Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Život nanečisto - Kateřina Siserová a Karel Navrátil Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2006 Audiozáznam Ano
Náhradní rodiče a jejich cesta k dítěti aneb každé dítě si zaslouží rodinu Handlová, Martina 2011 Diplomová práce Ano
Úspěšnost v životě dívek po odchodu z výchovného ústavu Štěpánková, Irena 2010 Diplomová práce Ano
Odchod z dětského domova Česká televize - Rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Analýza stavu dětských práv v České republice : děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče SOS dětské vesničky Česká republika, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 2009 Výzkumy Ano
Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na sportovním gymnáziu v pohledu asistenta pedagoga Růžková, Ilona 2016 Diplomová práce Ano
Systém náhradní péče o děti a mladistvé a následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice : situační analýza Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, SOS dětské vesničky Česká republika, Středisko náhradní rodinné péče 2009 Výzkumy Ano
Komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu neslyšících a zdravotně postižených [rukopis] Kafková, Natálie 2003 Diplomová práce Ano
Podle čeho poznat kvalitní protidrogový program? Pilař, Jiří, Masáková, Václava, Presl, Jiří 2005 Článek v periodikách Ano
Spolupráce rodiny s postiženým dítětem a základní školy pro žáky s kombinovaným postižením Rozehnalová, Helena 2008 Diplomová práce Ano
Dodejte dcerám odvahu "být jiná" : rozhovor s Helenou Klímovou Klímová, Helena, Labusová, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Fyzické tresty : obejdeme se bez nich? Labusová, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Podpora pozitivního osobnostního rozvoje slyšících jedinců vychovávaných neslyšícími rodiči Maissnerová, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Nadaní žiaci nie sú jednoliatou skupinou Fořtíková, Jitka Není znám Článek v periodikách Ano
UNICEF, aneb význam dítěte v rodině - Jarmila Klímová a Jiří Luka Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2006 Audiozáznam Ano
Dostatek pěstounů bude za pět až sedm let, říká manažer Sdružení pěstounských rodin Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Dopolední Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Odborníci na talent a nadání Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, Fořtíková, Jitka Není znám Monografie a sborník Ano
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2005 Legislativní dokumenty Ano
Zebra se za vás nerozhodne - Marie Pitrová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ranní interview 2011 Audiozáznam Ano
Výchovný ústav ve Vidnavě bojuje o přežití Český rozhlas - Radiožurnál - Noční Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Rodina s dětmi s postižením Svitáková, Lucie 2015 Diplomová práce Ano
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2005 Legislativní dokumenty Ano
Psychomotorika ve vzdělávání žáků s mentálním postižením Hanzelka, Zdeněk 2009 Diplomová práce Ano
Rodiče versus prarodiče Česká televize - Rodina a já 2009 Videozáznam Ano
Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život Běhounková, Leona 2011 Disertační práce Ano
Co chybí v příručkách o sexu? Klimeš, Jeroným 2012 Článek v periodikách Ano
Fackovat, nebo domlouvat? Česká televize – rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Je výchovný výprask dítěti trestný čin? Česká televize - Máte slovo 2013 Videozáznam Ano
Dětské nervy v kýblu Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ano
Hodnotová orientace mladistvých delikventů Lukačejdová, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2002 Legislativní dokumenty Ano
Metodik školní prevence by se měl zabývat i úrazy : projekt Bezpečná škola začal v Kroměříži Doubrava, Lukáš 2005 Článek v periodikách Ano
Rodina, škola, výchova a brutalita dětí a mladistvých - Ilona Gillernová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2009 Audiozáznam Ano
Domov v Milovicích Česká televize - Chcete mě? 2012 Videozáznam Ano
Mezi trestem a týráním je velice křehká hranice Procházková, Jana, Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ano
Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu Krčálová, Hana 2009 Diplomová práce Ano
Jsme rodiče na směny : střídavá péče po rozvodu je šance, aby mělo dítě mámu i tátu Těthalová, Marie, Hoskovcová, Simona 2009 Článek v periodikách Ano
Sanace rodiny s výchovně nezkušenými matkami Závišková, Kristýna 2019 Diplomová práce Ano
Děti a online rizika: sborník studií Krčmářová, Barbora, Vacková, Kristýna, Hýbnerová, Jana, Veličková-Hulanová, Lenka, Langrová, Aneta, Malíková, Barbora, Porubský, Peter 2012 Monografie a sborník Ano
Mentálně postižené dítě v rodině Heroschová, Irena 2008 Bakalářská práce Ano
Cool je-- vědět víc : ústavní výchova a rizika komerčního sexuálního zneužívání Burčíková, Petra 2008 Monografie a sborník Ano
Výchovné problémy s dospívající mládeží ve výchovných ústavech Cupalová, Denisa 2011 Diplomová práce Ano
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Přístup pedagogických pracovníků k problémovému chování žáka s poruchami autistického spektra Podzemná, Lucie 2016 Diplomová práce Ano
Podporujeme novelu, prezidentské veto je nepodložené, vzkázaly desítky organizací a odborníků Flossmannová, Eva, Bubleová, Věduna, Černá, Ria 2012 Monografie a sborník Ano
Návraty z koleje: Nejsme malí, rodiče Nebesová, Petra, Suchomel, Petr 2006 Článek v periodikách Ano
Ztráta blízkého člověka Česká televize - Rodina, škola a já 2008 Videozáznam Ano
Sociální klima školní třídy: přehledová studie Mareš, Jiří 1998 Monografie a sborník Ano
Učební pomůcky ve výuce zeměpisu na základních školách pro sluchově postižené [rukopis] : návrh multimediální pomůcky Drozdová, Lenka 2009 Bakalářská práce Ano
Dětský výchovný ústav v Miskovicích Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Pod kůži 2007 Audiozáznam Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS