Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Jak si můžete sama (sám) pomoci? Anabell (sdružení) Není znám Monografie a sborník Ne
Idealni.cz [elektronický zdroj] : portál o poruchách příjmu potravy, informace a služby s odbornou garancí Kriesi.at (firma), Kulhánek, Jan Není znám Monografie a sborník Ano
Cardboard : the strength thereof and other related matters Place, Fiona 1989 Monografie a sborník Ne
Eating disorders Hsu, L. K. George 1990 Monografie a sborník Ne
Bulimia nervosa [elektronický zdroj] Mitchell, James E. (James Edward) 1990 Monografie a sborník Ne
Binge eating : nature, assessment, and treatment Fairburn, Christopher G., Wilson, Terence G. 1993 Monografie a sborník Ne
Eating disorders in adolescence : anorexia and bulimia nervosa Steinhausen, Hans-Christoph 1995 Monografie a sborník Ne
Leptin - the voice of adipose tissue Blum, Werner F., Kiess, Wieland, Rascher, Wolfgang, Aebi, Audrey 1997 Monografie a sborník Ne
O poruchách příjmu potravy Maloney, Michael, Kranz, Rachel, Krchová, Jana, Krch, František David 1997 Monografie a sborník Ne
Catherine : the story of a young girl who died of anorexia Dunbar, Maureen 1997 Monografie a sborník Ne
Mentální anorexie a bulimie Krch, František David 1998 Článek v periodikách Ano
Poruchy příjmu potravy : vymezení a terapie Krch, František David 1999 Monografie a sborník Ne
Anorexia nervosa : a guide to recovery Hall, Lindsey, Ostroff, Monika 1999 Monografie a sborník Ne
Poruchy příjmu potravy - problém dospívání Krch, František David 1999 Článek v periodikách Ne
Bolismos aneb bulimia, nemoc moderní doby? : (příspěvek k nosografii jedné choroby) Říhová, Milada 1999 Výzkumy Ne
Pre-feeding skills : a comprehensive resource for mealtime development Morris, Suzanne Evans, Klein, Marsha Dunn 2000 Monografie a sborník Ne
Víme vše o důsledcích dlouhodobého hladovění? Navrátilová, Miroslava, Hamrová, Michaela 2000 Monografie a sborník Ne
In and out of anorexia [elektronický zdroj] : the story, the client, the therapist, and recovery Ronen, Tammie, Ayelet 2001 Monografie a sborník Ne
Eating disorders and cultures in transition Gordon, Richard Allan, Nasser, Mervat, Katzman, Melanie 2001 Monografie a sborník Ne
Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů – diagnostické a terapeutické otázky Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2001 Článek v periodikách Ano
Poruchy příjmu potravy s raným počátkem onemocnění Koutek, Jiří, Kocourková, Jana 2001 Článek v periodikách Ano
The outpatient treatment of eating disorders [elektronický zdroj] : a guide for therapists, dietitians, and physicians Mitchell, James Edward 2001 Monografie a sborník Ne
Poruchy přijmu potravy a obezita Krch, František David 2001 Článek v periodikách Ne
Aspirace v léčbě poruch příjmu potravy Krch, František David 2001 Článek v periodikách Ano
A systemic treatment of bulimia nervosa: women in transition [elektronický zdroj] Kayrooz, Carole 2001 Monografie a sborník Ne
Mentální anorexie a bulimie v kontextu rodiny anonymní dílo 2001 Článek v periodikách Ne
Dlouhodobé následky anorexie anonymní dílo 2001 Článek v periodikách Ne
Can’t eat, won’t eat [elektronický zdroj] : dietary difficulties and autistic spectrum disorders Legge, Brenda 2002 Monografie a sborník Ne
Poruchy příjmu potravy - gender perspektiva Krch, František David 2002 Článek v periodikách Ano
Neurobiologie poruch příjmu potravy (PPP) Papežová, Hana, Yamamotová, Anna, Uher, Rudolf 2002 Článek v periodikách Ano
Jídlo - obezita anonymní dílo 2002 Článek v periodikách Ne
Shadow girl [elektronický zdroj] : a memoir of attachment Abramson, Deb 2002 Monografie a sborník Ne
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Poněšický, Jan 2002 Monografie a sborník Ne
Mezinárodní a mezioborová konference o poruchách příjmu potravy : ... = Interdisciplinary Eating Disorders Conference : ... Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Univerzita Karlova v Praze 2003 Monografie a sborník Ne
Eating disorders in young people Neumärker, Klaus-Jürgen, Steinhausen, Hans-Christoph 2003 Monografie a sborník Ne
When dieting becomes dangerous [elektronický zdroj] : a guide to understanding and treating anorexia and bulimia Michel, Deborah Marcontell, Willard, Susan G. 2003 Monografie a sborník Ne
Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich Harineková, Milada, Stempelová, Judita 2003 Monografie a sborník Ne
Poruchy příjmu potravy : výchova ke zdraví : příručka pro učitele Krch, František David, Marádová, Eva 2003 Monografie a sborník Ano
Poruchy příjmu potravy-"Moderní" patologie [rukopis] Hudečková, Hana 2003 Diplomová práce Ne
Body image u poruch příjmu potravy : habilitační práce Stárková, Libuše 2003 Disertační práce Ne
Demystifying anorexia nervosa [elektronický zdroj] : an optimistic guide to understanding and healing Lucas, Alexander R. 2004 Monografie a sborník Ne
Vybrané aspekty vztahu k sobě a k druhým u mladých žen a dívek s poruchou příjmu potravy [rukopis] Formánková, Lenka 2004 Bakalářská práce Ne
Vztah k vlastnímu tělu a somatoformní disociace u poruch příjmu potravy Uher, Rudolf, Pavlová, Barbara, Papežová, Hana, Probst, Michel, Yamamotová, Anna 2004 Článek v periodikách Ne
Anabell, aneb, Dvě strany téže mince Sladká-Ševčíková, Jana 2004 Článek v periodikách Ano
Subjektivně významné faktory prožívání v období vzniku poruchy příjmu potravy [rukopis] Sládková, Iva 2004 Diplomová práce Ne
Psychosomatická rodina [rukopis] : sociokulturní faktor podporující vznik poruchy příjmu potravy u dětí Pyšňáková, Michaela 2004 Bakalářská práce Ne
Body story [elektronický zdroj] De Pree, Julia Knowlton 2004 Monografie a sborník Ne
Vliv rodinné výchovy na vznik poruch příjmu potravy [rukopis] Sladká-Ševčíková, Jana 2004 Rigorózní práce Ne
Poruchy příjmu potravy Krch, František David 2005 Monografie a sborník Ne
Poruchy příjmu potravy [rukopis] Novotná, Sylva 2005 Bakalářská práce Ne

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS