Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
#ZaIstanbul: domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí Hurychová, Eva, Chržová, Jana, Možíšová, Alžběta, Gabrielová, Adriena, Čapková, Daria, Hronová, Martina, Lorman, Jaroslav, Pešáková, Kristýna, Kříčková, Zuzana, Svatošová, Michaela, Havlíková, Petra, 2016 Monografie a sborník Ano
Dorozumívání s hluchoslepými - přehled komunikačních systémů a technik Langrová, Iveta 1998 Článek v periodikách Ne
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Jak pomoci hluchoslepým Český rozhlas - Radio Wave 2011 Audiozáznam Ano
Jak žijí hluchoslepí Rečková, Ivana 2005 Článek v periodikách Ne
Komunikace dětí s hluchoslepotou Langer, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Lidé dvojího handicapu, aneb Sdružení hluchoslepých Lorm Česká televize - Televizní klub neslyšících 2007 Videozáznam Ano
Sdružení KUUROSEKEAT Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk u nás Zimermanová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mášková, Věra 2010 Diplomová práce Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS