Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Jídlo v životě dítěte a adolescenta : teorie, výzkum, praxe Fraňková, Slávka, Pařízková, Jana, Malichová, Eva 2013 Monografie a sborník Ne
Zázrak z ulice : [skutečný příběh] Peters, Cherie Ann 2004 Monografie a sborník Ne
Výchova ke zdravému způsobu života se zřetelem na prevenci závislostí : seminář ve dnech 30.11 - 1.12.1995 : sborník referátů Zieglerová, Helga, Krátoška, Josef 1996 Monografie a sborník Ne
Internet addiction : a handbook and guide to evaluation and treatment Young, Kimberly, Abreu, Cristiano Nabuco de 2011 Monografie a sborník Ne
Souhrn účinnosti opatření pro prevenci a řešení problémového hráčství Vacek, Jaroslav 2014 Monografie a sborník Ano
Risk management and post-marketing surveillance of CNS drugs Balster, Robert L., Johanson, Chris E., Walsh, Sharon L. 2009 Monografie a sborník Ne
Ženy & drogy : sborník odborné konference : Praha 15.-16. dubna 2009 Preslová, Ilona, Veisová, Veronika 2009 Monografie a sborník Ne
Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium Miovský, Michal, Vacek, Jaroslav 2008 Monografie a sborník Ne
Jak na internet.cz [elektronický zdroj] CZ.NIC 2012 Monografie a sborník Ano
Jak mluvit s dětmi o drogách : příručka pro rodiče Hernandez, Robert 1999 Monografie a sborník Ne
Děti a drogy : fakta, informace, prevence Illes, Tom 1999 Monografie a sborník Ne
Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence Martanová, Veronika, Janíková, Barbara, Daněčková, Tereza 2007 Monografie a sborník Ne
Filipova nová dobrodružství Kaminská, Renata, Popper, Pepa 2008 Monografie a sborník Ne
Psychologie lidské komunikace Vybíral, Zbyněk 2000 Monografie a sborník Ne
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením : monografie Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Sociální vyloučení a ztráta domova v kontextu závislostí : sborník z konference : [Olomouc], 7. prosince 2006 Charita Olomouc 2007 Monografie a sborník Ne
Motivační rozhovory: příprava lidí ke změně závislého chování Miller, WIlliam R., Rollnick, Stephen 2003 Monografie a sborník Ne
Assessment of addictive behaviors Marlatt, Alan G., Donovan, Dennis Michael 1988 Monografie a sborník Ne
Jak se dítě vyrovnává a učí se vyrovnávat s životními nároky Hoskovcová, Simona 2009 Monografie a sborník Ano
Pedagogika pro mateřské školy - online příručka Textor, Martin R., Hoskovcová, Simona 2005 Monografie a sborník Ano
Drogy + teenager Goodyer, Paula 2001 Monografie a sborník Ne
Akta "Y" : drogový problém versus rodina : praktická příručka pro rodiče Hajný, Martin, Klouček, Evžen, Stuchlík, Robert 1999 Monografie a sborník Ne
O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky, rizika zvyšující užívání drog, léčba, problémové situace Hajný, Martin 2001 Monografie a sborník Ne
Vaše děti a návykové látky Nešpor, Karel 2001 Monografie a sborník Ne
Drogová závislost : může být ohroženo i Vaše dítě? Presl, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Koncept kontinua: hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti Liedloffová, Jean 2007 Monografie a sborník Ne
Falešná volnost : ze života dětí ulice / Jana Frey Frey, Jana 2001 Monografie a sborník Ne
Nešikovné dítě : dyspraxie a další poruchy motoriky : diagnostika, pomoc, podpora, cesta k nezávislosti Kirby, Amanda 2000 Monografie a sborník Ne
Sám proti stresu: jak se ubránit stresu a udržet duševní rovnováhu: soubor rad, jak přežít v dnešní době Cimický, Jan 2015 Monografie a sborník Ne
Minimum proti stresu Cimický, Jan 2010 Monografie a sborník Ne
Metodický průvodce - rodiče dítěte se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Michalík, Jan 2012 Monografie a sborník Ano
Herák: prevence proti drogovému pokušení vašich dětí: příběh bez planého moralizování Burgess, Melvin, Libosvánská, Lenka 2000 Monografie a sborník Ne
Food and addiction [elektronický zdroj] : a comprehensive handbook Brownell, Kelly D., Gold, Mark S. 2012 Monografie a sborník Ne
Prevence závislostí ve škole Řehulka, Evžen 2008 Monografie a sborník Ne
Základy klinické adiktologie Kalina, Kamil, Miovský, Michal 2008 Monografie a sborník Ne
Závislost dětí na elektronice - Jan Kulhánek Česká televize - Sama doma 2014 Monografie a sborník Ano
Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Miovský, Michal, Skácelová, Lenka, Čablová, Lenka, Veselá, Michaela, Zapletalová, Jana 2015 Monografie a sborník Ne
Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miovský, Michal, Jurystová, Lucie, Charvát, Miroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Children's Thinking: cognitive Development and Individual Differences Björklund, David F. 2005 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Adolescent substance abuse : an empirical-based group preventive healt paradigm Wodarski, John S., Feit, Marvin D. 1995 Monografie a sborník Ne
Sociálněpatologické jevy. Gambling, drogové závislosti, lichva Drom (firma) 2004 Monografie a sborník Ne
Mladiství a drogy Preslová, Ilona, Hanková, Olga 2010 Monografie a sborník Ano
Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství Preslová, Ilona, Velemínský, Miloš, Žižková, Blanka 2008 Monografie a sborník Ne
Sexualita a drogy: sborník odborné konference Preslová, Ilona, Hanková, Olga, Čavojská, Katarína 2011 Monografie a sborník Ne
Sociální práce na ulici - streetwork Bednářová, Zdena, Pelech, Lubomír 2000 Monografie a sborník Ne
My děti ze stanice ZOO F., Christiane 2005 Monografie a sborník Ne
Dušemrdi : [autentický příběh sedmnáctileté narkomanky] Natascha 2009 Monografie a sborník Ne
Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Šucha, Matúš, Miovský, Michal, Presslerová, Pavla, Masáková, Václava, Petriščová, Alena, Miovský, Michal 2010 Monografie a sborník Ne
Dětství a společnost Erikson, Erik H., Valeška, Jan 2002 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS