Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami: rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami v aplikačním rámci speciálněpedagogické teorie a praxe Bendová, Petra, Jeřábková, Kateřina, Růžičková, Veronika 2006 Monografie a sborník Ano
Když naše dítě neslyší Fenclová, Jana 2012 Monografie a sborník Ne
Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ Barešová, Jana 1999 Monografie a sborník Ne
Procvičování prostorové orientace sluchově postižených dětí : tabulky Vaněčková, Vlasta 1996 Monografie a sborník Ne
Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci Votava, Jiří 2009 Monografie a sborník Ne
Raná péče o dítě se sluchovým postižením Holmanová, Jitka 2002 Monografie a sborník Ne
Projektová činnost. Odstraňování bariér v městském inženýrství Zdařilová, Renata 2006 Monografie a sborník Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Adresář služeb pro sluchově postižené Koutová, Jitka 2005 Monografie a sborník Ne
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne
Dopravní testy pro žáky : Učeb. pomůcka pro zákl. školy Votruba, Josef, Ryska, Václav 1983 Monografie a sborník Ne
Ekzémy a dermatitidy: průvodce ošetřujícího lékaře Benáková, Nina 2013 Monografie a sborník Ne
Prohlášení ze Salamanky a akční rámec pro vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami OSN (instituce), UNESCO (instituce), Ministerstvo pro vědu a vzdělávání (Španělsko), Richterová, Olga 1994 Monografie a sborník Ano
Oční lékařství Rozsíval, Pavel 2006 Monografie a sborník Ne
Hrajeme si s písmeny Zelinková, Olga, Válka, Zbyněk 1997 Monografie a sborník Ne
KuliFerda a jeho svět: pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku Martanová, Veronika 2014 Monografie a sborník Ne
Šilhání Hromádková, Lada 1995 Monografie a sborník Ne
Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých Litvak, Aleksej Grigor’jevič 1979 Monografie a sborník Ne
Sluchadlová propedeutika Havlík, Radan 2007 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo oslabením kognitivního výkonu Hanák, Petr 2015 Monografie a sborník Ano
Vzdělávání žáka s SVP Kendíková, Jitka 2016 Monografie a sborník Ne
Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Kašpar, Zdeněk 2008 Monografie a sborník Ne
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu Valenta, Milan 2015 Monografie a sborník Ano
Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Díl 1-2 Hrubý, Jaroslav 1997 Monografie a sborník Ne
Lékařská etika Haškovcová, Helena 2015 Monografie a sborník Ne
Problémy vzdělávání sluchově postižených Gregory, Susan, Knight, P., McCracken, W. 2001 Monografie a sborník Ne
Tvé dítě neslyší?: průvodce pro všechny, kteří pečují o neslyšící děti Freeman, Roger D., Boese, Robert J., Carbin, Clifton F. 1992 Monografie a sborník Ne
První čtení : učební pomůcka pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody Hemzáčková, Krista, Pešková, Jana 2009 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením Finková, Dita, Ludíková, Libuše, Stoklasová, Veronika 2007 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v hudební výchově u žáků s mentálním postižením Gavendová, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program Kaprálek, Karel, Bělický, Zdeněk 2011 Monografie a sborník Ne
Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole Kubíčová, Zdeňka, Kubíče, Jiří 2001 Monografie a sborník Ne
Metodika práce asistenta pedagoga: artbrut a artefiletika Valenta, Milan 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš, Petr, Hájková, Helena 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením Valenta, Milan, Jarmarová, Jitka 2015 Monografie a sborník Ano
Psychologie v perinatální péči: praktické otázky a náročné situace Takács, Lea, Šulová, Lenka, Sobotková, Daniela, Pečená, Marie, Raudenská, Jaroslava, Hanulíková, Petra, Javůrková, Alena, Roztočil, Aleš, Mohr, Pavel, Vavřinková, Blanka, Hrdličková, Markéta, Dittrichová, Jaroslava, Procházková, Eva, Borůvková, Klára, Hoskovcová, Simona, Hrušková, Zuzana, Štětovská, Iva, Havrdová, Zuzana, Krejčíková, Zuzana, 2015 Monografie a sborník Ne
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ Keblová, Alena 1999 Monografie a sborník Ne
Pohybovými hrami s netradičními pomůckami k integraci a podpoře zdraví dětí školního věku Sigmund, Erik, Šnoblová, Romana 2010 Monografie a sborník Ne
Dyslexie: detektivní úkoly pro malé čtenáře Černá, Marie, Strnadová, Iva, Starý, Milan 2011 Monografie a sborník Ne
Učení zrakově postižených dětí v raném věku Nielsen, Lilli 1998 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižené dítě Keblová, Alena 2001 Monografie a sborník Ne
Canisterapie v teorii a praxi : sborník her a pomůcek pro praktickou realizaci canisterapie u různých cílových skupin Stančíková, Markéta, Šabatová, Jitka 2012 Monografie a sborník Ne
Nejčastěji kladené otázky zájemců o pěstounství : metodická pomůcka anonymní dílo 2011 Výzkumy Ano
Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením Jitka Vítová a Jana Balcarová 2012 Výzkumy Ano
Klíčové kompetence v základním vzdělávání Hučínová, Lucie, Jeřábek, Jaroslav, Krčková, Stanislava, Lisnerová, Romana, Tupý, Jan, Bělecký, Zdeněk, Hausenblas, Ondřej, Kabeláčová, Iva, Kargerová, Jana, Košťálová, Hana, Krejčiříková, Iveta, Miková, Šárka, Palečková, Jana, Procházková, Ivana, Stang, Jiřina, Straková, Jana, Majerová, Jiřina 2007 Výzkumy Ano
Systemický přístup v práci s dětmi a dospívajícími : metodická pomůcka Amalthea 2011 Výzkumy Ano
Rodokmen : metodická pomůcka Amalthea 2011 Výzkumy Ano
Práce s příběhem : metodická pomůcka Amalthea 2010 Výzkumy Ano
Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2009 Výzkumy Ano
Kompenzační a komunikační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Poláček, Ivan 2007 Multimediální nosič Ne

Předchozí 1 2 3 4 5

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS