Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Rodičům mentálně postižených dětí Matějček, Zdeněk 1992 Monografie a sborník Ne
Diagnostika narušené komunikační schopnosti Lechta, Viktor, Mikulajová, Marína, Kerekrétiová, Aurélia, Nádvorníková, Viera, Cséfalvay, Zsolt, Pečeňák, Ján, Tarkowski, Zbygniev, Matějček, Zdeněk, 2003 Monografie a sborník Ne
Sociální aspekty dyslexie Matějček, Zdeněk, Vágnerová, Marie 2006 Monografie a sborník Ne
Zooterapie ve světle objektivních poznatků Velemínský, Miloš 2007 Monografie a sborník Ne
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Projekt Ruku v ruce Knihovna Jiřího Mahena v Brně Není znám Monografie a sborník Ne
Četba sluchově postižených Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2000 Monografie a sborník Ne
Techniky práce s balbutiky Peutelschmiedová, Alžběta 2005 Monografie a sborník Ne
Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami: rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe Bendová, Petra, Jeřábková, Kateřina, Růžičková, Veronika 2006 Monografie a sborník Ano
Česká hiporehabilitační společnost [elektronický zdroj] Česká hiporehabilitační společnost 2009 Monografie a sborník Ne
Teaching at home [elektronický zdroj] : a new approach to tutoring children with Autism and Asperger Syndrom Holland, Olga 2005 Monografie a sborník Ne
Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených Spolek přátel konta BARIÉRY Není znám Monografie a sborník Ano
Edukační aspekty canisterapie Petrů, Gabriela, Karásková, Vlasta 2008 Monografie a sborník Ne
Moje dítě neslyší? První informace pro rodiče, rodinné příslušníky a blízké o tom, jak přijmout dítě se sluchovým postižením, jak porozumět jeho potřebám Federace rodičů a přátel sluchově postižených 2010 Monografie a sborník Ne
Cíle hipoterapie u DMO a jejich dosažení Smíšková, Šárka 2014 Monografie a sborník Ne
Audiology. Diagnosis Roeser, Ross J., Valente, Michael, Hosford-Dunn, Holly 2007 Monografie a sborník Ne
Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jucovičová, Drahomíra 2009 Monografie a sborník Ne
Hiporehabilitace Jiskrová, Iva, Casková, Vladimíra, Dvořáková, Tereza 2012 Monografie a sborník Ne
Poruchy verbální komunikace a foniatrie Lejska, Mojmír 2003 Monografie a sborník Ne
Specifické poruchy učení : soubor pracovních listů k nápravě dyslexie, dysortografie a dysgrafie na 1. stupni ZŠ Černá, Lenka 2007 Monografie a sborník Ne
Hipoterapie : léčba pomocí koně Hollý, Karol, Hornáček, Karol 2005 Monografie a sborník Ne
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Hiporehabilitace v ergoterapii, ergoterapie v hiporehabilitaci Jelínková, Jana, Smíšková, Jana 2010 Monografie a sborník Ne
Handicap v příbězích Bauerová, Danuše, Pešková, Kateřina, Vahalíková, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
Pes lékařem lidské duše, aneb, Canisterapie Galajdová, Lenka 1999 Monografie a sborník Ne
Sluchové postižení: úvod do surdopedie Horáková, Radka 2012 Monografie a sborník Ne
Neurofyziologie, psychomotorická stimulace pomocí hipoterapie Smíšková, Šárka, Dvořáková, Tereza, Véle, František, Bartošová, Jitka, Bitnar, Petr, Smejkal, M., Dolina, J., Prokešová, J., Hep, A., Soška, J., Casková, Vladimíra, Černá-Rynešová, Petra, Dousek, Jiří, Ninčáková, Simona, Smolová, Aurika, Semerád, Zbyněk, Hornáček, Karol, Kafková, Alexandra, Páleníková, Anna, Janura, Miroslav, Jiskrová, Iva, Kopecká, Tereza, Kučejová, Petra, Dvořáčková, Tereza, Kuchtová, Monika, Kulichová, Jana, Lišková, Lenka, Mašková, Andrea, Mašková, Michaela, Podrápská, Jana, Podrápská ml., Jana, Škardová, Magda 2009 Monografie a sborník Ne
Nádory adolescentů a mladých dospělých Bajčiová, Viera 2011 Monografie a sborník Ne
Klinická logopedie Škodová, Eva, Jedlička, Ivan, Lechta, Ivan, Fukanová, Věra, Neubauer, Karel, Čecháčková, Miloslava, Salomonová, Anna, Žlab, Zdeněk, Vymlátilová, Eva, Holmanová, Jitka, Stryková, Eva, Kaulfussová, Jitka, Laudová, Lucie 2007 Monografie a sborník Ne
Pomocné tlapky o.p.s. [elektronický zdroj] : asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie Pirnerová, Hana 2001 Monografie a sborník Ano
Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob Adam, Zdeněk 2004 Monografie a sborník Ne
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením : praktické návody a důležité informace Roučková, Jarmila 2006 Monografie a sborník Ne
Helpnet.cz [elektronický zdroj] : informační portál pro osoby se specifickými potřebami Winter, Jaroslav 2002 Monografie a sborník Ne
Povídání o canisterapii Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým 2000 Monografie a sborník Ne
Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem Šumníková, Pavlína, Cerha, Josef 2007 Monografie a sborník Ne
Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Povídání o hipoterapii Vávrová, Eva 1996 Monografie a sborník Ne
Foundations of education for blind and visually handicapped children and youth: theory and practice Scholl, Geraldine T. 1986 Monografie a sborník Ne
Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání Bartoňová, Miroslava, Vítková, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Paradigma somatopedie Vítková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Psychologie Atkinsonová, Rita L., Herman, Erik, Petržela, Miroslav 1995 Monografie a sborník Ne
Sborník přednášek 8. konference o hiporehabilitaci : 26.9.2009, Brno Dvořáková, Tereza 2009 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Somatopedické aspekty Vítková, Marie 2006 Monografie a sborník Ne
Pobytové a volnočasové aktivity se zaměřením na problematiku canisterapie Eisertová, Jaroslava, Švestková, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Mimořádná dospělost : edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti Šiška, Jan 2005 Monografie a sborník Ne
Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok ... Český statistický úřad 2008 Monografie a sborník Ne
Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování Volemanová, Marja 2019 Monografie a sborník Ano
Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit: konané 19.-20. 5. 2011 v Olomouci Vyskočilová, Alena 2011 Monografie a sborník Ne
Home educating our autistic spectrum children [elektronický zdroj] : paths are made by walking Cowlishaw, Kittredge Cary, Dowty, Terri 2002 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5 71 72 73 74 75 76

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS