Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
1000 pojmů ze speciální pedagogiky Hanáková, Adéla 2012 Monografie a sborník Ne
Adéla: Mám prý duši bojovníka Hanáková, Adéla 2014 Článek v periodikách Ano
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS Bohdanová, Martina 2013 Bakalářská práce Ano
Chodící lidé - Jan Povýšil a Slávka Hotská — Nedostatek železa - MUDr. Zuzana Přibylová Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením = The time factor and resilience in families with hearing impaired child Potměšil, Miloň, Hanáková, Adéla, Urbanovská, Eva 2012 Článek v periodikách Ano
Inclusive education in Greece and Czech Republic - focus on pupils with hearing loss Hanáková, Adéla 2009 Článek v periodikách Ano
Integrace dítěte s Downovým syndromem do běžné mateřské školy Juřičková, Libuše 2012 Bakalářská práce Ano
K metodice práce s dětským uživatelem kochleárního implantátu Hanáková, Adéla 2009 Článek v periodikách Ne
Kompetence rodičů v logopedické péči o děti s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2008 Diplomová práce Ano
Komplexní a logopedická péče u dětí s mutismem Pospíšilová, Kateřina 2013 Bakalářská práce Ano
Komunikace a handicap Neubauer, Karel, Kaliba, Martin 2012 Monografie a sborník Ne
Komunikace a lidé se smyslovým postižením: metodický materiál Hanáková, Adéla, Jurkovičová, Petra, Martínková, Eva, Stejskalová, Kateřina 2010 Monografie a sborník Ano
Komunikace a lidé se specifickými potřebami Regec, Vojtech, Stejskalová, Kateřina 2012 Monografie a sborník Ano
Komunikace dítěte s Downovým syndromem Paďourová, Štěpánka 2013 Bakalářská práce Ano
Nepotřebujeme soucit, stačí, když s námi budou lidé mluvit Mladá Fronta Dnes, Nová, Magdalena 2013 Článek v periodikách Ano
Pedagog a žák se vzácným onemocněním Michalík, Jan, Hanáková, Adéla, Stejskalová, Kateřina 2011 Monografie a sborník Ano
Principy auditivně-verbální terapie s akcentem na rodinu jako součást interdisciplinárního týmu v péči o dítě s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2010 Článek v periodikách Ano
Psychosociální aspekty sluchového postižení Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Hanáková, Adéla, Groma, Marian, Vítová, Jitka, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Rodič jako nejdůležitější článek v intervenci o dítě s kochleárním implantátem Jurečková, Jiřina 2013 Bakalářská práce Ano
Role multidisciplinárního týmu v péči o rodinu a dítě s kochleárním implantátem Hanáková, Adéla 2011 Disertační práce Ano
Sociální rehabilitace u lidí s dětskou mozkovou obrnou Bruchterová, Kristýna 2012 Diplomová práce Ano
Special education of individuals with combined impairment Michková, Adéla 2013 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy Hanáková, Adéla, Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Bendová, P., Růžičková, V. 2013 Monografie a sborník Ne
Vliv rehabilitačních tříd na jedince s kombinovaným postižením Komárková, Adéla 2012 Bakalářská práce Ano
Výzkum informovanosti a uvědomění znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením Hanáková, Adéla, Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Vítová, Jitka 2010 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání žáka s kombinovanou vadou Hošková, Kristýna 2012 Bakalářská práce Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS