intervence agresivních projevů u dětí Polínek, Martin Domink 2013 Článek v periodikách Ne
Současná arteterapie v České republice a v zahraničí = Art therapy today in the Czech Republic and abroad. 1. díl Slavík, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Specifika arteterapie v terapeutické komunitě pro drogově závislé Doležalová, Pavla 2009 Článek v periodikách Ne
Specifika skupinové arteterapie s lidmi s postpsychotickým defektem Patlichová, Klára 2009 Článek v periodikách Ne
Stimulace zpracování řečových signálů u dětí s vývojovou dysfázií pomocí arteterapeutických technik a strategií Vokáčová, Barbora 2010 Článek v periodikách Ne
Stres, nezájem a agrese v muzikoterapii dětí Pejřimovská, Jitka 2007 Článek v periodikách Ne
Styl v arteterapeutické tvorbě Lhotová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Svět podle nás : [práce dětí Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici v Ostravě] Jůza, Jiří 2007 Monografie a sborník Ne
Tajemství barev je v emocích Kopřiva, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
Teatroterapeutický projekt s pedopsychiatrickými klienty Šilarová, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi Campbell, Jean 2000 Monografie a sborník Ne
Teorie a praxe arteterapie : taneční a výtvarné formy Landischová, Erika 2007 Monografie a sborník Ne
Teorie a praxe skupinové psychoterapie Yalom, Irvin D., Leszcz, Molyn 2016 Monografie a sborník Ne
Terapeutické využití hudby u předčasně narozených dětí Kantor, Jiří 2011 Článek v periodikách Ne
Terapie líčením Horák, Leoš, Kudrle, Stanislav 2009 Článek v periodikách Ne
The Space Between, the potencial for change : ECArTE – 10. mezinárodní konference expresivních terapií, Londýn Albrich, Beate Elisabeth, Dočkal, Viktor 2009 Článek v periodikách Ne
Tři příběhy v obrazech z výstavy "Bavilo mě všecko" : průřez výtvarnou tvorbou dětí odcházejících z dětských domovů Víšková, Anna 2012 Článek v periodikách Ne
Tvůrčí fotografie, práce s maskou a dramaterapie při komunitní léčbě drogově závislých: projekt Člověk …ící/ý Boháčová, Kamila 2009 Článek v periodikách Ne
Tvůrčí proces v Gestalt terapii Zinker, Joseph C. 2004 Monografie a sborník Ne
Tvůrčí psaní jako psychoterapie Hauserová, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Ukázka z knihy Poetoterapie Svoboda, Pavel 2010 Článek v periodikách Ne
Umění jako služba výchově, prevenci a expresivní terapii Slavík, Jan 2009 Článek v periodikách Ne
Umění léčí Stejskalová, Marina 2007 Článek v periodikách Ne
Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii : výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání Komzáková, Martina, Slavík, Jan, Blažek, Vladimír 2009 Monografie a sborník Ne
Uplatňuji pohodu a humor, empatii a toleranci : o arteterapeutické praxi s Luďkem Štěpánkem z Psychiatrické léčebny Jihlava Štěpánek, Luděk, Kšajt, František 2010 Článek v periodikách Ne
Úvod do arteterapie Jebavá, Jana 1997 Monografie a sborník Ne
Úvod do integrativní psychoterapie Evans, Kenneth, Gilbert, Maria 2011 Monografie a sborník Ne
Užitečné známosti (kazuistika) Merhautová, Jana, Vindušková, Iva 2007 Článek v periodikách Ne
V. dramaterapeutická konference v Olomouci Olejníčková, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Ven z obrazu - techniky vtahující do hry tělo v práci se školní artefiletickou skupinou Bednář, Ondřej 2014 Článek v periodikách Ne
Videoterapie Zeman, Stanislav 2005 Článek v periodikách Ne
Vnímání arteterapeutické skupiny neurotickými pacienty Psychiatrické léčebny v Jihlavě Štětinová, Aneta 2007 Bakalářská práce Ano
Vnitřní nazírání: nová věda osobní transformace Siegel, Daniel J. 2014 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS