Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Historie koncepce nadání, vnímání nadaných jedinců v minulosti a současnosti Fořtíková, Jitka 2004 Článek v periodikách Ne
Intelektová stimulace dětí v raném věku: módní trend nebo nevyhnutelný směr pro budoucnost? Fořtíková, Jitka 2014 Monografie a sborník Ano
Jitka Fořtíková Česká televize - Všechnopárty, Fořtíková, Jitka 2010 Videozáznam Ano
Jitka Fořtíková - Publikační činnost Centrum nadání 2010 Monografie a sborník Ano
Legislativa, identifikace a podpora mimořádně rozumově nadaných dětí v předškolním věku Fořtíková, Jitka 2011 Monografie a sborník Ano
Metodika pro pedagogy základních škol Květoňová, Lea, Hájková, Vanda, Muhič, Jasmin, Šumníková, Pavlína, Fořtíková, Jitka, Hádková, Kateřina, Tomická, Václava Není znám Monografie a sborník Ano
Nadané děti bývají velmi citlivé Fořtíková, Jitka, Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Nadané dítě - Jitka Fořtíková a Tomáš Blumenstein Český rozhlas 2 - Praha - Zaujalo nás, Fořtíková, Jitka 2010 Audiozáznam Ano
Nadané dítě a rozvoj jeho schopností Fořtíková, Jitka, Fořtík, Václav 2015 Monografie a sborník Ne
Nadaní žiaci nie sú jednoliatou skupinou Fořtíková, Jitka Není znám Článek v periodikách Ano
Nově a jinak v mateřských školách: metodická příručka + soubor pracovních listů Dobešová, Lucie 2012 Monografie a sborník Ano
Odborníci na talent a nadání Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Fořtíková, Jitka Není znám Monografie a sborník Ano
Práce s talentovanou mládeží: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25.-27. září 2008 v Brně Fořtíková, Jitka, Ašmerová, Ivana, Holík, Josef, Beníčková, Marie, Bulant, Michal, Camacho, Eliana, Dan, Jiří, Dvořáková, Dagmar, Entler, Eduard, Fořtík, Václav, Heider, David, Chládková, Libuše, Kluiber, Zdeněk, Kureš, Miroslav, Laznibatová, Jolana, Machalík, Tomáš, Majorov, Alexej, Ponomarev, Oleg, Gorjajnova, Victoria, Medřický, Stanislav, Mozga, Tomáš, Pazdera, Josef, Portešová, Šárka, Pullmann, Augustín, Rostohar, Gordana, Sladká, Iva, Smetanová, Jana, Ševčík, Juraj, Smolka, Michal, Vysloužil, Pavel, Stejskalová, Květoslava, Šťáva, Jan, Vítková, Marie, Turčínová, Jana, Valenčík, Radim, Volák, Vlastimil, Zapletal, Petr, Zelenda, Stanislav, Zelendová, Eva, Tomek, Karel, Jambrichová, Jozefína, Nedvědová, Marie, Randa, Miroslav, Volf, Ivo, Šeneklová, Jitka 2008 Monografie a sborník Ano
Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ: pracovní listy pro předškolní děti Fořtíková, Jitka, Plicková, Edita 2014 Monografie a sborník Ne
Se šikulou za dopravou, aneb, Jak zabavit zvídavého předškoláka Fořtíková, Jitka, Kuruczová, Stanislava, Vaňková, Petra 2010 Monografie a sborník Ne
Se Šikulou za zvířátky, aneb, Jak zabavit nadané dítě ve věku 3 až 5 let Fořtíková, Jitka, Plicková, Edita 2010 Monografie a sborník Ne
Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí Konečná, Věra 2010 Disertační práce Ano
Talent a nadání : jejich rozvoj ve volném čase Fořtíková, Jitka 2009 Monografie a sborník Ne
Talent potřebuje rozvíjet odmala Fořtíková, Jitka 2005 Článek v periodikách Ne
Talentované dítě - Jitka Fořtíková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní Radiožurnál, Fořtíková, Jitka 2013 Audiozáznam Ano
Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka: krok za krokem s nadaným žákem Fořtíková, Jitka 2009 Monografie a sborník Ne
Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí Fořtíková, Jitka, Renzulli, Joseph S., Reisová, Sally M., Montgomery, Diane, Jurášková, Jana 2008 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS