Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Zapomenuté" nedoslýchavé děti : shrnutí poznatků Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Aplikace pomůže rodičům, kterým se narodí neslyšící dítě ČT 24, Motejzíková, Jitka 2014 Článek v periodikách Ano
Asistence pedagoga : statistika a hodnocení služby Motejzíková, Jitka 2011 Článek v periodikách Ne
Být neslyšící nemusí být problém: jak postupovat při výchově dětí se sluchovým postižením: postřehy z psychologické poradny Motejzíková, Jitka, Doušová, Věra, Kratochvílová, Kristina 2014 Monografie a sborník Ne
Chci se s tebou domluvit: raná komunikace s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením se zaměřením na český znakový jazyk a mluvenou řeč doprovázenou znaky Motejzíková, Jitka 2013 Multimediální nosič Ne
Co je to vlastně ta znakovaná čeština? Motejzíková, Jitka 2011 Článek v periodikách Ne
Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí Macurová, Alena, Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Děti potřebují příběhy, aneb, Logopedie zábavnou formou Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Děti s vadou sluchu v základní škole a v nižších ročnících víceletého gymnázia Hudáková, Andrea, Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Integrace dítěte se sluchovým postižením do běžné základní školy Péčová, Martina, Pacáková, Zdeňka, Šedivá, Eliška, Motejzíková, Jitka, Kmínková, Jaroslava, Pičmannová, Jana, Čížková, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
Integrace sluchově postiženého dítěte do běžné základní školy Motejzíková, Jitka 2004 Článek v periodikách Ne
Jak je znakový jazyk zpracováván v mozku? Cambell, R., MacSweeney, M., Waters, D., Motejzíková, Jitka 2010 Článek v periodikách Ne
Kdo platí náklady na studium studentů se specifickými potřebami na vysoké škole Motejzíková, Jitka 2012 Článek v periodikách Ne
Kochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi Černý, Tomáš, Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Kochleární implantáty: rady a zkušenosti Motejzíková, Jitka, Barvíková, Jana, Drozdová, Lenka, Kopecká, Petra, Jungwirthová, Iva, Vysuček, Petr, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Kabelka, Zdeněk, Vavříková, Helena, Konečná, Jarmila, Tichý, Tomáš, Fenclová, Jana, Péčová, Martina, Beznosková, Michaela 2009 Monografie a sborník Ne
Mají neslyšící v matematice větší potíže než slyšící? Kramer, Florian, Grote, Klaudia, Motejzíková, Jitka 2009 Článek v periodikách Ano
Maturita bez handicapu Motejzíková, Jitka 2010 Článek v periodikách Ne
Neslyšící a nedoslýchavé děti a ... Motejzíková, Jitka 2008 Článek v periodikách Ne
Neslyšící lidé musí dostat šanci pracovat Motejzíková, Jitka, Chocová, Jitka, Mandíková, Michaela, Křesťanová, Lucie 2014 Článek v periodikách Ne
Pedagog s vadou sluchu na školách pro sluchově postižené Motejzíková, Jitka 2007 Článek v periodikách Ne
Poznáváne český znakový jazyk Motejzíková, Jitka 2003 Článek v periodikách Ne
Proč mnozí neslyšící lidé kritizují kochleární implantáty? Motejzíková, Jitka 2013 Článek v periodikách Ne
Raná komunikace mezi matkou a dítětem : neslyšící matka se svým sluchově postiženým dítětem : slyšící matka se svým slyšícím dítětem Hronová, Anna, Motejzíková, Jitka 2002 Výzkumy Ne
S Jitkou Motejzíkovou o světě neslyšících a posílání knih poštou Motejzíková, Jitka, Najmanová, Milena 2013 Článek v periodikách Ano
Screeningové vyšetření sluchu: zkušenosti a možnosti Motejzíková, Jitka 2008 Článek v periodikách Ano
Simultánnost v českém znakovém jazyce Motejzíková, Jitka 2007 Diplomová práce Ano
Specifické znaky Motejzíková, Jitka, Vysuček, Petr 2003 Monografie a sborník Ne
Tiché rozhovory: nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením Motejzíková, Jitka, Křesťanová, Lucie, 2012 Monografie a sborník Ne
Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí - přístupy a metody Spencer, Patricia Elizabeth, Marschark, Marc, Motejzíková, Jitka 2006 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem Motejzíková, Jitka, 2005 Článek v periodikách Ano
Vzhůru do terminologické džungle Motejzíková, Jitka 2011 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS