Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Bezpečnost dítěte (jak předcházet úrazům a otravám u dětí) Hrstková, Hana, Ludvíkovská, Květoslava Není znám Článek v periodikách Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Effects of psychological deprivation in infancy and subsequent stimulation Goldfarb, William Není znám Článek v periodikách Ne
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Zážitkový pobyt dobrovoľníkov Navrat, o.z. Není znám Videozáznam Ano
Theatroterapie a scénický výraz v institucionální léčbě duševně nemocných Cimický, Jan 1982 Disertační práce Ne
Kontexty neuróz Matoušek, Oldřich, Kratochvíl, Stanislav 1986 Monografie a sborník Ne
I v nemoci si buď přítelem Honzák, Radkin 1989 Monografie a sborník Ne
Attachment Across the Life Cycle Parkes, Colin Murray, Stevenson - Hinde, Joan, Marris, Peter 1991 Monografie a sborník Ne
Postavení zdravotně postižených dětí a mládeže v naší společnosti Kubíčová, Zdeňka, Kubíče, Jiří 1996 Článek v periodikách Ne
Mentální anorexie a bulimie Krch, František David 1998 Článek v periodikách Ano
Osvobozující rozhovor : psychicky nemocný v rodině Dörner, Klaus 1999 Monografie a sborník Ne
Poradenské a vzdělávací služby pro rodiny sluchově postižených dětí v ČR [rukopis] Vlčková, Mária 2000 Diplomová práce Ne
Psychosociální aspekty úrazů Kukla, Lubomír 2000 Článek v periodikách Ne
Psychická úskalí pomáhajících profesí Schmidbauer, Wolfgang 2000 Monografie a sborník Ne
Tělo si o pomoc řekne samo Hučín, Jakub 2001 Článek v periodikách Ano
Nechci lásku, chci peníze Hučín, Jakub 2001 Článek v periodikách Ano
Nechtěné dítě na první pohled nepoznáme Matějček, Zdeněk, Hučín, Jakub 2001 Článek v periodikách Ne
O základních psychických potřebách Matějček, Zdeněk 2003 Článek v periodikách Ne
Potřeby dětí a jejich uspokojování v systémech sociálních sítí Šporcrová, Ivona 2003 Článek v periodikách Ne
Dopady domácího násilí na děti Hronová, Martina 2004 Článek v periodikách Ano
O přirozeném vývoji dětí aneb jak se mění tělesné síly v duševní Dostal, Lukáš 2004 Článek v periodikách Ne
Dítě a zrání Hajnová, Hana 2004 Článek v periodikách Ne
Deprese - Může mít dítě depresi? Hajná, Dana 2004 Článek v periodikách Ne
Psychický stres Tomko, Anton 2004 Článek v periodikách Ne
Mobbing anonymní dílo 2004 Článek v periodikách Ne
Talent potřebuje rozvíjet odmala Fořtíková, Jitka 2005 Článek v periodikách Ne
Vražda duše : incest a jeho terapie Wirtz, Ursula 2005 Monografie a sborník Ne
Úzkostný pacient Honzák, Radkin 2005 Monografie a sborník Ne
Intoxikace alkoholem u dětí a mladistvých v Ostravě Hladík, M., Olosová, A., Boženský, J. 2005 Článek v periodikách Ne
Otužujme psychiku našich dětí Hoskovcová, Simona 2005 Článek v periodikách Ne
[Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy] Trpišovská, Dobromila 2005 Článek v periodikách Ne
Péče o psychický vývoj dětí raného věku Sobotková, Daniela, Dittrichová, Jaroslava, Pilařová, Martina 2005 Článek v periodikách Ne
Raný vývoj dítěte - MUDr. Vladimír Komárek Český rozhlas Region - Středočeský kraj - Ordinace 2006 Audiozáznam Ano
Čtvero zakotvení Drozdová, Kristýna 2006 Článek v periodikách Ne
Léčení zvýšeného krevního tlaku u dětí a mladistvých Šamánek, Milan, Urbanová, Zuzana 2006 Článek v periodikách Ano
Citová vazba k rodičům u adolescentů s poruchami chování Chatrná, Michala 2006 Diplomová práce Ano
První den ve škole - Magda Loumová Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2006 Audiozáznam Ano
Startovací byty pro děti z dětských domovů - Věra Masopustová Český rozhlas Sever - Co se děje na severu 2006 Audiozáznam Ano
Umělé přerušení těhotenství. Těžké rozhodnutí Nouzová, Kamila 2006 Článek v periodikách Ne
Školka je laboratoří lidských vztahů Opravilová, Eva, Těthalová, Marie 2007 Článek v periodikách Ne
Taneční terapie jako pomoc při sociální integraci osob s postižením [rukopis] : bakalářská práce Šourková, Barbora 2007 Bakalářská práce Ano
Dopad krize manželství na děti - Marie Vodičková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Vaše téma 2007 Audiozáznam Ano
Sbírejme doklady o životě dítěte i rodiny Mertin, Václav 2007 Článek v periodikách Ano
Přínos činnosti Tyfloturistického oddílu pro dítě se zrakovým postižením školního věku [rukopis] Hlebová, Dagmar 2007 Bakalářská práce Ano
Psychické potíže u osvojených dětí Špaňhelová, Ilona 2007 Článek v periodikách Ne
Rodino, mám rakovinu Kramulová, Daniela, Tichá, Pavla, Hauserová, Eva 2007 Článek v periodikách Ne
Odklady nástupu povinné školní docházky Ústav pro informace ve vzdělávání, Šťastnová, Pavlína 2007 Článek v periodikách Ano
Kvalita poskytovaných služeb a péče v dětském domově ve Vilšanech na Ukrajině v souvislosti s psychickým vývojem jeho klientů [rukopis] Krejčíková, Eva 2007 Bakalářská práce Ano
Když dítě zjistí, že jeho rodiče nejsou jeho Klimeš, Jeroným 2007 Článek v periodikách Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS