Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb Krejčířová, Olga, Kozáková, Zdeňka, Karásková, Vlasta, Souralová, Eva, Mlčáková, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Čtení neslyšících Souralová, Eva 2002 Monografie a sborník Ne
Eva Souralová Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta - Katedra Speciální pedagogiky 2014 Monografie a sborník Ano
Hluchoslepota: lidé s ní a kolem ní Souralová, Eva, Štolcarová, Marcela,, Štěrbová, Dana, Bilíková, Adéla,, Jakeš, Jan, Langer, Jiří, Rosulková, Petra 2006 Monografie a sborník Ne
Komunikace jedinců se sluchovým postižením v kolektivních sportech Uhrová, Eva 2011 Bakalářská práce Ano
Kvalitní poradenství - záruka kvality života Ludvíková, Libuše, Rafajová, Eva, Podešva, Libor, Bendová, Petra, Holubíková, Miroslava, Kudlík, Jaromír, Bierská, Martina, Němec, Jiří, Souralová, Eva, Skopalová, Jitka, Müller, Oldřich, Krejčířová, Olga, Bodláková, Iva, Růžičková, Veronika 2007 Monografie a sborník Ne
Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením Souralová, Eva 2007 Monografie a sborník Ne
Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ne
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk Souralová, Eva, Horáková, Radka, Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika Renotiérová, Marie, Ludíková, Libuše, Langer, Jiří, Peutelschmiedová, Alžběta, Michalík, Jan, Müller, Oldřich, Krejčířová, Olga, Řepová, Petra, Vitásková, Kateřina, Valenta, Milan, Kuja, Jindřich, Souralová, Eva, Jonášková, Vlasta 2006 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika 5 Ludíková, Libuše, Souralová, Eva 2006 Monografie a sborník Ne
Specifika čtenářství u neslyšících dětí mladšího školního věku se zaměřením na problematiku upravovaných textů Ptáčková, Klára 2011 Disertační práce Ano
Surdopedie - Andragogika Langer, Jiří, Souralová, Eva 2006 Monografie a sborník Ne
Surdopedie : studijní opora pro kombinované studium Souralová, Eva, Langer, Jiří 2005 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Úprava textu pro čtení s porozuměním Souralová, Eva 2002 Článek v periodikách Ano
Veselé čtení : čítanka pro druhý stupeň základního vzdělávání žáků se sluchovým postižením Souralová, Eva, Michalíková, Martina, Ptáčková, Klára 2009 Monografie a sborník Ne
Výchova a vzdělávání osob se sluchovým postižením Souralová, Eva, Langer, Jiří 2013 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání hluchoslepých Ludíková, Libuše, Souralová, Eva 2000 Monografie a sborník Ne
Základy surdopedie Souralová, Eva 2010 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS