Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Ve škole prudím, zuřím a škodím! Česká televize - Rodina, škola a já 2007 Videozáznam Ano
Velofaryngální dysfunkce a palatolalie : [klinicko-logopedický aspekt] Kerekrétiová, Aurélia 2008 Monografie a sborník Ne
Veselá komunikace ve znakové řeči? Holzinger, Daniel, Bortsch, Erich 1999 Článek v periodikách Ne
Výchova řeči dětí v mateřské škole, aneb, Když se povolání stane koníčkem Kazdová, Vlastimila 2009 Monografie a sborník Ne
Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku Vaněčková, Vlasta 1996 Monografie a sborník Ne
Výměnný obrázkový komunikační systém Knapcová, Margita 2011 Monografie a sborník Ne
Výuka dětí s poruchou řeči - Eva Sembolová, Lenka Zajícová a Petr Verner Český rozhlas - Ostrava - Koktejl 2012 Audiozáznam Ano
Výuka znakové řeči u žáků Fenclová, Jana, Potměšil, Miloň 1999 Článek v periodikách Ne
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mášková, Věra 2010 Diplomová práce Ano
Využití artefiletiky v komunikaci s dítětem s postižením [rukopis] : bakalářská práce Hájková, Eva 2008 Bakalářská práce Ano
Využití bakteriálních lyzátů v klinické praxi Bystroň, Jaromír 2011 Článek v periodikách Ano
Využití terapie orální pozice u dětí s mozkovou obrnou Tučková, Tereza 2016 Diplomová práce Ano
Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči Mikulajová, Marína, Rafajdusová, Iris 1993 Monografie a sborník Ne
Vývoj a trénování řeči - Zdeňka Matoušková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2014 Audiozáznam Ano
Vývoj dětské řeči krok za krokem Kutálková, Dana 2010 Monografie a sborník Ne
Vývoj mluveného jazyka u neslyšících a nedoslýchavých dětí - přístupy a metody Spencer, Patricia Elizabeth, Marschark, Marc, Motejzíková, Jitka 2006 Článek v periodikách Ano
Vývoj řeči - artikulace - Irena Šáchová — Týden rané péče - Markéta Dunděrová a Miloslav Macela Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Vývoj řeči - PaeDr. Ilona Kejklíčková a Andrea Langerová Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2008 Audiozáznam Ano
Vývoj řeči kojenců v kolektivních zařízeních Kolečkářová, Linda 2001 Diplomová práce Ano
Vývoj řeči nedonošených dětí - artikulace - Irena Šáchová — Týden rané péče - Markéta Dunděrová a Miloslav Macela Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Vývoj řeči u leváků - Barbora Havelková Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Vývojová dysfázie Péčová, Martina 2004 Článek v periodikách Ne
Vývojová dysfázie a struktura raných jazykových schopností Smolík, Filip 2009 Článek v periodikách Ne
Vývojová fonologická porucha Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Vývojová verbální dyspraxie Dvořák, Josef 2003 Monografie a sborník Ne
Vývojové poruchy řeči Preissová, Irena 2013 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami Halfarová, Lenka 2010 Diplomová práce Ano
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
X-vázaný hyper-IgM syndrom. Pacienti v České republice a přehled literatury Janda, Aleš, Król, Ladislav, Kalina, Tomáš, Král, Vlastimil, Pohořská, Jitka, Mejstříková, Ester, Hrušák, Ondřej, Keslová, Petra, Formánková, Renata, Schneiderová, Helena, Litzman, Jiří, Freiberger, Tomáš, Poloučková, Andrea, Šedivá, Anna, Skalická, Veronika, Beránková, Katarína, Zemková-Hellerová, Daniela, Jílek, Dalibor, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan, Pirk, Jan 2012 Článek v periodikách Ano
Z kopce nahoru Česká televize - Ptáčata, aneb nejsme žádná béčka II 2014 Videozáznam Ano
Zajištění logopedické intervence u dětí předškolního věku ve městě Šumperk Večeřová, Kamila 2010 Diplomová práce Ano
Základy logopédie Kerekrétiová, Aurélia 2009 Monografie a sborník Ne
Základy řeči: pro 4. ročník základních škol pro neslyšící a základních škol pro žáky se zbytky sluchu Štěpánková, Věra, Tichá, Jana 1990 Monografie a sborník Ne
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1998 Legislativní dokumenty Ano
Zánět středního ucha, diagnostika a léčba Šlapák, Ivo 2008 Článek v periodikách Ano
Záněty nosních a paranazálních dutin u dětí Šlapák, Ivo, Machač, Josef, Horník, Pavel 2006 Článek v periodikách Ano
Závěrečná publikace k projektu RADDAR : alternativní program na podporu rodiny Beníšek, Jiří 2010 Monografie a sborník Ne
Žilní trombózy u novorozenců Macko, Jozef 2009 Článek v periodikách Ano
Zkřížená alergie - MUDr. Zoja Penková Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
[Language: normal and pathological development] Jariabková, K. 2008 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS