Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Dítě se speciálními potřebami Kerr, Susan 1997 Monografie a sborník Ne
Dlouhá cesta od sekvestru k dyskinezi Čermáková, Jana, Nemcová, Adriana, Křivská, Veronika 2013 Článek v periodikách Ano
Do všeho strká, všechno mu padá... Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Domov v Milovicích Česká televize - Chcete mě? 2012 Videozáznam Ano
Dva případy SCID na jednom pracovišti v rozmezí 6 měsíců Votava, Tomáš, Doležalová, L., Černá, Zdeňka, Valentová, Romana, Liška, Martin, Formánková, Renata, Šedivá, Anna, Sedláček, Petr (onko), Starý, Jan 2014 Monografie a sborník Ne
Dvojčata ve školce Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
Dysfunkce - koktavost -PaedDr. Ilona Kejklíčková — Jak pečovat o nemocné v domácím prostředí - Daniel Rychnovský Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Dyslalie - patlavost: vady a poruchy výslovnosti Krahulcová, Beáta 2013 Monografie a sborník Ne
Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí Zeleník, Karol, Mrázek, Jiří, Klečka, Petr 2007 Článek v periodikách Ano
Efektivní nástroj prevence recidivy mladistvých Jílková, Ingrid 2008 Článek v periodikách Ne
Endokrinologické poruchy růstu u dětí - MUDr. Božena Kalvachová, CSc. Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Facilitová komunikace Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
Febrile Seizures: Guideline for the Neurodiagnostic Evaluation of the Child With a Simple Febrile Seizure Subcomitte on febrile seizures 2011 Článek v periodikách Ano
Febrilní křeče u dětí Nevšímalová, Soňa, Vajnorský, Jiří, Dolanský, Jiří 1984 Monografie a sborník Ne
Fibrilace komor – první klinický projev myotonické dystrofie Ryzí, Marie, Vít, Pavel, Burešová, Miroslava 2011 Článek v periodikách Ano
Fokální bakteriální nefritida (acute lobar nephronia) imitující tumorózní útvar ledviny Mihál, Vladimír, Horák, David, Karásková, Eva 2006 Článek v periodikách Ano
Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením Zezulková, Eva 2008 Článek v periodikách Ne
Foneticko fonologické aspekty při rozvoji jazykových dovedností sluchově postižených dětí předškolního věku Kašníková, Pavla 2009 Diplomová práce Ano
Fonetika a fonologie češtiny: s obecným úvodem do problematiky oboru Palková, Zdena 1994 Monografie a sborník Ne
Gastroezofageální reflux a refluxní choroba jícnu u dětí Klusáček, Dalibor 2006 Článek v periodikách Ano
Handicapované děti vystavovaly své výtvory Polar televize Ostrava 2011 Videozáznam Ano
Hipoterapie Česká televize – Tep 24 2011 Videozáznam Ano
Hipoterapie pomáhá nemocným dětem i dospělým Polar televize Ostrava 2011 Videozáznam Ano
Hluchoslepí u nás anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řečí Pilská, Helena 2012 Diplomová práce Ano
Hrajeme si s řečí - aby moje dítě správně mluvilo : logopedie pro děti od 4 do 7 let Pávková, Bohdana 2004 Monografie a sborník Ne
Hudba pro neslyšící Česká televize – Kulturama 2011 Videozáznam Ano
Hurá, začínáme mluvit! Bachárová, Gabriela 2008 Článek v periodikách Ne
Imunomodulační léčba v pediatrii Bystroň, Jaromír 2010 Článek v periodikách Ano
Imunoterapie dětí s recidivujícími respiračními infekcemi Petrů, Vít 2012 Článek v periodikách Ano
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
INSPO Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Integrace žáků se specificky narušeným vývojem řeči v běžné základní škole Kratochvílová, Tereza 2013 Diplomová práce Ano
Inzulinová pumpa Česká televize – Diagnóza 2005 Videozáznam Ano
Jak jsme se stali lidmi Uhlíř, Martin 2007 Monografie a sborník Ne
Jak komunikovat s osobami se sluchovým postižením: sociální věci Winter, Jaroslav 2011 Článek v periodikách Ne
Jak mluvit s dětmi Horňáková, Katarína, Kapalková, Svetlana, Mikulajová, Marína 2009 Monografie a sborník Ne
Jak mluvit s dětmi od narození do tří let Kopecká, Barbora 2013 Článek v periodikách Ano
Jak odvyknout kouření? - MUDr. Štěpán Svačina Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2005 Audiozáznam Ano
Jak předcházet poruchám řeči u dětí - PhDr. Eva Vymlátilová Český rozhlas - Regina - Karambol 2006 Audiozáznam Ano
Jak se domluvit s dětmi, které nemluví? Těthalová, Marie 2013 Článek v periodikách Ne
Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti Dolejší, Pavel 2005 Monografie a sborník Ne
Jak usnadnit psu přijetí dítěte do "své smečky" anonymní dílo 2008 Článek v periodikách Ne
Jak žít s dětmi s LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2001 Článek v periodikách Ne
Jazyk dětí předškolního věku a komunikace v mateřské škole Průcha, Jan 2009 Článek v periodikách Ne
Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením Jitka Vítová a Jana Balcarová 2012 Výzkumy Ano
Jód a štítná žláza: optimální přivod jódu a poruchy z jeho nedostatku Zamrazil, Václav, Čeřovská, Jarmila 2014 Monografie a sborník Ne
K pláči vždy připraven Kramulová, Daniela 2010 Článek v periodikách Ne
K rozvoji řeči potřebují děti kvalitní podněty Kutálková, Dana, Těthalová, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele Kovařík, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS