Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Postižení sluchu v dětském věku, následná léčebně-rehabilitační péče Myška, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzdělávání Portešová, Šárka, Budíková, Marie 2010 Článek v periodikách Ano
Používání alternativních a augmentativních komunikačních systémů v naší republice při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s komunikačními problémy Kubová, Libuše 2008 Článek v periodikách Ne
Precizace rozhodnutí soudu o úpravě styku rodiče s dítětem Novotná, Věra 2012 Článek v periodikách Ne
Předškolní dítě a jeho svět Šulová, Lenka, Zauche-Gaudron, Chantal 2003 Monografie a sborník Ne
Přetížené děti Česká televize - Rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Prevalence of febrile seizures in Dutch schoolchildren Offringa M., Hazebroek-Kampschreur, A.A., Derksen-Lubsen, G. 1991 Článek v periodikách Ne
Prevence logopedických vad u dětí - Jitka Vařáková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Prevence poruch řeči u dětí v období do ukončení řečového vývoje Pakostová, Tereza 2010 Bakalářská práce Ano
Princip kaktusu : teorie hroší kůže Ulmicher, Andreas 2008 Monografie a sborník Ne
Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat ... Vandasová, Jaroslava, Mišutková, Renata 2001 Monografie a sborník Ne
Probiotika a dětský věk Sýkora, Josef, Schwarz, Jan, Siala, Konrad 2006 Článek v periodikách Ano
Probiotika v pediatrické praxi Bronský, Jiří 2010 Článek v periodikách Ano
Problémové děti?: co bychom měli vědět o LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 1998 Článek v periodikách Ne
Problémy s chováním - Erika Matějková — Podzimní infekty a teplota - MUDr. Vladimíra Strnadelová — Jak přežít pubertu - Šárka Gjuričová — Opožděný vývoj řeči - Irena Šáchová Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Prognosis in children with febrile seizures Nelson, Karin B., Ellenberg Jonas H. 1978 Článek v periodikách Ne
Propadlíci z první třídy - Simona Hoskovcová Česká televize - Studio 6 2013 Videozáznam Ano
Průvodce vývojem dětské řeči : logopedická prevence Kutálková, Dana 2009 Monografie a sborník Ne
První logopedická zahrada v ČR : nové možnosti pro děti i učitele Loubalová, Dagmar 2013 Článek v periodikách Ne
První pomoc dítěti - Dana Polášková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Psychické stresory - Leona Dyrehauge Česká televize - Sama doma 2016 Videozáznam Ano
Psychický vývoj kojenců a batolat: vývojové problémy a poruchy v raném věku Sobotková, Daniela, Dittrichová, Jaroslava 2013 Článek v periodikách Ano
Psychogenní porucha sluchu u dětí Šlapák, Ivo, Pluháčková, Dagmar, Janhuba, K., Lavička, Lukáš 2015 Článek v periodikách Ne
Psychoterapeuti - nadáni nebo prokleti sebereflexí? : (reflexe nad knihou rozhovorů s osmi významnými českými psychoterapeuty, jež má být hlavně doporučením, proč si ji přečíst) Vybíral, Zbyněk 2002 Článek v periodikách Ne
Purulentní meningitidy v dětském věku Havránek, Jiří 2009 Článek v periodikách Ano
Řeč dítěte se nedá vměstnat do tabulek Hrubínová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ne
Recidivující febrilie u dětí Król, Petra, Doležalová, Pavla 2013 Článek v periodikách Ano
Recidivující papilomatóza laryngu a změna průběhu onemocnění při vakcinaci proti humánnímu papillomaviru Goldemund, Karel, Máchalová, Michaela, Šlapák, Ivo 2010 Článek v periodikách Ano
Recidivující tonzilofaryngitidy Jurovčík, Michal 2013 Článek v periodikách Ano
Řečová výchova předškoláků Harmáčková, Růžena 2013 Článek v periodikách Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Reinvaginace v dětském věku Reitinger, Jiří, Zlámal, Zdeněk, Smolka, Vratislav 2005 Článek v periodikách Ano
Říkanky pro rozvoj řeči : jednoduché logopedické básničky s ilustracemi Tučková, Jitka, Taterová, Irena 2012 Monografie a sborník Ne
Role asistenta pedagoga při integraci dítěte s DMO v mateřské škole Němcová, Blanka 2010 Diplomová práce Ano
Rozumový vývoj a rovzoj řeči u dětí - Eva Kiedroňová — Canisterapie - Iva Francková a fenka Abby Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Rozvíjíme grafomotorické schopnosti předškoláků Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Rozvíjíme koncentraci a řeč předškoláků Hrubínová, Marie, Koubská, Patricie, Těthalová, Marie 2012 Článek v periodikách Ne
Rozvoj foneticko-fonologické roviny u dětí mladšího školního věku se sluchovým postižením Potužáková, Lucie 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj komunikačních dovedností u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Kovářová, Gabriela 2009 Diplomová práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u bilingválně vzdělávaného chlapce s autismem Palánová, Hana 2013 Bakalářská práce Ano
Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku Bytešníková, Ilona 2007 Monografie a sborník Ne
Rozvoj řeči u dětí se sluchovým postižením prostřednictvím didaktických her a cvičení Vacková, Lada 2015 Diplomová práce Ano
Rozvoj řeči u dítěte s Prader-Willi syndromem Kalivodová, Markéta 2013 Bakalářská práce Ano
Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial McIntyre, John, Robertson, Sue, Norris, Elizabeth, Appleton, Richard, Whitehouse, William P., Phillips, Barbara, Martland, Tim, Berry, Kathleen, Collier, Jacqueline, Smith, Stephanie, Choonara, Imti 2005 Článek v periodikách Ano
Schoolchildren with speech-language-hearing disorders Skorek, Ewa Małgorzata 2009 Monografie a sborník Ne
Screening sluchu novorozence: nepovinný, ale důležitý Groh, Daniel, Mészárosová, Anna 2015 Článek v periodikách Ano
Seboroická dermatitida Junášek, Milan 2006 Článek v periodikách Ano
Sémanticko-pragmatický deficit u detí s narušeným vývinom reči = Semantic-pragmatic disorder in children with language impairment Buntová, Dana, Mikulajová, Marína 2012 Článek v periodikách Ne
Septický stav s multiorgánovým selháním jako časný projev refrakterní anémie s excesem blastů v transformaci Ptoszková, Hana, Blažek, Bohumír, Kuhn, Tomáš 2010 Článek v periodikách Ano
Sexuální násilníci dětského věku: diagnostika, léčba a další intervence Bínová, Šárka 2008 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS