Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
STOP online.cz [elektronický zdroj] : ohlaste nezákonný obsah CZ.NIC Není znám Monografie a sborník Ano
Prevence sexuálního zneužívání dětí - MUDr. Radim Uzel Český rozhlas Region - Středočeský kraj - Ordinace, Uzel, Radim 2010 Audiozáznam Ano
Co provedly týrané děti? Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F 2012 Audiozáznam Ano
Sexuální a trestní odpovědnost už ve 14 letech - Helena Fifková, Antonín Fürst a Jiří Los Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2008 Audiozáznam Ano
Sexuální zneužívání dětí - Jaroslav Šonka Český rozhlas - Rádio Česko - Rozhovor na aktuální téma 2010 Audiozáznam Ano
Týrané a zanedbávané děti - odvrácená tvář dětství - Alexandra Fraňková a Monicha Tulachová (obě z Dětského krizového centra) Český rozhlas 6 - Hovory na bělidle 2008 Audiozáznam Ano
Týrání a zneužívání dětí - Zora Dušková (Dětské krizové centrum) Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Karambol 2012 Audiozáznam Ano
Virtuální sex jako přivýdělek? Znají to i dvanáctiletí Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Zblízka 2012 Audiozáznam Ano
Projekt Šance - Lenka Svobodová Český rozhlas 2 - Praha - Dobrá vůle 2009 Audiozáznam Ano
Problematika sexuálního zneužívání dětí ve věku od 3 do 9 let v Dětském krizovém centru z. ú., Praha Zíková, Markéta 2017 Bakalářská práce Ano
Cool je-- vědět víc : ústavní výchova a rizika komerčního sexuálního zneužívání Burčíková, Petra 2008 Monografie a sborník Ano
Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí Blatníková, Šárka 2009 Výzkumy Ano
Jak mluvit s dětmi o sexu - Zuzana Prouzová Český rozhlas - Radio Wave - Zpoždění 2010 Audiozáznam Ano
13. komnata Marie Vodičkové Česká televize - 13. komnata 2007 Videozáznam Ano
Sexuální zneužívání [elektronický zdroj] Chalupníček, Adam Není znám Monografie a sborník Ano
13. komnata Zuzany Baudyšové Česká televize - 13. komnata 2008 Videozáznam Ano
Syndrom CAN Funková, Lenka 2009 Diplomová práce Ano
Sexuální výchova v rodině - Eva Hůlková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2007 Audiozáznam Ano
Sexuální agrese u žen Gerlová, Erika, Weiss, Petr 2006 Článek v periodikách Ano
Každý má právo říct: Nesahej na mě! ŠIK CZ 2011 Videozáznam Ano
Problematika sexuálního zneužívání v dětství [rukopis] Vachová, Pavla 2011 Diplomová práce Ano
Zuzana Baudyšová, zakladatelka nadace Naše dítě a zakladatelka Linky bezpečí Český rozhlas - Region [Středočeský kraj] - Tandem 2011 Audiozáznam Ano
Nástrahy internetu - Zdeněk Záliš Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2007 Audiozáznam Ano
Komerční zneužívání dětí Český rozhlas – Studio STOP 2008 Audiozáznam Ano
Zneužívané děti nesou celoživotní následky www.ct24.cz 2011 Videozáznam Ano
Dětské krizové centrum otevřelo novou terapeutickou hernu pro týrané děti. Letos jich přijalo o čtvrtinu víc - Zuzana Baudyšová Český rozhlas - Regina 2012 Audiozáznam Ano
Sexuální zneužití dítěte Česká televize – Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Prevence sexuálního zneužívání dětí - MUDr. Petr Weiss Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2007 Audiozáznam Ano
Pedofil na síti Česká televize - 168 hodin 2008 Videozáznam Ano
Centrum Elektra: centrum pomoci ženám zneužitým v dětství [elektronický zdroj] Občanské sdružení Élektra Není znám Monografie a sborník Ano
Zanedbávání dětí - psychologické, sociální a právní aspekty Ptáček, Radek, Pemová, Terezie, Gerlová, Erika 2006 Článek v periodikách Ano
Facebook pomáhá v boji proti zneužívání dětí na internetu Český rozhlas 2011 Audiozáznam Ano
V síti Hithit.cz, Klusák & Chalupová, Klusák, Vít, Chalupová, Barbora 2019 Monografie a sborník Ano
II. Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí Karabec, Zdeněk 2002 Článek v periodikách Ano
PZ s E-Bezpečím Univerzita Palackého v Olomouci, Český rozhlas - Olomouc 2011 Audiozáznam Ano
Týrané a sexuálně zneužívané děti - Zuzana Baudyšová (Naše dítě) Český rozhlas - Rádio Česko - Rozhovor na aktuální téma 2007 Audiozáznam Ano
Muzikoterapie u dětí zneužívaných a týraných Musilová, Hana 2008 Bakalářská práce Ano
Děti a sexualita - Jan Kaňák a Markéta Exnerová Český rozhlas - Radio Wave - Diagnóza F, Kaňák, Jan 2013 Audiozáznam Ano
Na internetu se děti mohou setkat s pornografií, ale i s nebezpečným člověkem : ostražití musí být rodiče i učitelé La Sala, Zdeňka 2007 Článek v periodikách Ano
Řešení problémů dětí a mládeže pomocí Linky bezpečí Štouračová, Lenka 2010 Bakalářská práce Ano
Tříleté děti se mají učit bránit sexuálnímu násilí, Dobeš to kritizuje Česká televize - ČT 24 2011 Videozáznam Ano
Papežské tajemství prolomeno! (Němečtí teologové k případům zneužívání nezletilých) Schilla, František 2010 Článek v periodikách Ano
Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k problematice sexuálního zneužívání a jeho úskalí Fraňková, Alexandra 2011 Monografie a sborník Ano
Dětské krizové centrum pomáhá celým rodinám Novinky.cz, Stáňa Seďová, Alexandra Fraňková 2011 Článek v periodikách Ano
Dětské krizové centrum - Alexandra Fraňková Český rozhlas Sever - Host dopoledního expresu 2011 Audiozáznam Ano
Sexuální zneužívání dětí - Alexandra Fraňková a Zuzana Baudyšová Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidíte? 2013 Audiozáznam Ano
Týrané dítě z Kuřimi - MUDr. Alexandra Fraňková a MUDr. Vladimír Hort Česká televize - Události, komentáře 2007 Videozáznam Ano
Odvrácená strana dětství - Alexandra Fraňková Česká televize - Studio 6 2013 Videozáznam Ano
Filmový festival Odvrácená strana dětství - Alexandra Fraňková Česká televize - Sama doma 2013 Videozáznam Ano
Odvrácená strana dětství - Alexandra Fraňková Česká televize - Sama doma 2013 Monografie a sborník Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 6

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS