Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Adolescent psychosocial development in Brno: an ELSPAC study 2005-2011 Lacinová, Lenka, Ježek, Stanislav, Macek, Petr 2011 Monografie a sborník Ne
Adoptivní dítě v rodině: (příspěvek k problematice informování dětí o jejich původu a adopci) [rukopis] Kořínková, Karolína 2004 Disertační práce Ne
Brněnský longitudinální výzkum dětí ELSPAC Lacinová, Lenka, Michalčáková, Radka 2003 Článek v periodikách Ne
Citová vazba a depresivita: zprostředkující role stylů zvládání a prožívané zátěže Kozielková, Petra 2008 Diplomová práce Ano
Citová vazba a naplňování základních psychických potřeb v partnerských vztazích v období dospělosti Lacinová, Lenka, Michalčáková, Radka 2014 Článek v periodikách Ano
Citová vazba a sociální adaptace v rané adolescenci Štefánková, Zuzana 2011 Disertační práce Ano
Citová vazba a vztahová údržba v sourozeneckých vztazích Holubová, Zuzana 2015 Diplomová práce Ano
Citová vazba k rodičům u adolescentů s poruchami chování Chatrná, Michala 2006 Diplomová práce Ano
Citová väzba v blízkych vzťahoch a alexithýmia v období neskorej adolescencie: Súvislosť so strachom Schmidtová, Lenka 2013 Bakalářská práce Ano
Copingové strategie romských dětí v situaci politického násilí namířeného proti jejich etnické skupině Brodilová, Zuzana 2013 Diplomová práce Ano
Depresivita v adolescenci Haken, Tomáš 2010 Diplomová práce Ano
Dítě na prahu dospívání Lacinová, Lenka, Kukla, Lubomír, Smékal, Vladimír, Balharová, Jana 2004 Monografie a sborník Ne
Dítě s ADHD v mateřské škole: (videoanalýza sociální interakce mezi dítětem s ADHD a učitelkou) [rukopis] Sodomková, Klára 2004 Diplomová práce Ne
Do porodnice s dulou - očekávaná sociální opora u porodu Fraňková, Marta 2009 Diplomová práce Ano
Dost dobří rodiče, aneb, Drobné chyby ve výchově dovoleny Lacinová, Lenka, Škrdlíková, Petra 2008 Monografie a sborník Ne
Dovolte si chyby ve výchově Lacinová, Lenka, Bachárová, Lenka 2010 Článek v periodikách Ne
Etnické stereotypy adolescentních Romů vyrůstajících v bílých náhradních rodinách Mansfeldová, Jitka 2009 Bakalářská práce Ano
Fenomén separační úzkosti u astmatických dětí předškolního věku Navrátilová, Pavlína 2014 Bakalářská práce Ano
Fifteen-year-olds in Brno : a slice of longitudinal self-reports Ježek, Stanislav, Lacinová, Lenka 2008 Monografie a sborník Ne
Homosexuální rodičovství: jeho specifika a vliv na dítě [rukopis] Ryšková, Kateřina 2006 Disertační práce Ne
Interakce mezi rodičem a dítětem s ADHD při společné činnosti [rukopis] Schlesingerová, Martina 2007 Bakalářská práce Ano
Intimita a závazek v partnerských vztazích v mladé dospělosti Trestrová, Olga 2012 Diplomová práce Ano
Jak zvládnout výchovu - Lenka Lacinová Český rozhlas 2 - Praha - Nokturno nejen pro osamělé 2009 Audiozáznam Ano
Konflikt mezi rodiči a psychosomatické obtíže u adolescentů Tučková, Tereza 2011 Bakalářská práce Ano
Konflikt mezi rodiči a sebeobviňování dítěte Sládková, Monika 2011 Bakalářská práce Ano
Konflikt mezi rodiči a strachy v adolescenci Dvorská, Lenka 2011 Diplomová práce Ano
Konflikt rodičov a rizikové správání u adolescentov Surovková, Eva 2012 Diplomová práce Ano
Konflikty mezi partnery po narození prvního dítěte z pohledu matek Žilinčíková, Lenka 2015 Bakalářská práce Ano
Konflikty mezi rodiči a dětmi: současné teorie Lacinová, Lenka 2011 Článek v periodikách Ne
Láska je láska: představy a zkušenosti patnáctiletých adolescentů Lacinová, Lenka, Michalčáková, Radka, Masopustová, Zuzana 2008 Článek v periodikách Ano
Matčino pojetí výchovy a temperament dítěte: (výchova v rodině jako interakční proces) [rukopis] Lacinová, Lenka 2001 Disertační práce Ne
Mateřská škola jako činitel socializace dítěte v předškolním věku: (účinnost výcvikového programu na rozvoj prosociálního chování dětí) Sodomková, Klára 2001 Bakalářská práce Ne
Matky dětí s dětským autismem: vnímání a prožívání vztahu s dítětem Pecková, Hana 2008 Diplomová práce Ano
Muzikoterapie a smyčcové nástroje Šalomounová, Lucie 2007 Bakalářská práce Ano
Muzikoterapie u dětí zneužívaných a týraných Musilová, Hana 2008 Bakalářská práce Ano
Obraz resilience adolescentů v prostředí ústavní péče Novotný, Sebastian Jan 2009 Rigorózní práce Ano
Od partnerství k rodičovství Lacinová, Lenka, Rajmic, Pavel 2002 Článek v periodikách Ne
Odměny a tresty rodičů ve vztahu ke školním situacím z pohledu žáků v 6. a 7. třídě Ujmiaková, Veronika 2008 Bakalářská práce Ano
Otcovství očima českých vysokoškolsky vzdělaných otců a faktory ovlivňující jejich zapojení do péče o dítě [rukopis] Kozielková, Petra 2006 Bakalářská práce Ne
Percipovaná rodinná atmosféra a názory vysokoškolských studentů na vstup do manželství [rukopis] Kodytková, Vilma 2006 Bakalářská práce Ano
Pociťovaný vztah k očekávanému dítěti a jeho vybrané souvislosti Kolínková, Lucie 2015 Diplomová práce Ano
Pocity viny matek dětí v období vzdoru Ševčíková, Hana 2009 Diplomová práce Ano
Prežívanie nezosobášených partnerov v psychicky násilných vzťahoch Kratoczka, Viera 2015 Diplomová práce Ano
Příručky o výchově pro rodiče Lacinová, Lenka 2004 Článek v periodikách Ne
Problematika specifických vývojových poruch učení u dětí školního věku ve vztahu k výchovným postojům rodičů [rukopis] Sládková, Iva. 2002 Bakalářská práce Ne
Proměny českého otcovství: generační rozdíly v projevech otcovské role Jamborová, Kateřina 2013 Diplomová práce Ano
Proměny role nejstaršího potomka v rodině po narození výrazně mladšího sourozence Gerlová, Hana 2015 Bakalářská práce Ano
Prožívání nepřítomnosti otce v souvislosti s identifikací s mužskou rolí [rukopis] Hoďáková, Kateřina 2007 Bakalářská práce Ano
První lásky, aneb, Vývoj reprezentace pojmu "chodit s někým" během dospívání: pilotní studie Lacinová, Lenka, Michalčíková, Radka 2010 Článek v periodikách Ne
Psychologické aspekty ústavní výchovy [rukopis] Hofman, Martin 2005 Disertační práce Ne

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS