Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Aktuální přehled stavu užívání konopných drog v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií Miovský, Michal, Řehan, Vladimír, Šťastná, Lenka 2004 Článek v periodikách Ano
Alkohol a mladiství - Michal Miovský Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidíte?, Miovský, Michal 2015 Audiozáznam Ano
Cannabis: nejvýznamnější prediktory úspěšnosti (resp. neúspěšnosti) léčby z hlediska individuální ambulantní systematické psychoterapie uživatelů cannabis Miovský, Michal 1998 Diplomová práce Ne
Cigareta před školou? Vědci zjišťují, jak dětem pomoct se závislostí Česká televize - Studio 6, Miovský, Michal 2012 Videozáznam Ano
Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Jurystová, Lucie, Charvát, Miroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Děti a novodobé závislosti - Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD. — Zábrany pro děti, bezpečnostní prvky - Věra Vernerová — Bezpečný internet pro děti - Mgr. Anna Mašková a Bc. Lenka Eckertová Česká televize - Sama doma, Miovský, Michal 2011 Videozáznam Ano
Dopřejte si léčivý zážitek Hučín, Jakub, Kalina, Kamil, Miovský, Michal 2005 Článek v periodikách Ne
Drogy nelze vymýtit Miovský, Michal 2004 Článek v periodikách Ne
Drogy už, anebo ještě?: vyhodnocení výzkumu drogové problematiky v Jihlavě Miovský, Michal 1997 Monografie a sborník Ne
Etika a komunikace v medicíně Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Miovský, Michal, Bartůněk, Petr, Bojar, Martin, Býma, Svatopluk, Čeledová, Libuše, Čevela, Rostislav, Čírtková, Ludmila, Dostál, Jiří, Drábková, Jarmila, Gregor, Vladimír, Hansmanová, Lenka, Haškovcová, Helena, Hlaváčková, Ludmila, Holmerová, Iva, Honzák, Radkin, Hořejší, Jaroslav, Janáčková, Laura, Jurásková, Dana, Kalvínská, Eva, Kamín, Tomáš, Křepelka, Petr, Linhartová, Věra, Máca, Miloš, Mach, Jan, Mareš, Jiří, Munzarová, Marta, Novák, Ivan, Pačes, Václav, Pafko, Pavel, Papežová, Hana, Prošková, Eva, Sláma, Petr, Smetáčková, Irena, Stankušová, Hana, Stehlíková, Helena, Sýkora, Viktor, Šebková, Jana, Švarc, Jiří, Vevera, Jan, Votava, Jiří, Weiss, Petr, Zlatohlávková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
Halucinogeny v léčbě duševních poruch? Miovský, Michal, Hanka, Jan, Jedelská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Indikátory rizikového chování v kontextu užívání konopných drog Miovský, Michal, Řehan, Vladimír, Šťastná, Lenka 2004 Článek v periodikách Ano
Jak řešit závislost dítěte na počítači či mobilu - Michal Miovský Nadace Sirius, Miovský, Michal 2016 Videozáznam Ano
Jaké základní možnosti nabízejí evaluační nástroje v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek? Miovský, Michal, Miovská, Lenka 2005 Článek v periodikách Ne
Když někdo lže, je třeba říkat pravdu Hučín, Jakub, Miovský, Michal 2003 Článek v periodikách Ne
Klinika adiktologie "U Apolináře" v perspektivě 70letého vývoje Miovský, Michal, Popov, Petr, Šejvl, Jaroslav 2018 Monografie a sborník Ne
Klinika adiktologie - Michal Miovský Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidíte?, Miovský, Michal 2012 Audiozáznam Ano
Konopí a jiné závislosti - Michal Miovský Český rozhlas 6 - Zaostřeno na mladé 2012 Audiozáznam Ano
Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium Miovský, Michal, Vacek, Jaroslav 2008 Monografie a sborník Ne
Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících Miovský, Michal, Gabrhelík, Roman, Charvát, Miroslav, Šťastná, Lenka, Jurystová, Lucie, Martanová, Veronika Pavlas 2015 Monografie a sborník Ne
Kvalitativní analýza dopadu nové drogové legislativy na drogovou scénu z perspektivy pracovníků zdravotnických zařízení a významných poskytovatelů služeb uživatelům nelegálních drog. Miovský, Michal, Zábranský, Tomáš 2003 Článek v periodikách Ne
LSD a jiné halucinogeny Miovský, Michal, Svobodová, Hana 1996 Monografie a sborník Ne
Marihuana - MUDr. Michal Miovský Česká televize - Hyde Park ČT 24 2010 Videozáznam Ano
Model struktury programu a činnosti ambulance dětské a dorostové adiktologie Miovský, Michal, Popov, Petr, Šťastná, Lenka 2016 Článek v periodikách Ne
Možnosti raných vzpomínek jako diagnostického nástroje v psychoterapii a výzkumu Šťastná, Lenka, Polák, Anton, Miovský, Michal 2003 Článek v periodikách Ne
Můžeme očekávat ibogainovou revoluci v léčbě cravingu? Miovský, Michal 2005 Článek v periodikách Ne
Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Čablová, Lenka, Veselá, Michaela, Zapletalová, Jana 2015 Monografie a sborník Ne
Návrh pro diskusi o věcném záměru zákona o psychoterapii Miovský, Michal, Kalina, Kamil, Roubal, Jan, Libra, Jiří 2013 Článek v periodikách Ne
NEAD 2000: nealkoholové drogy 2000: přehled hlavních výsledků výzkumné studie Miovský, Michal, Urbánek, Tomáš 2001 Výzkumy Ne
NEAD 98: nealkoholové drogy 1998: přehled hlavních výsledků výzkumné studie Miovský, Michal, Urbánek, Tomáš 1999 Výzkumy Ne
Nedostatek bílkovin - MUDr. Bohuslav Procházka — Adiktologická ambulance pro děti - Michal Miovský Česká televize - Sama doma, Miovský, Michal 2014 Videozáznam Ano
Některé etické aspekty terénního výzkumu uživatelů nelegálních drog Miovský, Michal, Miovská Šťastná, Lenka, Gajdošíková, Hana 2004 Článek v periodikách Ne
Neuropsychologie v psychiatrii Přikrylová-Kučerová, Hana, Preiss, Marek, Línek, Vladimír, Miovský, Michal, Nešpor, Karel, Kubů, Pavel, Klempová, Danica, Páleníček, Tomáš, Miovská, Lenka, Říhová, Zuzana, Navrátilová, Petra, Černík, Michal, Papežová, Hana, Mohr, Pavel, Kopeček, Miloslav, Rodriguez, Mabel, Perglová, Pavla, Kulišťák, Petr 2006 Monografie a sborník Ne
Nevhodně zvolená prevence může děti i poškodit: naši žáci byli rezistentní vůči části programu, která byla zaměřená na alkohol Miovský, Michal, Masáková, Václava, Záškodná, Helena, Doubrava, Lukáš 2015 Článek v periodikách Ne
Nové metody léčby závislosti na alkoholu - MUDr. Petr Popov a Michal Miovský Český rozhlas 2 - Praha - Kontakt Dvojky, Popov, Petr, Miovský, Michal 2013 Audiozáznam Ano
Obraz duševních poruch v tištěných médiích Miovský, Michal, Holcnerová, Petra, Adámková, Tereza, Nawková, Lucie, Nawka, Alexander 2010 Článek v periodikách Ano
Oslavované i proklínané halucinogeny Miovský, Michal 2007 Článek v periodikách Ne
Osobní zprávy Miovský, Michal, Popov, Petr 2018 Článek v periodikách Ano
Prevence rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Zapletalová, Jana, Novák, Petr, Barták, Miroslav, Bártík, Pavel, Budinská, Martina, Čablová, Lenka, Černý, Milan, Doležalová, Pavla, Gabrhelík, Roman, Holická, Naďa, Charvát, Miroslav, Jindrová, Martina, Jurystová, Lucie, Kolář, Michal, Kolářová-Majtnerová, Sylva, Kubů, Pavel, Macková, Lenka, Martanová, Veronika, Nevoralová, Monika, Orosová, Ol'ga, Pilař, Jiří, Slavíková, Ivana, Širůčková, Michaela, Štech, Stanislav, Šťastná, Lenka, Václavková, Barbora, Veselá, Michaela 2015 Monografie a sborník Ne
Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Aujezká, Anna, Širůčková, Michaela, Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Gabrhelík, Roman 2012 Monografie a sborník Ano
Primární prevence rizikového chování ve školství Miovský, Michal; Širůčková, Michaela; Skácelová, Lenka; Zapletalová, Jana; Černý, Milan; Gabrhelík, Roman; Václavková, Barbora; Pilař, Jiří; Budinská, Martina; Holická, Naďa; Slavíková, Ivana; Doležalová, Pavla; Majtnerová-Kolářová, Sylva; Šťastná, Lenka; Pavlas-Martanová, Veronika; Bártík, Pavel; Kubů, Pavel; Šuntilová, Lenka; Štech, Stanislav; Veselá, Michaela; Kolář, Michal; Běhounková, Leona; Pilík, Václav; Novák, Petr 2010 Monografie a sborník Ano
Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Šucha, Matúš, Miovský, Michal, Presslerová, Pavla, Masáková, Václava, Petriščová, Alena, Miovský, Michal 2010 Monografie a sborník Ne
Proč se z dětí stávají závislí? - Michal Miovský Český rozhlas Plus - Hovory 2014 Audiozáznam Ano
Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi Miovský, Michal, Aujezká, Anna, Burešová, Iva, Čablová, Lenka, Červenková, Eva, Exnerová, Markéta, Fialová, Helena, Gabrhelík, Roman, Hašan, Pavol, Hrichová, Kristýna, Charvát, Miroslav, Jurystová, Lucie, Kaufová, Tereza, Kolářová, Pavlína, Kubišová, Petra, Macková, Lenka, Maierová, Eva, Melánová, Kateřina, Martanová, Veronika, Nejedlá, Marie, Rodryčová, Markéta, Skácelová, Lenka, Smutná, Kateřina, Širůčková, Michaela, Škarohlídová, Jitka, Udatná, Jana, Veselá, Michaela, Vondráčková, Eliška, Zaplatilová, Kateřina, Zapletalová, Jana, Žaloudíková, Iva 2015 Monografie a sborník Ne
Průběh a následky hráčských kariér u mužských pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích pro diagnózu F 63.0 patologické hráčství Miovský, Michal, Maierová, Eva, Charvát, Miroslav 2015 Článek v periodikách Ne
Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog Miovský, Michal, Mravčík, Viktor, Miovská, Lenka 2006 Článek v periodikách Ne
Rané vzpomínky a jejich možnosti jako projektivního diagnostického nástroje Miovský, Michal, Šťastná, Lenka, Polák, Anton 2004 Článek v periodikách Ne
Rizikové a protektivní faktory v rodině, které predikují užívání alkoholu u dětí a dospívajících = Risk and protective family factors predicting alcohol use among children and adolescents Čablová, Lenka, Miovský, Michal 2013 Článek v periodikách Ne
Současná psychoterapie Miovský, Michal, Roubal, Jan, Vybíral, Zbyněk, Timulák, Ladislav, Danelová, Ester, Holub, David, Praško, Ján, Možný, Petr, Skorunka, David, Strnad, Vratislav, Skála, Martin, Uhrová, Eva Dorota, Hašto, Jozef, Kryl, Michal, Božuková, Jana, Kubánek, Jan, Janečková, Barbora, Fürst, Aleš, Jeleník, Andrej, Kašáková, Jana, Doleželová, Ivana, Ďuriš, Ján, Pavelková, Zuzana, Radosová, Milada, Drozd, Milan, Poněšický, Jan, Chvála, Vladislav, Šupa, Jiří, Bažantová, Mariana, Špinarová Dusbábková, Jana, Dočkal, Viktor, Vránová, Jana, Hudlička, Petr, Hytych, Roman, Holá, Beáta 2010 Monografie a sborník Ne
Štěstí skrze návykové látky - Michal Miovský Česká televize - Sama doma, Miovský, Michal 2016 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS