Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Záněty v oblasti uší, nosu a krku a kochleární implantáty - MUDr. Karol Zeleník Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Záněty všeho druhu - MUDr. Jana Vašková Český rozhlas - Pardubice - Máme hosty - Rozhlasová apatyka 2011 Audiozáznam Ano
Zánik dětského domova v Lounech - David Hertl Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2007 Audiozáznam Ano
Zaostřeno na biblioterapii Sehnalová, Jana 2009 Článek v periodikách Ne
Zaostřeno na: Mentální anorexii Rodná, Kateřina 2011 Článek v periodikách Ne
Západočeská univerzita připravuje odborníky pro tělesnou výchovu lidí s postižením Český rozhlas - Plzeň - Zprávy 2012 Audiozáznam Ano
Zápal plic - časté onemocnění v dětském věku [Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním] Chládková, Jiřina, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Zápis, odklad a zralost - Soňa Holá Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2015 Audiozáznam Ano
Zápisky učitelovy : šedesát let za katedrou i vedle ní Šrajer, Jaroslav 1997 Monografie a sborník Ne
Zápisy do prvních tříd Faltýnová, Renáta 2011 Článek v periodikách Ano
Zápisy do prvních tříd aneb zralost a připravenost - Marta Beníčková Český rozhlas - Brno - Apetýt 2014 Audiozáznam Ano
Zařízení FODu Klokánek je i v Litoměřicích - Iva Prudičová Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2006 Audiozáznam Ano
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - původní záměr a současná praxe Truhlářová, Zuzana, Levická, Jana, Machová, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Barvíková, Jana, Paloncyová, Jana, Machová, Jana 2012 Monografie a sborník Ano
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2011 Výzkumy Ano
Zařízení pro děti-cizince "Permon" [rukopis] : situace dětí a posouzení přiměřenosti služeb Vybíralová, Zuzana 2007 Bakalářská práce Ano
Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Vančurová, Jindřiška 2011 Článek v periodikách Ne
Žárlivost mezi sourozenci Kubcová, Šárka 2005 Článek v periodikách Ne
Zárodečná mutace GATA2 způsobuje krevní onemocnění a poruchu obranyschopnosti Starý, Jan, Mejstříková, Ester, Žaliová, Markéta, Janda, Aleš, Keslová, Petra, Suková, Martina, Smíšek, Petr, Černá, Zdeňka, Blažek, Bohumír, Timr, Pavel, Blatný, Jan, Lejhancová, Kateřina, Zemanová, Zuzana, Svobodová, Tamara, Pohunek, Petr, Čermák, Jaroslav, Sedláček, Petr (onko), Wlodarski, M. 2014 Monografie a sborník Ne
Zas mi lže do očí! Kramulová, Daniela 2007 Článek v periodikách Ne
Zásadní legislativní změna Rychlík, Daniel 2009 Článek v periodikách Ne
Zásady a prevence při cestování - MUDr. Daniela Fránová Český rozhlas - Plzeň - Poradíme Vám 2013 Audiozáznam Ano
Zásady bezpečného slunění a opalování - MUDr. Petr Arenberger Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2010 Audiozáznam Ano
Zásady chování dětí na internetu - Karel Klatovský a Tomáš Marek Český rozhlas - Třináctka Plus 2015 Audiozáznam Ano
Zásady hygieny chrupu u dětí Merglová, Vlasta 2011 Článek v periodikách Ano
Zásady laické první pomoci Hanušová, Jaroslava 2007 Monografie a sborník Ne
Zásady laického poradenství Novák, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění : specifita nespecifických účinných faktorů v psychoterapii Poněšický, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Zásady první pomoci - MUDr. Bronislav Klementa a MUDr. Pavel Marcián Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Zásady správné komunikace sociálních pracovníků s lidmi s postižením [rukopis] Novotná, Anna 2009 Bakalářská práce Ano
Zásady správné výživy dětí školního věku Milatová, Růžena 2010 Článek v periodikách Ne
Zásady správné výživy dítěte v 1. roce života : sborník přednášek praktickým lékařům pro děti a dorost Nováček, Josef 2000 Monografie a sborník Ne
Zásady správného stravování - Tamara Starnovská Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Zásady výchovy - Alexandra Fraňková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Zásady zdravého opalování - MUDr. Jana Hercogová Český rozhlas - Třináctka Plus 2014 Audiozáznam Ano
Zásady zrakové hygieny u dětí se zrakovým postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Stejskalová, Kateřina, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Zásah do práva na rodinný život. Povinnost soudu zkoumat skutečné důvody nezájmu rodiče o dítě : nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 485/10 Česko. Ústavní soud 2010 Článek v periodikách Ne
Zásahy státu do rodičovské zodpovědnosti a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Elischer, David 2011 Článek v periodikách Ne
Zasílání zesměšňujících zpráv je pro mnohé děti zábavou Šťástková, Zlata 2011 Článek v periodikách Ne
Záškoláctví jako možný důsledek šikany na základních školách [rukopis] Škoda, Martin 2006 Diplomová práce Ano
Záškoláctví [Rizikové chování dítěte] Petriščová, Alena, Nováková, Milena, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Záškoláctví [rukopis] Jelínková, Petra 2013 Bakalářská práce Ano
Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR Bieliková, Marcela 2002 Výzkumy Ne
Záškoláctvo ako problém súčasnej základnej školy Ficová, Lucia 2011 Výzkumy Ne
Zašlapané projekty Česká televize – Vesničky SOS 2011 Videozáznam Ano
Zasportují si a běží k lékaři : ve školách se loni zdvojnásobil počet úrazů. Děti se špatně stravují a ve volném čase se málo hýbou Mlsová, Ludmila 2008 Článek v periodikách Ne
Zástava krvácení pomocí škrtidla Cinema Verité 2010 Videozáznam Ano
Zástava masivního krvácení Cinema Verité 2010 Videozáznam Ano
Zastoupení sociálních činitelů na kriminalitě mládeže Jílek, Tomáš 2010 Diplomová práce Ano
Zástupci Linky bezpečí poslali do ulic ztracené dítě. 90 procent lidí mu pomohlo Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2013 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS