Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
"Divokým dětem" pomáhá počítač Bazínková, Eva, Novotný, Miroslav 2012 Článek v periodikách Ne
Adaptace na školní docházku - MUDr. Jana Šplíchalová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2006 Audiozáznam Ano
ADHD - Michael Rozsypal Český rozhlas Plus - Trendy 2014 Audiozáznam Ano
ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou : příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele Goetz, Michal, Uhlíková, Petra 2009 Monografie a sborník Ne
ADHD je celoživotní porucha, aneb revoluce v psychopatologii Ptáček, Radek 2014 Článek v periodikách Ne
ADHD od dětství do dospělosti Theiner, Pavel 2012 Článek v periodikách Ne
Agrese vůči pedagogům narůstá : a to i ve školce Michalová, Zdeňka 2012 Článek v periodikách Ne
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů Schneider, Lubomír 2005 Článek v periodikách Ano
Attention deficit hyperactivity disorder drugs use chronic effects CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2010 Výzkumy Ne
Attention-deficit, hyperactivity disorder (ADHD) biochemical, genetic and clinical studies Paclt, Ivo 2009 Monografie a sborník Ne
Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů Drtílková, Ivana 2011 Článek v periodikách Ano
Cerebelární dysfunkce u ADHD, autismu a dalších chorob Zumrová, Alena, Goetz, Michal, Kopečková, Marta, Kynčl, Martin, Masopust, Jiří, Maulisová, Alice, Schwabová, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ne
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Co bude z hyperaktivního dítěte? Vítková, Karla 2005 Článek v periodikách Ne
Co by měl každý lékař vědět o poruše pozornosti s hyperaktivitou - ADHD Goetz, Michal 2011 Článek v periodikách Ne
Co je pozornost a co se děje, když se jí nedostává Kummer, Karl-Reinhard 2009 Článek v periodikách Ne
Co platí na hyperaktivní děti? Sobotová, Eva 2013 Článek v periodikách Ne
Co s nepozorností, impulzivitou a hyperaktivitou? Sekera, Ondřej 2005 Článek v periodikách Ne
Concerta v léčbě hyperkinetické poruchy = Concerta in the treatment hyperkinetic disorder/ADHD in children and adolescents Drtílková, Ivana 2010 Článek v periodikách Ne
Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD Michalová, Zdeňka 2015 Monografie a sborník Ne
Děti s ADHD bychom měli chválit za všechno, co se jim povede Stará, Ester, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou - Miloslav Čedík Český rozhlas - Regina - Korzo 2007 Audiozáznam Ano
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami - Ivo Feistauer a Denisa Voborníková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Dětská deprese Česká televize - Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Dětský mozek - MUDr. Eva Brichtová — Muzikoterapie a specifické poruchy učení a chování - Marie Beníčková — Sbírka pro Anetku - Simona a Aneta Bršťákovy Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí Drtílková, Ivana 2013 Článek v periodikách Ano
Diagnóza vývojové poruchy: dobrý pomocník, ale nebezpečný pán Dvořák, Dominik 2006 Článek v periodikách Ano
Dítě s ADHD v mateřské škole: (videoanalýza sociální interakce mezi dítětem s ADHD a učitelkou) [rukopis] Sodomková, Klára 2004 Diplomová práce Ne
Dítě s ADHD ze sociálně znevýhodněného prostředí Koutová, Jitka 2011 Diplomová práce Ano
Domácí násilí jako trvající společenský problém Hurychová, Eva 2015 Diplomová práce Ne
Doporučený postup převodu z léčby Ritalinem na léčbu Stratterou u dětí s ADHD = reccommended procedure for switching from Ritaline to Strattera treatment in children with ADHD Drtílková, Ivana 2009 Článek v periodikách Ne
Doučování dětí o prázdninách - Veronika Marková a Markéta Výborná a školačky Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2009 Audiozáznam Ano
Doučování dětí se specifickými poruchami učení - Markéta Výborná a Michaela Vališková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2010 Audiozáznam Ano
Duševní nemoci u dětí a dospívajících Gabriel, Josef, Švédová, Jarmila, Malá, Eva, Jarolímek, Martin, Matýs, Jaroslav, Blažek, Josef 2012 Monografie a sborník Ano
Duševní potíže a nemoci dětí - MUDr. Iva Hodková Český rozhlas - České Budějovice - Zdravíčko 2013 Audiozáznam Ano
Dysfunkce - rozdělení - PhDr. Daniela Švancarová — Negativní dopad tolerování dysfunkcí - Hana Žáčková Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Dysfunkce - vysvětlení příčiny - PaeDr. Drahomíra Jucovičová Česká televize - Sama doma, Jucovičová, Drahomíra 2007 Videozáznam Ano
Dyspraxie: vývojová porucha pohybové koordinace Zelinková, Olga 2017 Monografie a sborník Ne
Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování - evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 Martanová, Veronika 2011 Disertační práce Ano
Genetics of mental illness CORDIS (Community Research and Development Information Service) 2009 Výzkumy Ne
Hyperaktivita a porucha pozornosti dětí - MUDr. Vítězslav Kouřil Český rozhlas - Brno - Apetýt 2011 Audiozáznam Ano
Hyperaktivita dětí - MUDr. Martin Stránský Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Hyperaktivita dětí - Tereza Pemová Český rozhlas Region - Poradny dopoledního Regionu 2015 Audiozáznam Ano
Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity) Švamberk Šauerová, Markéta 2016 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivní a nepozorné dítě : podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele Altmanová, Miroslava 2010 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivní děti Česká televize – Rodina, škola a já 2008 Videozáznam Ano
Hyperaktivní děti - PaeDr. Hana Žáčková Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Hyperaktivní děti - Petra Škrdlíková Český rozhlas - Region [Vysočina] - Tandem 2009 Audiozáznam Ano
Hyperaktivní děti - Radek Ptáček a Alena Plíšková (Linka bezpečí) Česká televize - Milénium, Ptáček, Radek 2008 Videozáznam Ano
Hyperaktivní děti a prázdniny - Radek Ptáček Český rozhlas - Regina - Korzo, Ptáček, Radek 2006 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS