Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Allo-SCT using BU, CY and melphalan for children with AML in second CR Beier, R., Albert, M.H., Bader, P., Borkhardt, A., Creutzig, U., Eyrich, M., Ehlert, K., Gruhn, B., Greil, J., Handgretinger, R., Holter, W., Klingebiel, T., Kremens, B., Lang, P., Mauz-Körholz, C., Meisel, R., Müller, I., Peters, C., Reinhardt, D., Sedláček Petr (onko), Schulz, A., Schuster, F.R., Schrauder, A., Strahm, B., Sykora, K.W., Wössmann, W., Zimmermann, M., Sauer, M.G. 2013 Článek v periodikách Ano
Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníku s podporou CELL Haber, Jan, Cetkovský, Petr, Ráčil, Zdeněk, Drgoňa, Luboš, Kouba, Michal, Žák, Pavel, Sedláček, Petr (onko), Štěrba, Jaroslav, Faber, Edgar, Tóthová, Elena, Kolář, Milan, Kocmanová, Iva, Mallátová, Naďa, Mayer, Jiří 2011 Monografie a sborník Ano
ARDS jako komplikace léčby akutní leukemie a MDS u dětí Vávra, V., Crbová, L., Špánková, L., Smíšek, Petr, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan, Dlask, K. 2000 Článek v periodikách Ano
Atypická manifestace těžké vrozené imunodeficience Smíšek, Petr, Janda, Aleš, Mejstříková, Ester, Keslová, Petra, Suková, Martina, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2011 Článek v periodikách Ano
Co nám přináší "on-line" monitorování minimální reziduální nemoci u dětí s ALL před alogenní transplantací kostní dřeně? Šrámková, Lucie, Štěrba, Jaroslav, Timr, Pavel, Blažek, Bohumír, Pospíšilová, Dagmar, Černá, Zdeňka, Hak, Jiří, Froňková, Eva, Mužíková, Kateřina, Trka, Jan, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Deset let zkušeností s léčbou relapsu akutní lymfoblastické leukémie v dětském věku Starý, Jan, Sedláček, Petr (onko), Komrska, Vladimír, Kobylka, P., Syrůčková, Z., Kořínková, P., Skala, J.P., Kvěch, Josef, Vávra, V., Smíšek, Petr, Hrodek, O. 1997 Článek v periodikách Ne
Detekce respiračních virů u dětských a dospělých pacientů vyšetřovaných ve Fakultní nemocnici v Motole mezi roky 2012-2015 Hubáček, Petr, Krausová, B., Richterova, L., Šumová, J., Chramostová, P., Janečková, Daniela, Briksí, A., Kouba, Michal, Kolář, M., Vydra, Jan, Cetkovský, Petr, Šrámková, Lucie, Sedláček, Petr (onko), Zajac, Miroslav 2015 Monografie a sborník Ano
Doporučení pro cílenou antimykotickou terapii invazivní mykotické infekce v dětské hemato-onkologii Sedláček, Petr (onko), Chrenková, Vanda, Keslová, Petra, Múdry, Peter, Štěrba, Jaroslav, Horáková, Júlia 2015 Článek v periodikách Ano
Dva případy SCID na jednom pracovišti v rozmezí 6 měsíců Votava, Tomáš, Doležalová, L., Černá, Zdeňka, Valentová, Romana, Liška, Martin, Formánková, Renata, Šedivá, Anna, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Dvě desetiletí sourozeneckých transplantací na KDHO FN v Motole Keslová, Petra, Sedláček, Petr (onko), Formánková, Renata, Říha, Petr, Król, Ladislav, Matulová, Martina, Šrámková, Lucie, Vávra, Vladimír, Smíšek, Petr, Starý, Jan 2010 Monografie a sborník Ano
Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov - odporúčanie odborníkov s podporou CELL Drgoňa, Luboš, Haber, Jan, Ráčil, Zdeněk, Cetkovský, Petr, Kouba, Michal, Sedláček, Petr (onko), Štěrba, Jaroslav, Faber, Edgar, Mistrík, Martin, Tóthová, Elena, Kolář, Milan, Kocmanová, Iva, Mallátová, Naďa, Mayer, Jiří 2011 Monografie a sborník Ano
Hematopoietic stem cell transplantation for advanced myelodysplastic syndrome in children: results of the EWOG-MDS 98 study Strahm, B., Nöllke, P., Zecca, M., Korthof, E.T., Bierings, M., Furlan, I., Sedláček, Petr (onko), Chybička, A., Schmugge, M., Bordon, V., Peters, C., O'Marcaigh, A., de Heredia, C.D., Bergstraesser, E., Moerloose, B.D., van den Heuvel-Eibrink, M.M., Starý Jan, Trebo, M., Wojcik, D., Niemeyer, C.M., Locatelli, F. 2011 Článek v periodikách Ano
Hemofagocytující lymfohistiocytóza Suková, Martina, Mejstříková, Ester, Vodičková, Elena, Špíšek, Radek, Formánková, Renata, Sumerauer, David, Freiberger, Tomáš, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia de Vries, Andrica C.H., Bredius, Robbert G.M., Lankester, Arjan C., Bierings, Marc, Trebo, Monika, Sedláček, Petr (onko), Niemeyer, Charlotte M., Zecca, Marco, Locatelli, Franco, van den Heuvel-Eibrink, Marry M. 2009 Článek v periodikách Ano
In vitro graft versus host disease prediktivní test pro alogenní transplantace hematopoetických buněk u dětí - metoda modelu kožního explantátu Hromadníková, Ilona, Dickinson, Anne M., Vavřinec, J., Čermáková, Martina, Fialová, M., Sedláček, Petr (onko, Starý, Jan, Macek, Milan ml. 1997 Článek v periodikách Ne
Incidence and severity of crucial late effects after allogeneic HSCT for malignancy under the age of 3 years: TBI is what really matters Bresters, D., Lawitschka, A., Cugno, C., Pötschger, U., Dalissier, A., Michel, G., Vettenranta, K., Sundin, M., Al-Seraihy, A., Faraci, M., Sedláček, Petr (onko), Versluys, A.B., Jenkins, A., Lutz, P., Gibson, B., Leiper, A., Diaz, M.A., Shaw, P.J., Skinner, R., O'Brien, T.A., Salooja, N., Bader, P., Peters, C. 2016 Článek v periodikách Ne
Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk Koza, Vladimír, Cetkovský, Petr, Faber, Edgar, Hájek, Roman, Indrák, Karel, Ivašková, E., Jebavý, Ladislav, Jindra, Pavel, Kozák, Tomáš, Mayer, Jiří, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan, Trněný, Marek, Vítek, Antonín, Vorlíček, Jiří, Žák, Pavel 2006 Článek v periodikách Ano
Invazivní mukormykóza u dětských hematoonkologických pacientů: zkušenosti 2005-2010 Chrenková, Vanda, Hubáček, Petr, Weinbergerová, Barbora, Sedláček, Petr (onko), Keslová, Petra, Kabíčková, Edita, Pavlíčková, Kateřina, Šrámková, Lucie, Šnajdauf, Jiří, Bébrová, Eliška, Nyč, Otakar, Starý, Jan, Hamal, Petr 2012 Článek v periodikách Ne
Invazivní mykotická onemocnění: použití antimykotik v pediatrické praxi Sedláček, Petr (onko), Chrenková, Vanda, Keslová, Petra 2011 Článek v periodikách Ano
Jak se dá bojovat s akutní myeloidní leukémií aneb hrdina Jakoubek – kazuistika Pařilová, L., Kolenčíková, Z., Pertlová, Andrea, Říha, Petr, Formánková, Renata, Keslová, Petra, Šrámková, Lucie, Sedláček, Petr (onko) 2013 Monografie a sborník Ne
Je léčba dětské monocytární leukémie problematičtější než dětské myeloidní leukémie jiných podtypů? Vávra, Vladimír, Smíšek, Petr, Šrámková, Lucie, Sedláček, Petr (onko), Keslová, Petra, Suková, Martina, Procházková, Daniela, Timr, Pavel, Blažek, Bohumír, Mihál, Vladimír, Černá, Zdeňka, Štěrba, Jaroslav, Hak, Jiří, Starý, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Kvantitativní detekce minimální residuální nemoci u pacientů s ALL: od výzkumu ke klinickým aplikacím Trka, Jan, Mužíková, Kateřina, Froňková, Eva, Sedláček, Petr (onko), Šrámková, Lucie, Starý, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Léčba dětí s akutní lymfoblastickou leukémií v České republice v první dekádě 21. století Starý, Jan, Štěrba, Jaroslav, Mihál, Vladimír, Blažek, Bohumír, Jabali, Yahia, Černá, Zdeňka, Procházková, Daniela, Hak, Jiří, Sedláček, Petr (onko), Mejstříková, Ester, Zuna, Jan, Janatová, Iveta, Hrušák, Ondřej, Trka, Jan 2010 Monografie a sborník Ano
Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich naději na vyléčení Zdráhalová, K., Sedláček, Petr (onko), Smíšek, P., Keslová, P., Štěrba, J., Hrstková, H., Blažek, Mihál, V., Hak, J., Procházková, D., Černá, Z., Timr, P., Zemanová, Z., Jarošová, M., Oltová, A., Schwarz, J., Pospíšilová, Š., Mejstříková, E., Hrušák, O., Zuna, J., Vodičková, E., Zámková, A., Blatný, J., Zapletal, O., Vávra, V. 2011 Článek v periodikách Ne
Mukopolysacharidóza I - klinické projevy u 24 dětí z České republiky a Slovenska Ješina, Pavel, Magner, Martin, Poupětová, Helena, Honzíková, Jitka, Dvořáková, Lenka, Malinová, Věra, Hrubá, Eva, Hlavatá, Anna, Honzík, Tomáš, Veselá, Kateřina, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan, Zeman, Jiří 2011 Článek v periodikách Ano
Mukormykóza lokte u imunokompromitované pacientky Chrenková, Vanda, Sedláček, Petr (onko), Šrámková, Lucie, Kepák, Tomáš, Hubáček, Petr, Kučerová, Johana, Soukup, Andrej, Němec, Jan, Bébrová, Eliška, Starý, Jan 2012 Článek v periodikách Ne
Nejčastější virové infekce po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby Skleničková, P., Kynkalová, H., Křečková, A., Hubáček, Petr, Sedláček, Petr (onko) 2011 Monografie a sborník Ne
Optimální proces vyhledávání dospělého nepříbuzného dárce krvetvorných buněk. Doporučení transplantační sekce české hematologické společnosti Jindra, Pavel, Sedláček, Petr (onko), Žák, Pavel 2014 Článek v periodikách Ano
Outcomes of transplantation of unrelated cord blood in children with malignant and non-malignant diseases: an Utrecht–Prague collaborative study Boelens, J.J., Bierings, M., Tilanus, M., Lie, J., Sedláček, Petr (onko) 2009 Článek v periodikách Ano
Pneumonie způsobená houbou Hormographiella verticillata u dítěte s akutní leukémií Chrenková, Vanda, Kubátová, Alena, Kolařík, Miroslav, Vávra, Vladimír, Nyč, Otakar, Sedláček, Petr (onko) 2012 Článek v periodikách Ne
Postižení štítné žlázy jako jeden z nejčastějších pozdních následků alogenní transplantace v dětském věku Keslová, Petra, Sedláček, Petr (onko), Formámková, R., Říha, Petr, Šrámková, Lucie, Lukš, A., Šnajderová, Marta, Sýkorová, Pavla, Starý, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Práce sester s doprovodem dítěte na transplantační jednotce Kynkalová, H., Skleničková, Marie, Pertlová, Andrea, Sedláček, Petr (onko) 2013 Monografie a sborník Ne
Relaps leukémie po transplantaci neznamená konec nadějí Pařilová, Lucie, Kolenčíková, Z., Pertlová, Andrea, Formánková, Renata, Keslová, Petra, Říha, Petr, Sedláček, Petr (onko) 2014 Monografie a sborník Ne
Rodičem po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětství Pertlová, Andrea, Keslová, Petra, Nagyová, Blanka, Sedláček, Petr (onko) 2011 Článek v periodikách Ano
Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002 Zdráhalová, Kateřina, Štěrba, Jaroslav, Domanský, Jiří, Blažek, Bohumír, Ptoszková, Hana, Mihál, Vladimír, Novák, Zbyněk, Hak, Jiří, Procházková, Daniela, Černá, Zdeňka, Timr, Pavel, Jabali, Yahia, Sedláček, Petr (onko), Smíšek, Petr, Zemanová, Zuzana, Jarošová, Marie, Houdková, Alena, Mejstříková, Ester, Hrušák, Ondřej, Zuna, Jan, Janotová, Iveta, Trka, Jan, Starý, Jan 2015 Článek v periodikách Ne
Screening nádorů štítné žlázy a tyreopatií po transplantaci kmenových buněk krvetvorby provedené v mladém věku, vliv celotělového ozáření v přípravném režimu Šnajderová, Marta, Keslová, Petra, Sýkorová, Pavla, Sedláček, Petr (onko), Formánková, Renata, Starý, Jan 2015 Monografie a sborník Ne
Sledování pozdních následků léčby po transplantaci kmenových buněk krvetvorby v dětském věku Pertlová, Andrea, Keslová, Petra, Sejková, H., Čepeláková, Veronika, Nagyová, Blanka, Sedláček, Petr (onko) 2010 Monografie a sborník Ano
Sociální péče poskytovaná na Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol Cingrošová, Lucie, Sedláček, Petr (onko), Pertlová, Andrea, Nagyová, Blanka, Nevyjelová, Jiřina, Sedláčková, Lenka, Choniawkova, M., Picková, Alice 2011 Monografie a sborník Ne
Systémová antimykotická terapie u dětí – trendy, zkušenosti, doporučení Sedláček, Petr (onko), Keslová, Petra 2009 Článek v periodikách Ano
Transplantace hematopoetických buněk u pěti pacientů s chronickou granulomatózní nemocí v České republice Janda, Aleš, Keslová, Petra, Formánková, Renata, Litzman, Jiří, Šedivá, Anna, Houšťková, Hana, Rozsíval, Pavel, Pařízková, Eva, Starý, Jan, Sedláček, Petr (onko) 2012 Článek v periodikách Ano
Transplantace kmenových buněk krvetvorby u dětí s mukopolysacharidózou Křečková, Aneta, Žáčková, A., Formánková, Renata, Pertlová, Andrea, Keslová, Petra, Říha, Petr, Sedláček, Petr (onko) 2014 Monografie a sborník Ne
Transplantace kmenových buněk krvetvorby u dětí s primární imunodeficiencí - 20 let zkušeností v České republice Formánková, Renata, Sedláček, Petr (onko), Keslová, Petra, Říha, Petr, Šedivá, Anna, Mejstříková, Ester, Hrušák, Ondřej, Litzman, Jiří, Freiberger, Tomáš, Starý, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Transplantace kmenových buněk krvetvorby v léčbě maligních i nemaligních onemocnění Sedláček, Petr (onko), Formánková, Renata, Keslová, Petra, Sumerauer, David, Starý, Jan 2009 Článek v periodikách Ne
Transplantace kostní dřeně od A do Z (videoprezentace) - pacientská sekce Fales, Ivan, Sedláček, Petr (onko), Reichlová, V. 2011 Článek v periodikách Ne
Úloha alogenní transplantace buněk krvetvorby v léčbě získané aplastické anémie u dětí – zkušenost v České republice v letech 1991–2007 Pindurová, Ester, Sedláček, Petr (onko), Keslová, Petra, Formánková, Renata, Suková, Martina, Šrámková, Lucie, Vávra, Vladimír, Smíšek, Petr, Komrska, Vladimír, Kobylka, Petr, Malinová, Běla, Starý, Jan 2011 Článek v periodikách Ano
Vývoj střevní mikroflóry a rizika používání probiotik u imunosuprimovaných dětí Sedláček, Petr (onko), Janečková, Daniela, Vávrová, Jaroslava, Dědečková, Klára, Říha, Petr, Keslová, Petra 2013 Článek v periodikách Ano
X-vázaný hyper-IgM syndrom. Pacienti v České republice a přehled literatury Janda, Aleš, Król, Ladislav, Kalina, Tomáš, Král, Vlastimil, Pohořská, Jitka, Mejstříková, Ester, Hrušák, Ondřej, Keslová, Petra, Formánková, Renata, Schneiderová, Helena, Litzman, Jiří, Freiberger, Tomáš, Poloučková, Andrea, Šedivá, Anna, Skalická, Veronika, Beránková, Katarína, Zemková-Hellerová, Daniela, Jílek, Dalibor, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan, Pirk, Jan 2012 Článek v periodikách Ano
Zárodečná mutace GATA2 způsobuje krevní onemocnění a poruchu obranyschopnosti Starý, Jan, Mejstříková, Ester, Žaliová, Markéta, Janda, Aleš, Keslová, Petra, Suková, Martina, Smíšek, Petr, Černá, Zdeňka, Blažek, Bohumír, Timr, Pavel, Blatný, Jan, Lejhancová, Kateřina, Zemanová, Zuzana, Svobodová, Tamara, Pohunek, Petr, Čermák, Jaroslav, Sedláček, Petr (onko), Wlodarski, M. 2014 Monografie a sborník Ne
Získaná aplastická anémie v dětském věku – dlouhodobé výsledky a rizika kombinované imunosupresivní léčby antithymocytárním globulinem a cyklosporinem A Suková, Martina, Mejstříková, Ester, Campr, Vít, Vodičková, Elena, Smíšek, Petr, Keslová, Petra, Sedláček, Petr (onko), Šrámková, Lucie, Vávra, Vladimír, Pindurová, Ester, Zemanová, Zuzana, Starý, Jan 2012 Článek v periodikách Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS