Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Arteterapeutické cesto-pisy Šicková-Fabrici, Jaroslava 2009 Článek v periodikách Ne
Arteterapeutické hry Bednářová, Irena, Bednář, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ne
Arteterapeutické techniky a jejich možná integrace do muzikoterapeutické praxe Miškovská, Kateřina, Pejřimovská, Jitka, Procházková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Arteterapia s klientmi terapeutickej komunity s problémom závislosti od psychoaktívnych látok Šimončičová, Lucia 2010 Článek v periodikách Ne
Arteterapie jako psychoterapeutický přístup Lhotová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Česká arteterapeutická asociace [elektronický zdroj] Česká arteterapeutická asociace 2001 Monografie a sborník Ano
Cesta k dítěti: terapeutické metody pro práci s dětmi v náhradní rodinné péči Amalthea, Nadace Sirius 2013 Výzkumy Ano
Cesta za princeznou aneb Využití příběhu při psychoterapii dětí v rámci muzikoterapeutických a dalších expresivně-terapeutických přístupů Lipský, Matěj 2012 Článek v periodikách Ne
Charakterové typy člověka : terapeutická léčba raných poruch Johnson, Stephen M. 2007 Monografie a sborník Ne
Chatuj se svým terapeutem! Koucká, Pavla, Horská, Bohuslava, Ptáček, Ladislav, Klouda, Martin, Vybíral, Zbyněk 2008 Článek v periodikách Ne
Co opravdu funguje u úzkostných poruch: k terapeutickým kombinacím přidáme cvičení = What really works in anxiety disorders: we’ll add an exercise to the therapeutic combinations Kosová, Jiřina 2010 Článek v periodikách Ne
Co s šikanou v terapeutické skupině Klímová, Helena 2008 Článek v periodikách Ne
Dětské krizové centrum otevřelo novou terapeutickou hernu pro týrané děti. Letos jich přijalo o čtvrtinu víc - Zuzana Baudyšová Český rozhlas - Regina 2012 Audiozáznam Ano
Dobrovolníci LATY a PĚTI P v logoterapeutickém výcviku [rukopis] : (projekt uskutečněný v rámci o.s. Ratolest Brno) Gribáčová, Lenka 2002 Bakalářská práce Ne
Domácí násilí: zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám Bednářová, Zdena, Macková, Kateřina, Wünschová, Petra, Bláhová, Kateřina, 2009 Monografie a sborník Ano
Drogový terapeut - Evžen Klouček Český rozhlas 6 - Rozmluvy 2005 Audiozáznam Ano
Epileptické a psychogenní neepileptické záchvaty: přínos jednotné terminologie a možnosti psychoterapeutické péče Chmelařová, Dana, Vacovská, Hana 2012 Článek v periodikách Ne
Expresivní a socioterapeutické metody v prevenci rizikového chování Zicha, Zbyněk 2013 Článek v periodikách Ne
Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů Roubal, Jan 2008 Článek v periodikách Ano
Fototerapie a terapeutická fotografie při práci s klientem Vítečková, Michaela 2009 Článek v periodikách Ne
Hra "Na pošťáka" jako příklad terapeutické intervence v rámci skupinové psychoterapie s dospívajícími = " Playing postman" game as an example of therapeutic intervention in the group psychotherapy setting with adolescents Foltová, Lucie, Hytych, Roman 2012 Článek v periodikách Ne
Hudba a její léčivá síla je velkým tajemstvím : rozhovor s muzikoterapeutkou Markétou Gerlichovou Gerlichová, Markéta, Kšajt, František 2011 Článek v periodikách Ne
Hudba těla - česká muzikoterapeutická metoda. Část 1 Beníčková, Marie, Vilímek, Zdeněk 2010 Článek v periodikách Ne
Informace o nově vzniklé profesní asociaci dramaterapeutů – ADCR : rozhovor s Viktorem Dočkalem Dočkal, Viktor, Benešovská, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Je těžké být dnes dítětem : rozhovor s arteterapeutem Janem Uhlířem Uhlíř, Jan, Kšajt, František 2012 Článek v periodikách Ano
Jsou chvíle, kdy pocity zmrznou : s psychoterapeutem Franzem Ruppertem hovoří Jindřich Urban Ruppert, Franz, Urban, Jindřich 2009 Článek v periodikách Ne
Kdy hledat pomoc rodinného terapeuta? [Problémy v rodině] Presslerová, Pavla, Sirius 2016 Článek v periodikách Ano
Když nemohu být sama sebou, psychoterapeutické vedení pacientky s histrionskými rysy Černá Rynešová, Petra 2013 Článek v periodikách Ano
Kůň terapeutem – scestí, nebo rozcestí? Vízdalová, Hana 2005 Článek v periodikách Ne
Lidem v Hrabyni pomáhají terapeutičtí psi Český rozhlas - Ostrava 2012 Audiozáznam Ano
Maluji i proto, že chci, aby malovali moji pacienti a klienti : rozhovor s Marií Lhotovou, předsedkyní České arteterapeutické asociace Lhotová, Marie, Kšajt, František 2010 Článek v periodikách Ne
Moc jako aspekt terapeutického vztahu v rámci gestalt přístupu Krčmářová, Barbora 2013 Diplomová práce Ano
Možnosti terapeutické a poradenské práce s dítětem – obětí domácího násilí Láchová, Markéta 2019 Bakalářská práce Ano
Možnosti terapeutických přístupů u dětí s celkovým opožděním motoriky v orofaciální oblasti Hošková, Veronika 2011 Diplomová práce Ano
Mutismus v dětství, mládí a dospělosti: rádce pro rodinné příslušníky, postižené, terapeuty a pedagogy Hartmann, Boris, Lange, Michael, Prokeš, Pravoslav 2008 Monografie a sborník Ne
Muzikoterapeut – novodobý léčitel s tisíciletou praxí Vodňanská, Jitka 2006 Článek v periodikách Ne
Muzikoterapeutická metoda IKAPUS Gerlichová, Markéta 2009 Článek v periodikách Ne
Nabízím arteterapii od kosti, ne od klobouku : rozhovor s Emilií Rudolfovou, arteterapeutkou v Psychiatrické léčebně Kroměříž Rudolfová, Emílie 2010 Článek v periodikách Ne
Nemoc jako symbol : výklad významů a příznaků psychosomatických chorob od slavného psychoterapeuta Dahlke, Rüdiger, Dahlke, Margit 2000 Monografie a sborník Ne
Nové metody psychosociální pomoci rodině aneb Terapeut jako první subjekt pomoci Bechyňová, Věra 1997 Článek v periodikách Ne
Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutickém ateliéru Ženatá, Kamila 2005 Monografie a sborník Ne
Osobnosť terapeuta - osobnosť klienta Heretik, Anton 2006 Článek v periodikách Ne
Perníková chaloupka – zdroj mnoha témat pro rozhovor terapeuta s pacientem Bažantová, Mariana 2006 Článek v periodikách Ne
Pes - terapeut, který je s vámi 24 hodin denně [Problémy v rodině] Sedlářová, Barbora, Sirius 2017 Článek v periodikách Ano
Portrét v arteterapeutickém kontextu Perout, Evžen 2010 Článek v periodikách Ano
Použití terapeutických dopisů ke zpracování traumatických emocí z dětství Praško, Ján 2012 Článek v periodikách Ne
Prehľad vybraných zahraničných arteterapeutických publikácii Šimončičová, Lucia 2010 Článek v periodikách Ne
Probiotika – terapeutické a preventivní užití v pediatrické praxi Kotlářová, Lucie, Frühauf, Pavel 2009 Článek v periodikách Ano
Proces vytváření arteterapeutického a artefiletického programu v kontextu péče o ohrožené děti v diagnostickém ústavu Pouzarová, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Profesionální kritéria pro muzikoterapeuty Lipský, Matěj, Kantor, Jiří 2012 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS