Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Zásady chování dětí na internetu - Karel Klatovský a Tomáš Marek Český rozhlas - Třináctka Plus 2015 Audiozáznam Ano
Zásady hygieny chrupu u dětí Merglová, Vlasta 2011 Článek v periodikách Ano
Zásady laické první pomoci Hanušová, Jaroslava 2007 Monografie a sborník Ne
Zásady laického poradenství Novák, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění : specifita nespecifických účinných faktorů v psychoterapii Poněšický, Jan 2011 Monografie a sborník Ne
Zásady první pomoci - MUDr. Bronislav Klementa a MUDr. Pavel Marcián Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2006 Audiozáznam Ano
Zásady správné komunikace sociálních pracovníků s lidmi s postižením [rukopis] Novotná, Anna 2009 Bakalářská práce Ano
Zásady správné výživy dětí školního věku Milatová, Růžena 2010 Článek v periodikách Ne
Zásady správné výživy dítěte v 1. roce života : sborník přednášek praktickým lékařům pro děti a dorost Nováček, Josef 2000 Monografie a sborník Ne
Zásady správného stravování - Tamara Starnovská Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2009 Audiozáznam Ano
Zásady výchovy - Alexandra Fraňková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Zásady zdravého opalování - MUDr. Jana Hercogová Český rozhlas - Třináctka Plus 2014 Audiozáznam Ano
Zásady zrakové hygieny u dětí se zrakovým postižením [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Stejskalová, Kateřina, Sirius 2013 Článek v periodikách Ano
Zásah do práva na rodinný život. Povinnost soudu zkoumat skutečné důvody nezájmu rodiče o dítě : nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 485/10 Česko. Ústavní soud 2010 Článek v periodikách Ne
Zásahy státu do rodičovské zodpovědnosti a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Elischer, David 2011 Článek v periodikách Ne
Zasílání zesměšňujících zpráv je pro mnohé děti zábavou Šťástková, Zlata 2011 Článek v periodikách Ne
Záškoláctví jako možný důsledek šikany na základních školách [rukopis] Škoda, Martin 2006 Diplomová práce Ano
Záškoláctví [Rizikové chování dítěte] Petriščová, Alena, Nováková, Milena, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Záškoláctví [rukopis] Jelínková, Petra 2013 Bakalářská práce Ano
Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR Bieliková, Marcela 2002 Výzkumy Ne
Záškoláctvo ako problém súčasnej základnej školy Ficová, Lucia 2011 Výzkumy Ne
Zašlapané projekty Česká televize – Vesničky SOS 2011 Videozáznam Ano
Zasportují si a běží k lékaři : ve školách se loni zdvojnásobil počet úrazů. Děti se špatně stravují a ve volném čase se málo hýbou Mlsová, Ludmila 2008 Článek v periodikách Ne
Zástava krvácení pomocí škrtidla Cinema Verité 2010 Videozáznam Ano
Zástava masivního krvácení Cinema Verité 2010 Videozáznam Ano
Zastoupení sociálních činitelů na kriminalitě mládeže Jílek, Tomáš 2010 Diplomová práce Ano
Zástupci Linky bezpečí poslali do ulic ztracené dítě. 90 procent lidí mu pomohlo Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2013 Audiozáznam Ano
Zástupný souhlas v českém právu Kops, Richard 2010 Článek v periodikách Ne
Zátah proti pedofilům Česká televize - Události 2012 Videozáznam Ano
Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb v České republice: (expozice kritickým událostem a výskyt syndromu vyhoření v letech 2003-2005) Šeblová, Jana, Kebza, Vladimír, Vignerová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Zatížení a poškození svalů v termografickém obraze Novotný, Jan (orto) 2010 Článek v periodikách Ano
Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Martanová, Veronika 2012 Monografie a sborník Ano
Zavádění supervize v zařízeních náhradní výchovy - výzkumná studie Nový, Evžen 2010 Diplomová práce Ano
Zavádění tzv. „baby-boxů“ v ČR – je to dobře, nebo špatně? Slaný, Jaroslav 2008 Článek v periodikách Ano
Závady (dificility) a poruchy chování a prožívání dětí a mládeže Kohoutek, Rudolf 2010 Článek v periodikách Ne
Závazek mlčenlivosti Okamžik (sdružení) 2012 Výzkumy Ano
Závažná dětská neurologická onemocnění [Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním] Šišková, Dana, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Závažné téma: sexuální zneužívání dětí Dvořáková, Lada 2001 Článek v periodikách Ne
Závažné zanedbávání rodičovské zodpovědnosti. K předpokladům zbavení rodičovské zodpovědnosti : usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 30 Cdo 2873/2005 Česko. Nejvyšší soud 2007 Článek v periodikách Ne
Závěrečná metodika (příklad „dobré praxe“) projektu podpořeného Nadací Sirius „Roztáhnout křídla…“ (Raná péče na Vysočině – rozvoj služby pro rodiny s dětmi s postižením) Sdružení Nové Město na Moravě. Raná péče 2013 Výzkumy Ano
Závěrečná publikace k projektu RADDAR : alternativní program na podporu rodiny Beníšek, Jiří 2010 Monografie a sborník Ne
Závěrečná zpráva : výzkum sourozenců bratří a sester s MP - Barbara Polášková Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu o rodině s mentálně postiženým dítětem z pohledu zdravého sourozence - Berenika Hradilová Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Zavírat děti do vězení? Hučín, Jakub, Matějček, Zdeněk, Netík, Karel, Šturma, Jaroslav 2004 Článek v periodikách Ano
Závislé vztahy : léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti Röhr, Heinz-Peter 2011 Monografie a sborník Ne
Závislost dětí na elektronice - Jan Kulhánek Česká televize - Sama doma, Kulhánek, Jan 2014 Videozáznam Ano
Závislost dětí na elektronice - Jan Kulhánek Česká televize - Sama doma 2014 Monografie a sborník Ano
Závislost dětí na moderních technologiích očima odborníka Nadace Sirius 2012 Videozáznam Ano
Závislost dětí na rodičích - Michaela Širůčková Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano

1 2 3 4 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS