Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých Litvak, Aleksej Grigor’jevič 1979 Monografie a sborník Ne
Dopravní testy pro žáky : Učeb. pomůcka pro zákl. školy Votruba, Josef, Ryska, Václav 1983 Monografie a sborník Ne
Tvé dítě neslyší?: průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti Freeman, Roger D., Boese, Robert J., Carbin, Clifton F. 1992 Monografie a sborník Ne
Kouzlení s hračkami Pečenková, Ivana, Šturma, Jaroslav 1992 Článek v periodikách Ne
Prohlášení ze Salamanky a akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami OSN (instituce), UNESCO (instituce), Ministerstvo pro vědu a vzdělávání (Španělsko), Richterová, Olga 1994 Monografie a sborník Ano
Šilhání Hromádková, Lada 1995 Monografie a sborník Ne
Procvičování prostorové orientace sluchově postižených dětí : tabulky Vaněčková, Vlasta 1996 Monografie a sborník Ne
Hrajeme si s písmeny Zelinková, Olga, Válka, Zbyněk 1997 Monografie a sborník Ne
Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 1-2 Hrubý, Jaroslav 1997 Monografie a sborník Ne
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Učení zrakově postižených dětí v raném věku Nielsen, Lilli 1998 Monografie a sborník Ne
Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ Barešová, Jana 1999 Monografie a sborník Ne
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ Keblová, Alena 1999 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova [elektronický zdroj] : průvodce obdobím puberty a dospívání : multimediální CD-ROM Chovančíková, Marta, Pazourková, Eva 2000 Multimediální nosič Ne
Rehabilitační míč - hvězda mezi míči Bačkovská, Dagmar 2001 Článek v periodikách Ne
Problémy vzdělávání sluchově postižených Gregory, Susan, Knight, P., McCracken, W. 2001 Monografie a sborník Ne
Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole Kubíčová, Zdeňka, Kubíče, Jiří 2001 Monografie a sborník Ne
Znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština - jak se to rýmuje? Šmídová, Martina 2001 Článek v periodikách Ne
Zrakově postižené dítě Keblová, Alena 2001 Monografie a sborník Ne
Raná péče o dítě se sluchovým postižením Holmanová, Jitka 2002 Monografie a sborník Ne
Křesťanské organizace slouží postiženým : největším vystavovatelem na veletrhu byla Charita Hošťálek, Antonín 2003 Článek v periodikách Ne
Pozor! Ve školce je medvěd! : představujeme projekt Vyprávění medvěda Čumáčka Fenclová, Jana, Praibišová, Markéta 2004 Článek v periodikách Ne
Co je nového ve světě dyslexie Zelinková, Olga 2004 Článek v periodikách Ne
Speciální učební pomůcky v hudební výchově Kršková, Irena 2004 Článek v periodikách Ne
Adresář služeb pro sluchově postižené Koutová, Jitka 2005 Monografie a sborník Ne
Speciální pomůcky pro zdravotně postižené Český rozhlas – HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Prázdninové tábory pro děti se zdravotním postižením Český rozhlas - HandyCamping 2005 Audiozáznam Ano
Nedostatek peněz pro děti s postižením Česká televize – Události 2005 Videozáznam Ano
Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami: rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe Bendová, Petra, Jeřábková, Kateřina, Růžičková, Veronika 2006 Monografie a sborník Ano
Individuální vzdělávací plán Jucovičová, Drahomíra, Budíková, Jaroslava 2006 Článek v periodikách Ne
Kompenzační pomůcky - Zdenka Slováková, Pavel Wiener a Jitka Křížová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2006 Audiozáznam Ano
Projektová činnost. Odstraňování bariér v městském inženýrství Zdařilová, Renata 2006 Monografie a sborník Ne
Studium sluchově postižených studentů na vysoké škole Hádková, Kateřina 2006 Článek v periodikách Ne
Praktické rady pro učitele (nejen) dyslektických žáků na hodinách AJ Pekařová, Ivana 2006 Článek v periodikách Ne
Vývoj dítěte a jeho potřeby pro fyzické a psychické zdraví (Montessori pedagogika ve zdravotnictví) Mokrá, Hana 2006 Článek v periodikách Ano
Logopedie v mateřských školách Peutelschmiedová, Alžběta 2006 Článek v periodikách Ne
Oční lékařství Rozsíval, Pavel 2006 Monografie a sborník Ne
Metody a motivace ke zlepšení školní docházky Česká televize - Rodina & škola 2006 Videozáznam Ano
Slabikář pro dyslektiky - Alena Kupčíková Český rozhlas 2 - Praha - V dobrém stylu 2006 Audiozáznam Ano
Kompenzační a komunikační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Poláček, Ivan 2007 Multimediální nosič Ne
Aktuální trendy v léčbě dětského astmatu Petrů, Vít 2007 Článek v periodikách Ano
Arteterapeutické hry Bednářová, Irena, Bednář, Ondřej 2007 Článek v periodikách Ne
Ticho v mateřské škole je minulostí Váchová, Alena 2007 Článek v periodikách Ne
Střídavá péče o děti - PhDr. Alexandra Fraňková (Dětské krizové centrum) — Výstava logopedických pomůcek Dyskorunka – Jarmila Budíková Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Dysfunkce, metody a pomůcky... - Mgr. Jaroslava Budíková — Sdružení pro komplexní péči DMO - dr. Šprynarová Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Prevence nehod malých cyklistů - Ivana Solničková Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2007 Audiozáznam Ano
Hmatové knihy - Jana Vachulová a Kristýna Adámková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Z jiného pohledu 2007 Audiozáznam Ano
Nemučte mě psaním a čtením! Česká televize - Rodina, škola a já, Zelinková, Olga 2007 Videozáznam Ano
Elektronické orientační pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením Macháčková, Irena 2007 Článek v periodikách Ano
Sluchadlová propedeutika Havlík, Radan 2007 Monografie a sborník Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS