Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Když se řekne ... výchovný poradce Adamec, Stanislav 2007 Článek v periodikách Ano
Prevence sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Adamová, Andrea 2008 Článek v periodikách Ne
Psychologie dětí: děti s výchovnými problémy Adler, Alfred, Vybíral, Zbyněk 1994 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivní a nepozorné dítě : podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele Altmanová, Miroslava 2010 Monografie a sborník Ne
Informace o školách a zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež : Praha, okolí a vybraná zařízení České republiky anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR [elektronický zdroj] : IPPP ČR : školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Léčba "psí láskou" anonymní dílo 2006 Článek v periodikách Ne
Internet je dobrý přítel, ale představuje i hrozbu anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
Hostitelská péče: dítě z dětského domova poznává život v rodině anonymní dílo 2010 Článek v periodikách Ne
Odchod z ústavu není snadný anonymní dílo 2003 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a výchovné pracovníky ve volnočasových aktivitách anonymní dílo 2012 Monografie a sborník Ne
Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v oblasti primární prevence rizikového chování anonymní dílo 2012 Článek v periodikách Ne
Prevencia sociálno-patologických javov v kompetencii výchovných poradcov ZŠ a SŠ v SR Antalíková, Beáta 2008 Článek v periodikách Ne
Léčivá setkání s koníkem Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Jde to i bez facky Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Dítě, ale s cigaretou v puse : kouření je dětská nemoc. Výrobci nikotinové iluze to dobře vědí Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Nezvládám školu : naši se totiž rozvedli Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Možnosti prevence a léčby drogově závislých s ohledem na specifický přístup k jednotlivým etnickým skupinám v ČR Balcar, Karel 2008 Článek v periodikách Ne
Věnují se vzdělanější otcové svým dětem více? Balharová, Jana, Bartošíková, Z. 2003 Článek v periodikách Ne
Komunikácia ako determinant zrelej osobnosti Baluchová Dzivý, Ľubomíra 2010 Článek v periodikách Ne
Právně organizační a pedagogické postavení škol se speciálními výchovně vzdělávacími postupy Barczyk, Angelika 2009 Článek v periodikách Ne
Adaptace žáků s chronickým onemocněním na základní škole speciální Bartošková, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Sourozenci dětí s poruchami autistického spektra Bártová, Lenka 2014 Diplomová práce Ano
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením : sborník studijních textů vzdělávacího programu pro výchovné poradce základních a středních škol Baslerová, Pavlína, Třískalová, Libuše, Trhlíková, Jana, Mezera, Antonín, Chudomelová, Lada, Kabíček, Pavel, Palinková, Jolana, Klípová, Eva, Vachulová, Jana, Březinová, Jana, Masáková, Václava 2010 Monografie a sborník Ne
Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče ve školských zařízeních Bayerová, Monika 2010 Článek v periodikách Ne
Pomoc na dálku Bechyňová, Věra 2001 Článek v periodikách Ne
Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život Běhounková, Leona 2011 Disertační práce Ano
Terénní sociálně výchovná práce v romské komunitě [rukopis] Beňák, David 2006 Diplomová práce Ano
Neukázněný žák : cesta institucionální pomoci Bendl, Stanislav 2004 Monografie a sborník Ne
Sociální klima třídy žáků se specifickými výchovně vzdělávacími potřebami Beránková, Olga 2006 Bakalářská práce Ano
Vybrané formy rizikového chování : [materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ Blažková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
Rodina se sociopatologickými vlivy Bognerová, Iveta 2016 Diplomová práce Ano
Výchovné působení a komunikace rodičů s dětmi v období dospívání Boháčová, Romana 2008 Článek v periodikách Ne
Nenech sebou zametat! Botlík, Tomáš 2013 Článek v periodikách Ne
Problémový žák, problémová třída - aneb, co potřebuje škola od poradny? Braun, Richard 2005 Článek v periodikách Ne
Jak udělat ze středoškoláků "Rychlou rotu dobrovolníků" Břicháčková, Lenka 2005 Článek v periodikách Ne
Bydlení nanečisto Bromová, Martina 2009 Článek v periodikách Ne
A European survey of the number and characteristics of children less than three years old in residential care at risk of harm Browne, Kevin 2005 Článek v periodikách Ano
Sexuální výchova včera, dnes a zítra Brožek, Tomáš, Vaníčková, Hana, Dupalová, Lucie, Dušánková, Erika 2004 Článek v periodikách Ne
Vzdělávací program Montessori - nabídka pro všechny děti Brunclíková, Jitka 2007 Článek v periodikách Ne
Historický vývoj péče o opuštěné děti Bubleová, Věduna 2000 Článek v periodikách Ne
Zdeněk Matějček a jeho pohled na odměňování a trestání dětí Bubová, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
Zkušenosti s Montessori pedagogikou na ZŠ Gajdošova v Brně Bulová, Dagmar 2012 Článek v periodikách Ne
Cool je-- vědět víc : ústavní výchova a rizika komerčního sexuálního zneužívání Burčíková, Petra 2008 Monografie a sborník Ano
Děti z uprchlických rodin Čápová, Zuzana, Marxtová, Monika 2006 Monografie a sborník Ne
Evaluace preventivně - výchovných činností na základních školách s vizí možných inovací Čech, Tomáš 2008 Článek v periodikách Ne
Táta zase frčí Čechová, Barbara 2008 Článek v periodikách Ne
Práva a povinnosti dětí umístěných v ústavní péči Černá, Iva 2008 Článek v periodikách Ne
V Čechách vařečka, v Británii kartáč Černý, Jan 2011 Článek v periodikách Ne
Rozvod přináší ztráty : některé nejsou vidět hned Černý, Jan, Tomšíková, Eva, Špaňhelová, Ilona 2011 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS