Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Nevidím, ale mám ruce, uši--" Jurová, Renata 2010 Článek v periodikách Ne
"O čem vlastně arteterapie je a k čemu je klientovi dobrá" Komzáková, Martina 2007 Článek v periodikách Ne
A jak to vidíš ty? : artefiletické aktivity u žáků souběžně postižených více vadami Čáslavková, Klára 2012 Článek v periodikách Ne
Agresivita ve výuce výtvarné výchovy aneb: „Paní učitelko, my jsme všichni agresivní!" Hánlová, Lada 2011 Článek v periodikách Ne
Alikvotní zpěv a některé jeho léčebné účinky Šramlová, Lenka 2007 Článek v periodikách Ne
Aplikace speciální arteterapeutické techniky „Doteky hlíny“ a zhodnocení terapeutického účinku u klientů s vývojovou poruchou řeči Richtrová, Barbora 2013 Článek v periodikách Ano
Art therapy and anger [elektronický zdroj] Liebmann, Marian 2008 Monografie a sborník Ne
Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ Běhounková, Leona 2010 Článek v periodikách Ne
Artefiletická skupina v podminkach nízkoprahového zariadenia pre deti a mládež Mesiarkinová, Martina 2012 Článek v periodikách Ne
Artefiletika jako možnost etopedické prevence Beranová, Anežka 2010 Článek v periodikách Ne
Artefiletika jako prostor pro rozvoj sociálních kompetencí dětí s problémy v chování na 2. stupni ZŠ Běhounková, Leona 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapeutické cesto-pisy Šicková-Fabrici, Jaroslava 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapeutické hry Bednářová, Irena, Bednář, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ne
Arteterapeutické techniky a jejich možná integrace do muzikoterapeutické praxe Miškovská, Kateřina, Pejřimovská, Jitka, Procházková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Arteterapeutický ateliér v PL Bohnice II. Jirků, Marie, Bičovský, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ano
Arteterapia a detská onkológia Krištínová, Zuzana 2011 Článek v periodikách Ne
Arteterapia a jej hlboko "ľudské" pôsobenie Brnušáková, Mária 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapia s klientmi terapeutickej komunity s problémom závislosti od psychoaktívnych látok Šimončičová, Lucia 2010 Článek v periodikách Ne
Arteterapie : možnosti využití arteterapie při práci s žáky v ZŠ speciální Zouharová, Marika 2009 Monografie a sborník Ne
Arteterapie a prevence psychosociálních problémů v pomáhajících profesích [elektronický zdroj] Géringová, Jitka 2004 Multimediální nosič Ne
Arteterapie jako psychoterapeutický přístup Lhotová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapie při práci s dětmi s astmatickým onemocněním [rukopis] Broumová, Zulika 2012 Bakalářská práce Ano
Arteterapie pro děti - Eva Mašínová a Hana Tomášková Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty 2011 Audiozáznam Ano
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Arteterapie s dětmi z dětských domovů Bachtjan, Petr 2011 Článek v periodikách Ano
Arteterapie se zrakově postiženými Perout, Evžen 2005 Monografie a sborník Ne
Arteterapie u strukturálních poruch osobnosti Poněšický, Jan 2007 Článek v periodikách Ne
Arteterapie v denním stacionáři pro osoby s onemocněním schizofrenního okruhu Blabolová, Anna 2012 Článek v periodikách Ano
Arteterapie v institucionální výchově : znak + symbol, percepce + interpretace Potměšilová, Petra 2010 Monografie a sborník Ne
Arteterapie v mateřské škole Otřísalová, Lenka 2010 Článek v periodikách Ne
Arteterapie v nízkoprahovém zařízení Tomková, Blanka 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapie v primární prevenci sociálně patologických jevů u pubescentů Zouharová-Dobruská, Jana 2005 Článek v periodikách Ne
Arteterapie: pomoc uměním Dvořáková, Helena 2009 Článek v periodikách Ne
Ať žije expresivita! : tři teze o expresi v expresivní terapii v souvislostech estetiky a umění Slavík, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
Automatická kresba - Artrelax Suttnerová, Eva 2006 Monografie a sborník Ne
Barevné projekty v Barevných domcích Šroubová, Anežka 2012 Článek v periodikách Ne
Biblioterapie jako metoda spadající do oblasti široce pojímané arteterapie Ruszová, Dagmar 2008 Článek v periodikách Ne
Celostní muzikoterapie. Rozhovor s Lubomírem Holzerem Holzer, Lubomír 2013 Článek v periodikách Ne
Česká arteterapeutická asociace [elektronický zdroj] Česká arteterapeutická asociace 2001 Monografie a sborník Ano
Česká muzikoterapie včera a dnes Rumanová, Marie, Kantor, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Cesta za princeznou aneb Využití příběhu při psychoterapii dětí v rámci muzikoterapeutických a dalších expresivně-terapeutických přístupů Lipský, Matěj 2012 Článek v periodikách Ne
Charakteristiky výtvarného projevu mladistvých s poruchami chování Khýr, Marek 2006 Článek v periodikách Ne
Co lze vyčíst z maleb lidí s duševním postižením? Saidlová, Jaroslav 2009 Článek v periodikách Ne
Co vypráví hlína dětem : metodické příručka keramických technik a jejich využití v arteterapii Vávrová, Barbora 2012 Článek v periodikách Ne
Čtyři nohy jedné židle Průchová, Zdeňka 2009 Článek v periodikách Ne
Divadélko Ondřej Bednář, Ondřej Není znám Monografie a sborník Ano
Domov svatého Josefa v obci Žíreč u Dvora Králové — Zdravotnické zařízení pro lidi s roztroušenou mozkomíšní sklerózou Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Dramaterapie Valenta, Milan 2011 Monografie a sborník Ne
Dramaterapie je pro mě příběhem : rozhovor s profesorem Milanem Valentou Valenta, Milan, Kšajt, František 2011 Článek v periodikách Ne
Dramaterapie na detoxikačním oddělení Krahulcová, Kristýna, Růžička, Michal, Vožechová, Jana 2011 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS