Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Adopce.com : průvodce náhradní rodinnou péčí Bubleová, Věduna, Vávrová, Alena, Vyskočil, Filip, Pokorná, Pavla 2018 Monografie a sborník Ano
Analýza problému mezinárodních adopcí a návrhy opatření k jejich usnadnění Bubleová, Věduna 1997 Monografie a sborník Ne
Anonymní dárcovství gamet a anonymní porody: společné etickopsychosociální a právní aspekty Konečná, Hana, Klůfa, J., Doskočil, Ondřej, Bubleová, Věduna 2012 Článek v periodikách Ano
Budoucnost zákona o sociálně-právní ochraně dětí Český rozhlas 6 - Zaostřeno na občana, Bubleová, Věduna 2012 Audiozáznam Ano
Děti a ústavní péče - Věduna Bubleová Česká televize - Sama doma, Bubleová, Věduna 2007 Monografie a sborník Ano
Děti a ústavní péče - Věduna Bubleová a Markéta Dvořáčková Česká televize - Sama doma, Bubleová, Věduna 2007 Videozáznam Ano
Dlouhodobé sledování dětí, které vyrůstaly v náhradní péči Kovařík, Jiří, Matějček, Zdeněk, Bubleová, Věduna 1998 Článek v periodikách Ne
Experti poslancům : Přehlasujte Klausovo veto, podpořte pěstouny ČT 24, Bubleová, Věduna 2012 Článek v periodikách Ano
Historický vývoj péče o opuštěné děti Bubleová, Věduna 2000 Článek v periodikách Ne
Hledáme nové rodiče Bubleová, Věduna, Benešová, Lucie 2001 Monografie a sborník Ne
Kriminalita jako následek psychické deprivace Matějček, Zdeněk, Kovařík, Jiří, Bubleová, Věduna 2001 Článek v periodikách Ne
Kritika ČR kvůli ústavní péči - Věduna Bubleová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Rozhovor na aktuální téma, Bubleová, Věduna 2006 Audiozáznam Ano
Lékárnička a první pomoc - MUDr. Petr Karger — Sexuální vzdělávání a první sexuální zkušenosti - MUDr. Ondřej Trojan — Nadace Terezy Maxové- Terezie Sverdlinová + Věduna Bubleová Česká televize - Sama doma, Bubleová, Věduna 2011 Videozáznam Ano
Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny Bubleová, Věduna 2002 Monografie a sborník Ano
Motivy k rodičovství Konečná, Hana, Bubleová, Věduna, Janků, Vít 2010 Článek v periodikách Ne
Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku Novák, Ondřej, Paleček, Jan, Šmídová-Matoušová, Olga, Vyskočil, Filip, Zuman, Jakub, Bubleová, Věduna 2013 Výzkumy Ano
Náhradní rodinná péče - Věduna Bubleová Český rozhlas - Rádio Česko - Studio Česko, Bubleová, Věduna 2008 Audiozáznam Ano
Neexistuje dítě, pro které by se nenašla rodina - Věduna Bubleová Vondra, Viktor 2012 Článek v periodikách Ano
Nový web má připravit děti z dětských domovů na samostatný život ČT 24, Bubleová, Věduna 2009 Článek v periodikách Ano
Osvojení a pěstounská péče Koluchová, Jarmila, Matějček, Zdeněk, Bubleová, Věduna, Kovařík, Jiří, Benešová, Lucie 2002 Monografie a sborník Ne
Pěstouni mají právo na služby: praktický průvodce pro náhradní rodinnou péči Bubleová, Věduna, Voběrek, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Pěstounská péče - názory veřejnosti Bubleová, Věduna 2006 Článek v periodikách Ne
Podporujeme novelu, prezidentské veto je nepodložené, vzkázaly desítky organizací a odborníků Flossmannová, Eva, Bubleová, Věduna, Černá, Ria 2012 Monografie a sborník Ano
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Bubleová, Věduna, Matějček, Zdeněk, Kovařík, Jiří 2010 Výzkumy Ano
Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace Matějček, Zdeněk, Bubleová, Věduna, Kovařík, Jiří 1997 Monografie a sborník Ne
Práva ohrožených a znevýhodněných dětí Kovařík, Jiří, Pazlarová, Hana, Bubleová, Věduna Není znám Výzkumy Ano
Příběhy nových rodin Pacnerová, Jana, Bubleová, Věduna 1997 Monografie a sborník Ne
Problémy ochrany práv dětí v ČR Kovařík, Jiří, Bubleová, Věduna 2004 Článek v periodikách Ne
Prohlášení ke stavu systému náhradní péče a péče o rodinu a dítě Bubleová, Věduna, Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Prohlášení neziskových organizací ke stavu systému náhradní péče a péče o dítě a rodinu Bubleová, Věduna, Kovařík, Jiří, Česká rada sociálních služeb 2003 Monografie a sborník Ano
Průvodce náhradní rodinnou péčí Bubleová, Věduna, Vránová, Lucie, Frantíková, Jana, Vávrová, Alena, Vančáková, Martina 2010 Monografie a sborník Ano
Resilientní funkce školy u dětí z pěstounské péče Matějček, Zdeněk, Kavařík, Jiří, Bubleová, Věduna 2002 Článek v periodikách Ne
Retrospektivní přehled zabezpečování prázdninových pobytů chudých dětí a dětí s nezaměstnaným rodičem Bubleová, Věduna, Šilhánová, Hana 1991 Výzkumy Ne
Romské děti žijící mimo vlastní rodinu Středisko náhradní rodinné péče, Bubleová, Věduna, Vančáková, Martina, Vávrová, Alena, Havlíčková, Elena, Kovařík, Jiří, Frantíková, Jana 2007 Monografie a sborník Ano
Rušení kojeneckých ústavů - Miloslav Macela, Jaroslava Lukešová a Věduna Bubleová Český rozhlas 6 - Zaostřeno na občana, Bubleová, Věduna 2011 Audiozáznam Ano
Sourozenecká skupina jako resilientní činitel u dětí v pěstounské péči Matějček, Zdeněk, Kovařík, Jiří, Bubleová, Věduna 2002 Článek v periodikách Ne
Spolupráca je pre mňa vzpruhou Lauková, Eva, Bubleová, Věduna 2009 Článek v periodikách Ano
Systémová ochrana dětí musí být především záležitostí státních institucí - Věduna Bubleová Bajer, Pavel 2006 Článek v periodikách Ano
Systémy přípravy pěstounů a osvojitelů : srovnávací studie s příklady vybraných typů Kovařík, Jiří, Pazlarová, Hana, Bubleová, Věduna 1999 Monografie a sborník Ne
Ústav rodinu nenahradí - Věduna Bubleová Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si, Bubleová, Věduna 2012 Videozáznam Ano
Vyrůstání dětí v rodinách - Věduna Bubleová Český rozhlas 2 - Praha - Svět po třinácté, Bubleová, Věduna 2010 Audiozáznam Ano
Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí Bubleová, Věduna, Novák, Ondřej, Vágnerová, Marie M., Paleček, Jan, Šmídová-Matoušková, Olga, Vyskočil, Filip, nadace Sirius, Centrum podpory, Středisko náhradní rodinné péče 2014 Multimediální nosič Ano
Základní informace o náhradní rodinné péči [elektronický zdroj] Bubleová, Věduna, Frantíková, Jana, Vránová, Lucie 2011 Multimediální nosič Ano
Základní informace o osvojení (adopci) Bubleová, Věduna 2014 Monografie a sborník Ano
Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Bubleová, Věduna, Vyskočil, Filip, Frantíková, Jana, Vávrová, Alena, Pokorná, Pavla, Landová, Tereza, Fišerová, Veronika 2018 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS