Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dítě a bolest Mareš, Jiří 1997 Monografie a sborník Ne
Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících Mareš, Jiří, Ježek, Stanislav 2005 Monografie a sborník Ne
Etika a komunikace v medicíně Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Miovský, Michal, Bartůněk, Petr, Bojar, Martin, Býma, Svatopluk, Čeledová, Libuše, Čevela, Rostislav, Čírtková, Ludmila, Dostál, Jiří, Drábková, Jarmila, Gregor, Vladimír, Hansmanová, Lenka, Haškovcová, Helena, Hlaváčková, Ludmila, Holmerová, Iva, Honzák, Radkin, Hořejší, Jaroslav, Janáčková, Laura, Jurásková, Dana, Kalvínská, Eva, Kamín, Tomáš, Křepelka, Petr, Linhartová, Věra, Máca, Miloš, Mach, Jan, Mareš, Jiří, Munzarová, Marta, Novák, Ivan, Pačes, Václav, Pafko, Pavel, Papežová, Hana, Prošková, Eva, Sláma, Petr, Smetáčková, Irena, Stankušová, Hana, Stehlíková, Helena, Sýkora, Viktor, Šebková, Jana, Švarc, Jiří, Vevera, Jan, Votava, Jiří, Weiss, Petr, Zlatohlávková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
Iatropatogenie a sororigenie, aneb jak lze poškozovat člověka Mareš, Jiří 2002 Monografie a sborník Ne
Kvalita života u dětí a dospívajících Mareš, Jiří 2006 Monografie a sborník Ne
Nevhodné chování učitelů k žákům a studentům = Teachers’ misbehaviour towards pupils and students Mareš, Jiří 2013 Článek v periodikách Ano
Pacientovo pojetí nemoci Mareš, Jiří, Vachková, Eva, Votroubková, Michaela, Ježek, Stanislav 2009 Monografie a sborník Ne
Pedagogická psychologie Mareš, Jiří 2013 Monografie a sborník Ne
Pedagogický slovník Průcha, Jan, Walterová, Eliška, Mareš, Jiří 2013 Monografie a sborník Ne
Posttraumatický rozvoj : nové pohledy, nové teorie a modely Mareš, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Posttraumatický rozvoj člověka Mareš, Jiří 2012 Monografie a sborník Ne
Posttraumatický rozvoj: výzkum, diagnostika, intervence Mareš, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Psychologie pro učitele Mareš, Jiří, Čáp, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Školy při nemocnicích – slavná tradice a neveselá současnost Mareš, Jiří 2012 Článek v periodikách Ano
Sociální klima školní třídy: přehledová studie Mareš, Jiří 1998 Monografie a sborník Ano
Sociální opora u dětí a dospívajících Mareš, Jiří 2001 Monografie a sborník Ne
Tradiční a netradiční podvádění ve škole Mareš, Jiří 2005 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS