Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Children’s Rights for All! : Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child for Children with Intellectual Disabilities Latimier, Camille, Šiška, Jan 2011 Výzkumy Ne
Deinstitucionalizace ústavní péče o děti v České republice Řezáč, Karel 2014 Bakalářská práce Ano
Integrace českých romských studentů do torontských škol Šiška, Jan, Clair, Paul St. 2000 Článek v periodikách Ne
Lidé s těžkým a vícečetným postižením ohroženi diskriminací napříč Evropou Šiška, Jan, Hádková, Kateřina 2010 Článek v periodikách Ne
Mimořádná dospělost : edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti Šiška, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Možnosti a perspektivy kvalitativní analýzy životních drah mladých dospělých s postižením Šiška, Jan, Latimier, Camille, Káňová, Šárka 2013 Článek v periodikách Ne
Násilí a mládež v USA Šiška, Jan, Cornell, Dewey G. 1999 Článek v periodikách Ne
Nový zákon o zaměstnanosti a začleňování osob s postižením do světa práce Šiška, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na Univerzitě Karlově Šiška, Jan, Hádková, Kateřina 2008 Článek v periodikách Ne
Práva dětí pro všechny - hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením - Národní zpráva České republiky Šiška, Jan a Latimierová, Camille 2011 Výzkumy Ano
Residenční služby pro osoby s postižením ve 28 evropských zemích - analýza a doporučení, deinstitucionalizace z evropské perspektivy Šiška, Jan, Hádková, Kateřina, Wildová, Radka 2008 Článek v periodikách Ne
Školská inkluze v Anglii - politika a praxe Šiška, Jan 2003 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vítková, Marie, Bartoňová, Miroslava 2007 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS