Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Život v SOS dětské vesničce - Veronika Žajdlíková Český rozhlas 2 - Praha - Dobrá vůle 2009 Audiozáznam Ano
Život v tichu... Český rozhlas − Vstupte! 2012 Audiozáznam Ano
Život ve stresu Svobodová, Kateřina 2007 Článek v periodikách Ne
Život z jiné perspektivy, aneb osobnost člověka s postižením, jeho edukace a profesní příprava Komínková, Lenka 2010 Bakalářská práce Ano
Život zasvětila dětem v SOS vesničce : osobnosti města Havlíček, Lev 2010 Článek v periodikách Ne
Životné udalosti v suicidálnom procese Komadová, Katarína 2010 Článek v periodikách Ne
Životní cesta zdravotně postižených a zařízení, která se jim snaží pomoci Česká televize – Klíč 2011 Videozáznam Ano
Životní cyklus rozšířený a dokončený Erikson, Erik H., Šimek, Jiří 1999 Monografie a sborník Ne
Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí Pančocha, Karel 2010 Monografie a sborník Ne
Životní dráhy dětí s mentálním postižením s nařízenou ústavní výchovou Schreierová, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Životní hodnoty adolescentů Plasová, Radka 2007 Článek v periodikách Ne
Životní příběh - Petr Popov Český rozhlas 6 - Rozmluvy, Popov, Petr 2005 Audiozáznam Ano
Životní příběh - Radkin Honzák Český rozhlas 2 - Praha - Noční Mikrofórum, Cimický, Jan, Honzák, Radkin 2013 Audiozáznam Ano
Životní příběh Miloslavy Striové Český rozhlas - Brno - Rendez-vous s Mracelou Antošovou 2013 Audiozáznam Ano
Životní příběh Zuzany Baudyšové Český rozhlas 2 - Praha - Váš příběh 2009 Audiozáznam Ano
Životní šance mladistvých po odchodu z dětského domova [rukopis] Veselá, Jana 2008 Diplomová práce Ano
Životní situace matek samoživitelek s postiženým dítětem v Třebíči Podrazilová, Jana 2009 Bakalářská práce Ano
Životní situace transsexuálních lidí v České republice [rukopis] Hofírek, Štěpán 2006 Bakalářská práce Ano
Životní spokojenost, depresivita a sebehodnocení žen pečujících o zdravotně postižené dítě Veselá, Barbara 2014 Diplomová práce Ano
Životní styl a zdraví českých školáků : z výsledků mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Csémy, Ladislav 2005 Výzkumy Ne
Životní události - slasti i strasti jako zátěž Novák, Tomáš 2012 Článek v periodikách Ne
Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese Baďurová, Radmila 2005 Článek v periodikách Ne
Životní zkušenost rodičů dětí s poruchami autistického spektra Mlatecová, Pavlína 2016 Diplomová práce Ano
Životopis - René Milfait Milfait, René 2015 Monografie a sborník Ano
Životy (Sdružení) pěstounských rodin Sdružení pěstounských rodin 2015 Monografie a sborník Ne
Životy dětí Česká televize 2012 Videozáznam Ano
Životy rodin s dětmi s postižením Česká televize – Klíč 2008 Videozáznam Ano
Životy tří dětí s kombinovaným postižením — Jak překonávají problémy Česká televize - Klíč 2006 Videozáznam Ano
Zjišťování postojů laické veřejnosti k výchově postižených dětí [rukopis] Sluková, Aneta 2007 Bakalářská práce Ano
Zjišťování úrovně hmatového vnímání a rychlosti při čtení Brailleova bodového písma prostřednictvím testu hmatového vnímání STIP Kramosilová, Zuzana, Květoňová, Lea, Šumníková, Pavlína 2013 Článek v periodikách Ne
Zklidní EEG-biofeedback problémové děti? anonymní dílo 2007 Článek v periodikách Ne
Zkoumání podílu vlivu dědičnosti a výchovy na rysy osobnosti extraverze-introverze a stabilita-labilita Drábková, Hana 1995 Článek v periodikách Ne
Zkoumání stálosti účinků sebe-terapeutického manuálu “A Workbook To Increase Your Meaningful And Purposeful Goals” Kadlec, Filip 2014 Bakalářská práce Ano
Zkřížená alergie - MUDr. Zoja Penková Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Zkušenost matek s negativními pocity vůči vlastním dětem Žmolíková, Lucie 2012 Diplomová práce Ano
Zkušenost mladých dospělých se zrakovým postižením v partnerských vztazích Jelínková, Kristýna 2015 Diplomová práce Ano
Zkušenost osobní asistentky s lidmi s postižením [rukopis] Žižková, Alena 2008 Bakalářská práce Ano
Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením Vančura, Jan 2007 Monografie a sborník Ne
Zkušenost ze severního Kavkazu Brejchová, Kateřina 2006 Článek v periodikách Ne
Zkušenosti dětí mladšího školního věku s legálními drogami Hrubá, Drahoslava, Žaloudíková, Iva 2009 Článek v periodikách Ne
Zkušenosti i pomoc školám nabízí konference o kyberšikaně Šedivá, Olga 2010 Článek v periodikách Ne
Zkušenosti matek dětí s těžším mentálním postižením [rukopis] Man, Vojtěch 2011 Bakalářská práce Ano
Zkušenosti muzikoterapeutky s dětmi do tří let v Dětském centru Šramlová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Zkušenosti rodičů : setkání s rodiči sluchově postižených dětí Bradáčová, Zdenka 1999 Monografie a sborník Ne
Zkušenosti rodičů s prvními projevy autismu u svých dětí [rukopis] Štegová, Linda 2008 Bakalářská práce Ano
Zkušenosti s Montessori pedagogikou na ZŠ Gajdošova v Brně Bulová, Dagmar 2012 Článek v periodikách Ne
Zkušenosti s osvojením ve Velké Británii Johnson, Stan 2003 Článek v periodikách Ne
Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Černá, Ria, Amalthea o.s. Není znám Monografie a sborník Ano
Zkušenosti s šikanou - Běla Jensen Český rozhlas 2 - Praha - Nové časy 2008 Audiozáznam Ano
Zkušenosti se vzděláváním "dvakrát výjimečných" nadaných Vondráková, Eva 2009 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS