Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Pavlína Šumníková Univerzita Karlova v Praze - Repozitář závěrečných prací Není znám Článek v periodikách Ano
Projekt Ruku v ruce Knihovna Jiřího Mahena v Brně Není znám Monografie a sborník Ne
Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených Spolek přátel konta BARIÉRY Není znám Monografie a sborník Ano
Alfabet.cz : informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením Alfa Human Service (firma) Není znám Monografie a sborník Ano
Dávky a příspěvky pro rodiče dětí se ZP - změny od ledna 2012 Koutová, Jitka, Vacková, Natálie Není znám Monografie a sborník Ano
Základem prosazování práv je znát svá práva Koutová, Jitka Není znám Monografie a sborník Ano
Mé dítě má ADHD, co dál? Návodná příručka pro rodiče dětí s ADHD Malá, Eva Není znám Monografie a sborník Ano
Fyzioterapie v neonatologii Tkaczyk, Jakub Není znám Monografie a sborník Ano
Z ordinace pediatra Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Úvahy, postřehy a zkušenosti Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Překlady Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Jan Michalík Michalík, Jan, Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Monografie a sborník Ano
Články Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
Rozhovory Labusová, Eva Není znám Článek v periodikách Ano
RNDr. Anna Mészárosová Mészárosová, Anna, Babyweb.cz Není znám Článek v periodikách Ano
Speciálně pedagogické centrum Skuteč Rybenská, Eva Není znám Monografie a sborník Ano
Hearing II. physical basis of action of the cochlea Gold, T. Není znám Článek v periodikách Ne
Zdravý sourozenec mentálně postiženého - Závěrečná zpráva z výzkumu - Matouš Kvapil Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva : výzkum sourozenců bratří a sester s MP - Barbara Polášková Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Škola pro všechny - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Jiří Langer Univerzita Pardubice - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu o rodině s mentálně postiženým dítětem z pohledu zdravého sourozence - Berenika Hradilová Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd Není znám Výzkumy Ano
Vnímání postiženého sourozence - závěrečná zpráva z výzkumu Lenka Kohoutová (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Sociologie a sociální antropologie - Praktika z kvalitativního výzkumu) Není znám Výzkumy Ano
Psychologické zisky a ztráty rodičů dětí s mentálním postižením Jan Vančura (Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií - Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny) Není znám Výzkumy Ano
Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených Tereza Horáčková (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd) Není znám Výzkumy Ano
Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji Schromová, Magda Není znám Monografie a sborník Ano
Wolfův-Hirschhornův syndrom Alfabet.cz, Křehnáč, Vít Není znám Monografie a sborník Ano
Riziko atopického ekzému u dětí protopan.cz Není znám Monografie a sborník Ano
Achondroplazie Vitalion.cz Není znám Monografie a sborník Ano
Postižené děti Makovcová, Jana Není znám Monografie a sborník Ne
Můj nový život: Pozitivní pohled na boj dětí s rakovinou Rýznerová, Jana, Cingrošová, Lucie Není znám Článek v periodikách Ano
Můj nový život [elektronický zdroj] Cingrošová, Lucie, Berndorffová, Kamila Není znám Monografie a sborník Ano
Metodika pro pedagogy základních škol Květoňová, Lea, Hájková, Vanda, Muhič, Jasmin, Šumníková, Pavlína, Fořtíková, Jitka, Hádková, Kateřina, Tomická, Václava Není znám Monografie a sborník Ano
Tělesná zdatnost dětských astmatiků Mrzena, Bohuslav 1975 Disertační práce Ne
Tělesně postižené dítě : Psychologie, léčba a výchova Kraus, Jaroslav, Šandera, Oldřich 1975 Monografie a sborník Ne
Hudebně pohybová výchova v ústavech sociální péče: met. příručka pro vychovatele Černá, Marie, Křivánek, František 1977 Monografie a sborník Ne
Cvičíme s mentálně postiženými dětmi Černá, Marie, Hájek, Vladimír, Nikodým, Josef 1977 Monografie a sborník Ne
Prognosis in children with febrile seizures Nelson, Karin B., Ellenberg Jonas H. 1978 Článek v periodikách Ne
Včasná diagnostika sluchových vad kojenců: shrnutí zásad depistáže: metodický pokyn pro pediatry Šupáček, Ivan 1979 Monografie a sborník Ne
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých Litvak, Aleksej Grigor’jevič 1979 Monografie a sborník Ne
Smyslová výchova dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí: met. příručka pro učitele specializovaných tříd pro děti s poruchou školní přizpůsobivosti Černá, Marie, Třesohlavá, Zdeňka 1979 Monografie a sborník Ne
Pracovní dny dětské nefrologie: program, abstrakta Seeman, Tomáš 1980 Monografie a sborník Ne
Rozvíjení pohybových dovedností mentálně retardovaných jedinců Černá, Marie 1981 Disertační práce Ne
Vybrané kapitoly z pediatrie: pro stud. fak. tělesné výchovy a sportu, obor tělesná výchova - rehabilitace Mrzena, Bohuslav 1985 Monografie a sborník Ne
Péče o postižené v různých zemích světa Černá, Marie 1985 Monografie a sborník Ne
Rehabilitace mentálně retardovaných tělesnou výchovou Černá, Marie 1985 Monografie a sborník Ne
Foundations of education for blind and visually handicapped children and youth: theory and practice Scholl, Geraldine T. 1986 Monografie a sborník Ne
Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených Wiener, Pavel 1986 Monografie a sborník Ne
Factors prognostic of unprovoked seizures after febrile convulsions Annegers, J.F., Hauser, W. A., Shirts, S.B., Kurland, L.T. 1987 Článek v periodikách Ne
Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky Jesenský, Ján 1988 Monografie a sborník Ne
K partnerským vztahům zdravotně postižených : genetická prevence, sexualita a partnerské vztahy zdravotně postižených a jejich výchova k uvědomělému rodičovství Jesenský, Ján 1988 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 66 67 68 69 70 71

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS