Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Marihuana a alkohol : častá a nebezpečná kombinace Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Zima, Tomáš 2003 Článek v periodikách Ne
Marihuana a alkohol – smutné prvenství české mládeže Český rozhlas - České Budějovice - Bez obalu 2012 Audiozáznam Ano
Marihuana už není na školách něčím výjimečným Gabriel, Josef 2006 Článek v periodikách Ne
Městští strážníci učili žáky, jak se chovat v ožehavých situacích Hereinová, Jiřina, Šťástková, Zlata 2009 Článek v periodikách Ne
Mládež více pije, méně však užívá ilegální látky : doško ale k nárůstu konzumace tvrdých drog na SOŠ Doubrava, Lukáš 2012 Článek v periodikách Ne
Mladí kuřáci a alkoholici - MUDr. Eva Králíková a MUDr. Petr Popov Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté, Popov, Petr 2008 Audiozáznam Ano
Mladí vsetínští opilci - Nikolaj Martinák Český rozhlas 2 - Praha - Ptáme se za Vás 2007 Audiozáznam Ano
Mladiství alkoholici - MUDr. Jana Krinská Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2008 Audiozáznam Ano
Mladiství alkoholici a kuřáci - Maxmilián Kašparů Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidí 2008 Audiozáznam Ano
Mladiství němečtí alkoholici - Jitka Oleárníková Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2007 Audiozáznam Ano
Model struktury programu a činnosti ambulance dětské a dorostové adiktologie Miovský, Michal, Popov, Petr, Šťastná, Lenka 2016 Článek v periodikách Ne
Motivační rozhovory: příprava lidí ke změně závislého chování Miller, WIlliam R., Rollnick, Stephen 2003 Monografie a sborník Ne
Můj táta pije Česká televize - Rodina, škola a já, Preslová, Ilona 2007 Videozáznam Ano
Nalmefen – nová možnost v léčbě závislosti na alkoholu Popov, Petr 2013 Článek v periodikách Ne
Narkomani a bezdomovci na dětských hřištích Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Pod kůži 2007 Audiozáznam Ano
Náš (ne)přítel alkohol - Petr Popov Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Lucie Výborné, Popov, Petr 2011 Audiozáznam Ano
Návykové látky - Petr Popov Český rozhlas 6 - Hovory o zdraví, Popov, Petr 2004 Audiozáznam Ano
Ne každý, kdo měl rodiče závislé na alkoholu, se musí taky stát závislým - Petr Popov Český rozhlas 2 - Praha - Poradna, Popov, Petr 2014 Audiozáznam Ano
Ne, tohle dělat nebudu : naučte své dítě odmítat nevhodné nabídky Lipinská, Kateřina 2008 Článek v periodikách Ne
NEAD 2000: nealkoholové drogy 2000: přehled hlavních výsledků výzkumné studie Miovský, Michal, Urbánek, Tomáš 2001 Výzkumy Ne
NEAD 98: nealkoholové drogy 1998: přehled hlavních výsledků výzkumné studie Miovský, Michal, Urbánek, Tomáš 1999 Výzkumy Ne
Neallkoholové závislosti - MUDr. Gita Pekárková Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Nebezpečí spojená s alkoholem - MUDr. Gita Pekárková Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2008 Audiozáznam Ano
Nedokážu opustit manžela Česká televize - Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Nedostatek bílkovin - MUDr. Bohuslav Procházka — Adiktologická ambulance pro děti - Michal Miovský Česká televize - Sama doma, Miovský, Michal 2014 Videozáznam Ano
Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC Kukla, Lubomír, Hrubá, D., Tyrlík, Mojmír 2006 Článek v periodikách Ne
Některé osobnostní zvláštnosti dospělých dětí alkoholiků Fuchsová, Daniela 2010 Diplomová práce Ano
Neslavná prvenství školáků Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Nešpor(n)oviny Nešpor, Karel 2010 Článek v periodikách Ne
Nevhodně zvolená prevence může děti i poškodit: naši žáci byli rezistentní vůči části programu, která byla zaměřená na alkohol Miovský, Michal, Masáková, Václava, Záškodná, Helena, Doubrava, Lukáš 2015 Článek v periodikách Ne
Nežádoucí návyky - Alkohol - Petr Kurka Polar televize Ostrava 2012 Videozáznam Ano
Nezletilí a alkohol - Petr Hrouzek Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2014 Audiozáznam Ano
Nové metody léčby závislosti na alkoholu - MUDr. Petr Popov a Michal Miovský Český rozhlas 2 - Praha - Kontakt Dvojky, Popov, Petr, Miovský, Michal 2013 Audiozáznam Ano
O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky, rizika zvyšující užívání drog, léčba, problémové situace Hajný, Martin 2001 Monografie a sborník Ne
Patická opilost Pavlovský, Pavel 2012 Článek v periodikách Ne
Patologické závislosti v kontextu speciálně pedagogické teorie a praxe Pančocha, Karel 2008 Článek v periodikách Ne
Piju, doma se to nedá přežít Česká televize - Rodina a já 2009 Videozáznam Ano
Pití alkoholu a užívání jiných drog mezi mládeží v evropských zemích Csémy, Ladislav, Nováková, Dagmar 1998 Článek v periodikách Ne
Postoje mládeže ke kouření a k požívání alkoholických nápojů Fendrychová, Jaroslava 2009 Článek v periodikách Ano
Pravda o drogách Řekni ne drogám - Řekni ano životu 2010 Videozáznam Ano
Prázdniny se blíží, pozor na dětské úrazy Česká televize - Zprávy 2012 Videozáznam Ano
Prevence a léčba problémů způsobených alkoholem a tabákem u dětí a dospívajících - dobré možnosti existují Nešpor, Karel 2009 Článek v periodikách Ne
Prevence a léčba závislosti na alkoholu - Petr Popov Český rozhlas 2 - Praha - Kontakt Dvojky, Popov, Petr 2011 Audiozáznam Ano
Prevence kriminality v nabídce sdružení PRAK Carbolová, Eva, Carbolová, Kamila, Straková, Jana 2006 Článek v periodikách Ne
Prevence proti návykovým látkám v praxi - Vladimíra Petrešová Český rozhlas - Ostrava - Křížem krajem 2010 Audiozáznam Ano
Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé: vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese Popov, Petr, Csémy, Ladislav, Sovinová, Hana, Čupka, Josef, Králíková, Eva, Frouzová, Magdalena, Nešpor, Karel, Večeřová-Procházková, Alena, Větrovec, Martin, Vedralová, Jarmila 2013 Monografie a sborník Ano
Prevence rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Zapletalová, Jana, Novák, Petr, Barták, Miroslav, Bártík, Pavel, Budinská, Martina, Čablová, Lenka, Černý, Milan, Doležalová, Pavla, Gabrhelík, Roman, Holická, Naďa, Charvát, Miroslav, Jindrová, Martina, Jurystová, Lucie, Kolář, Michal, Kolářová-Majtnerová, Sylva, Kubů, Pavel, Macková, Lenka, Martanová, Veronika, Nevoralová, Monika, Orosová, Ol'ga, Pilař, Jiří, Slavíková, Ivana, Širůčková, Michaela, Štech, Stanislav, Šťastná, Lenka, Václavková, Barbora, Veselá, Michaela 2015 Monografie a sborník Ne
Při léčbě alkoholismu se bez pomoci neobejdete Polar televize Ostrava 2010 Videozáznam Ano
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA - rozhovor Popov, Petr, Šejvl, Jaroslav 2018 Článek v periodikách Ano
Primář: Alkohol nezbytný pro život není Popov, Petr 2017 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS