Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Babičku potrkal jelen, aneb, Co tomu říkáte, doktore? Honzák, Radkin 2012 Monografie a sborník Ne
Brouk v hlavě, aneb, Parazitární bludy Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Děloha na leasing Honzák, Radkin 2010 Článek v periodikách Ano
Deprese u onkologických pacientů Honzák, Radkin 2012 Článek v periodikách Ano
Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
Dissociace, aneb, Jsem to já? Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Důvěra Honzák, Radkin, Lomská Filasová, Katarína 2012 Článek v periodikách Ne
Etika a komunikace v medicíně Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Miovský, Michal, Bartůněk, Petr, Bojar, Martin, Býma, Svatopluk, Čeledová, Libuše, Čevela, Rostislav, Čírtková, Ludmila, Dostál, Jiří, Drábková, Jarmila, Gregor, Vladimír, Hansmanová, Lenka, Haškovcová, Helena, Hlaváčková, Ludmila, Holmerová, Iva, Honzák, Radkin, Hořejší, Jaroslav, Janáčková, Laura, Jurásková, Dana, Kalvínská, Eva, Kamín, Tomáš, Křepelka, Petr, Linhartová, Věra, Máca, Miloš, Mach, Jan, Mareš, Jiří, Munzarová, Marta, Novák, Ivan, Pačes, Václav, Pafko, Pavel, Papežová, Hana, Prošková, Eva, Sláma, Petr, Smetáčková, Irena, Stankušová, Hana, Stehlíková, Helena, Sýkora, Viktor, Šebková, Jana, Švarc, Jiří, Vevera, Jan, Votava, Jiří, Weiss, Petr, Zlatohlávková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
Eutanazie - pro a proti Ptáček, Radek, Víchová, Jana, Bartůněk, Petr, Bojar, Martin, Drábková, Jarmila, Fischerová, Sylva, Haškovcová, Helena, Honzák, Radkin, Kalvach, Pavel, Kalvach, Zdeněk, Kalvínská, Eva, Klener, Pavel, Kubek, Milan, Kuželová, Hana, Máca, Miloš, Mach, Jan, Matějek, Jaromír, Munzarová, Marta, Opatrný, Aleš, Pafko, Pavel, Peterková, Helena, Prudil, Lukáš, Sokol, Jan, Stehlíková, Helena, Vácha, Marek, Žaloudík, Jan 2012 Monografie a sborník Ne
I v nemoci si buď přítelem Honzák, Radkin 1989 Monografie a sborník Ne
Já jsem se zbláznil, aneb, Setkání s dvojníkem Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Jak přežít léčení: veselé čtení o bolestech Honzák, Radkin 2013 Monografie a sborník Ne
Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a práva pro praktické dětské lékaře Candigliota, Zuzana, Honzák, Radkin 2012 Monografie a sborník Ano
Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření Honzák, Radkin 2015 Monografie a sborník Ne
Je psychická porucha s bludy dědičná? Honzák, Radkin 2009 Článek v periodikách Ne
Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s pacientem Honzák, Radkin 1999 Monografie a sborník Ne
Matkou po čtyřicítce ano, či raději ne? Honzák, Radkin, Hrdličková, Lucie, Gregorová, Renata 2009 Článek v periodikách Ne
Měl by být u nás uzákoněn institut "náhradního mateřství"? Honzák, Radkin, Svoboda, Bohuslav, Jedelská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Miluji své nemoci, aneb, Münchhausenův syndrom Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Může nové školní písmo negativně ovlivnit mentální rozvoj dětí? Honzák, Radkin, Kulišťák, Petr, Jedelská, Eva 2010 Článek v periodikách Ne
Ode zdi ke zdi aneb Bipolárka Hanka Honzák, Radkin 2010 Článek v periodikách Ne
Podzimní deprese - MUDr. Radkin Honzák Český rozhlas Region - Středočeský kraj - Ordinace, Honzák, Radkin 2008 Audiozáznam Ano
Praktický lékař a psychosomatická medicína : sborník Kubešová, H., Býma, S., Bendová, M., Holík, J., Weber, P., Polcarová, V., Greplová, K., Novotná, B., Hep, A., Švestka, J., Petrenko, M., Doležel, Z., Ševčík, P., Valentová, D., Kalvodová, L., Žourková, A., Češková, E., Vepřeková, B., Müller, I., Honzák, Radkin, Blechová, R. 2006 Monografie a sborník Ne
Psychika, nemoci a lékaři Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F, Honzák, Radkin 2016 Audiozáznam Ano
Psychosomatika - Radkin Honzák Český rozhlas 2 - Praha - Noční Mikrofórum, Honzák, Radkin 2015 Audiozáznam Ano
Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat Honzák, Radkin 1995 Monografie a sborník Ne
Těhotenské problémy mužů, aneb, Couvade syndrom Honzák, Radkin 2011 Článek v periodikách Ne
Úzkosti: informace i zkušenosti Vymětal, Jan 2006 Článek v periodikách Ne
Úzkostný pacient Honzák, Radkin 2005 Monografie a sborník Ne
Základy psychologie Honzák, Radkin 2006 Monografie a sborník Ne
Životní příběh - Radkin Honzák Český rozhlas 2 - Praha - Noční Mikrofórum, Cimický, Jan, Honzák, Radkin 2013 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS