Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Desatero pro komunikaci s neslyšícím člověkem za přítomnosti tlumočníka Dingová, Naďa 2007 Článek v periodikách Ano
Komunikace dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině Rytířová, Ilona 2016 Bakalářská práce Ano
Výskyt narušené komunikační schopnosti u slyšících dětí neslyšících rodičů Horáková, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Část odborníků a ministerstvo školství se přou o způsob výuky neslyšících Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ranní Radiožurnál 2011 Audiozáznam Ano
Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mášková, Věra 2010 Diplomová práce Ano
Sbohem, vnucené znaky. Neslyšící se vracejí k přirozenému jazyku iDnes 2012 Videozáznam Ano
Neslyšící Češi — Znakový jazyk — Zrakové postižení Česká televize - Tep 24 2013 Videozáznam Ano
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1998 Legislativní dokumenty Ano
Meningokok a meningitida - MUDr. Dagmar Benešová Český rozhlas - České Budějovice - Zdravíčko 2015 Audiozáznam Ano
HandiQep Česká televize – Q 2011 Videozáznam Ano
EUNAD Workshop Prague Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Mluvící ruce Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Znakový jazyk s miminky v praxi - Michaela Tilton, Eva a Aneta Vosmíkovy Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk jako komunikace nadaných či bilingvních miminek - Michaela Tilton Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk pro zdravá mimnka - Michaela Tilton, Pavlína a Veronika Kapalovy Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Výzkum informovanosti a uvědomění znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením Hanáková, Adéla, Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Vítová, Jitka 2010 Článek v periodikách Ano
Možnosti diagnostiky jazykových kompetencí u dětí s těžkým sluchovým postižením Vítová, Jitka 2013 Článek v periodikách Ano
Sluchadlo, kochleár, znaková řeč Český rozhlas - Leonardo - Ženšen 2011 Audiozáznam Ano
Český znakový jazyk v komunikaci slyšících rodičů a jejich dítěte s těžkým sluchovým postižením Balová, Kateřina 2014 Bakalářská práce Ano
Interaktivní výstava Moje cesta Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
INSPO Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Poznejte nás - festival umění neslyšících Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Jak se žije neslyšícím? - Pavel Martínek a Jaroslav Paur Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Tlumočnické služby pro sluchově postižené a tlumočení v trestním právu Hrdová Kolíbalová, Barbora 2011 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání neslyšících dětí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2008 Videozáznam Ano
Problémy neslyšících dětí během studia Veselá, Michaela 2007 Článek v periodikách Ano
Výuka znakového jazyka neslyšících dětí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2007 Videozáznam Ano
Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji Schromová, Magda Není znám Monografie a sborník Ano
Hudba pro neslyšící Česká televize – Kulturama 2011 Videozáznam Ano
Ve čtvrtek jsme nahlédli do světa neslyšících Český rozhlas 2 - Praha 2012 Audiozáznam Ano
Onemocnění způsobená „atypickými mikroby“ Havlík, Jiří 2009 Článek v periodikách Ano
Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi Sikorová, Lucie, Czudková, Monika 2011 Článek v periodikách Ano
Smíšená partnerství osob slyšících a osob s postižením sluchu Fleková, Kateřina 2011 Diplomová práce Ano
Bilingvální metoda u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku Vymazalová, Petra 2010 Bakalářská práce Ano
Simultánnost v českém znakovém jazyce Motejzíková, Jitka 2007 Diplomová práce Ano
Aplikace pomůže rodičům, kterým se narodí neslyšící dítě ČT 24, Motejzíková, Jitka 2014 Článek v periodikách Ano
Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období Izáková, Ľubomíra, Borovská, Marína, Baloghová, Beata 2013 Článek v periodikách Ano
Nemocnice v Karviné-Ráji pořádá kurz znakové řeči Polar televize Ostrava 2012 Videozáznam Ano
Neslyšící trápí neustálé komunikační bariéry ve společnosti Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2011 Audiozáznam Ano
Projekt "Zvládneme to sami" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
(Skryté) Titulky Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Neslyšící a bilinvgismus Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Simultánní přepis mluveného slova Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Bilingvální metoda ve vzdělávání sluchově postižených v České republice a ve Švédsku Kučerová, Klára 2009 Diplomová práce Ano
Práva neslyšících Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Český znakový jazyk Česká televize - Televizní klub neslyšících 2013 Videozáznam Ano
Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči Chudá, Jitka 2008 Diplomová práce Ano
Sdružení "Jablíčko dětem" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano
Hermann-Gocht-Haus Česká televize - Televizní klub neslyšících 2015 Videozáznam Ano

Předchozí 1 2 3

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS