Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jucovičová, Drahomíra 2009 Monografie a sborník Ne
Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování Volemanová, Marja 2019 Monografie a sborník Ano
Kdo jiný?: jeden svět na školách Gajdoš, Lukáš 2010 Monografie a sborník Ne
Dvojčata: jejich vývoj a výchova Vítková Rulíková, Klára 2008 Monografie a sborník Ne
Dvojčata: péče o děti, jejich zdravý vývoj a výchova Vítková Rulíková, Klára 2008 Monografie a sborník Ne
Co nevíte o dvojčatech Vítková Rulíková, Klára 2009 Monografie a sborník Ne
Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty Uzlová, Iva 2010 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Dítě se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v rodinné terapii : učební text Plevová, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Právní průvodce pečujících 2012 Pešlová, Radka 2012 Monografie a sborník Ano
Systémová spojení : spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání Šotola, Jaroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe : učební text Vítková, Marie 2004 Monografie a sborník Ne
Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu Burešová, Kateřina, Šefců, Ondřej 2004 Monografie a sborník Ne
Psychosociální intervence Hoskovcová, Simona 2009 Monografie a sborník Ne
Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od ledna 2012 Koutová, Jitka, Vacková, Natálie Není znám Monografie a sborník Ano
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika 2012 Monografie a sborník Ano
Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity) Švamberk Šauerová, Markéta 2016 Monografie a sborník Ne
Metodika úpravy textů : pro znevýhodněné čtenáře : s ukázkou dle předlohy Betty MacDonaldové Paní Láryfáry Daňová, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
Lidský mozek: [funkční systémy, norma a poruchy] Koukolík, František 2012 Monografie a sborník Ne
Speciální vzdělávací potřeby žáků a potřeby učitelů : volnočasové a edukační aktivity pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ... Lumen Vitale - Centrum vzdělávání 2008 Monografie a sborník Ne
Komunikace a lidé se specifickými potřebami Regec, Vojtech, Stejskalová, Kateřina 2012 Monografie a sborník Ano
Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním Hájková, Vanda 2008 Monografie a sborník Ne
Jak dobýt hrad : památky takřka bez bariér Jančo, Milan, Burešová, Kateřina, Šefců, Ondřej 2007 Monografie a sborník Ne
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje : podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání Lebeer, Jo 2006 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy Hanáková, Adéla, Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Bendová, P., Růžičková, V. 2013 Monografie a sborník Ne
Sexualita osob s postižením a znevýhodněním Venglářová, Martina, Eisner, Petr 2013 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Zdravotně znevýhodněné a nemocné dítě ve školské praxi Balcar, Jan 2002 Monografie a sborník Ne
Terapie narušené komunikační schopnosti Peutelschmiedová, Alžběta, Mikulajová, Marína, Kapalková, Svetlana, Kerekrétiová, Aurélia, Gúthová, Marta, Šebianová, Daniela, Cséfalvay, Zsolt, Lechta, Viktor, Laciková, Hana, Neubauer, Karel, Tarkowski, Zbygniew, Zelinková, Olga, Axelrood, Penny 2011 Monografie a sborník Ne
Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes Zelinková, Olga 1997 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Klenková, Jiřina 2011 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Šucha, Matúš, Miovský, Michal, Presslerová, Pavla, Masáková, Václava, Petriščová, Alena, Miovský, Michal 2010 Monografie a sborník Ne
Študent na ceste k praxi: zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika Hrebeňárová, Lucia, Štvartáková, Jana, Sychrová, Pavla 2012 Monografie a sborník Ano
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Michalík, Jan, Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Monografie a sborník Ano
Integrace - znamení doby: sborník z odborné konference Jesenský, Ján 1998 Monografie a sborník Ne
Standard práce asistenta pedagoga Morávková-Vejrochová, Monika 2015 Monografie a sborník Ano
Kontrapunkty integrace zdravotně postižených Jesenský, Ján, Černá, Marie 1995 Monografie a sborník Ne
Spiritualita v pomáhajících profesích Vojtíšek, Zdeněk, Dušek, Pavel, Motl, Jiří 2012 Monografie a sborník Ne
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby k ... : komentář, platná znění právních předpisů, vzory tiskopisů Beck, Petr 2012 Monografie a sborník Ne
Equal treatment for people with mental retardation: having and raising children Field, Martha A., Sanchez, Valerie A. 2001 Monografie a sborník Ne
Česko-francouzské dny v Ostravě : XII. ročník : [ve dnech 11.-14.10.2004] : integrace, handicap Ostrava (město) 2004 Monografie a sborník Ne
Arteterapie s dětmi Dalley, Tessa, Case, Caroline 1995 Monografie a sborník Ne
Rodiče s handicapem Facebook 2015 Monografie a sborník Ano
Visual perception problems in children with AD/HD, autism and other learning disabilities [elektronický zdroj] : a guide for parents and professionals Kurtz, Lisa A. 2006 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek 2015 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS